090608 - Den indiska ekonomin växer vidare

Trots turbulensen i världens ekonomi kan Indien erbjuda en av de bästa tillväxterna av alla.
Det menar indienförvaltaren Parameswara Krishnan, Carlson India.

Parameswara Krishnan, Carlson India, svarar på aktuella frågor.

Hur står sig Indiens ekonomi idag?
- Oron 2008 var överdriven. Indien fortsätter att växa starkt (6,5 %) och kan mycket väl visa sig ha en av världens starkaste tillväxter i år.

Hur har Indien klarat den globala finanskrisen?
- Bankerna är närmast opåverkade. Fallande export har på många sätt vägts upp av fallande import. Men börsen och valutan har påverkats när utländskt kapital togs hem till västerländska krishärdar. Detta har försenat inhemska investeringar.

Hur har den så viktiga medelklassen påverkats av krisen?
- Försäljningen av motorcyklar och bilar växer trots lägre löneökningar. Försäljningarna av fastigheter är däremot ned på grund av tidigare uppblåsta priser. Men nu faller räntorna samt hus- och lägenhetspriserna. Summa summarum förbättras livet för medelklassen i stort sätt enligt prognosen.

Har nödvändiga reformer och investeringar påverkats av krisen?
- Investeringarna är försenade. Men det kan bara vara tillfälligt. Investeringarna behövs. Och intresset kommer att öka. Att investera i indisk infrastruktur tror jag kan vara en mycket god affär. Den framgångsrika utgången av valet kan nu öka på tempot.

Vilken är den viktigaste utmaningen för landet idag?
- En fungerande arbetsmarknad. Och bygga för framtiden; vägar, järnvägar, flygplatser mm. Det är ett måste för att den moderna ekonomin ska kunna fungera smidigare.

Vad kan snabba på eller försena återhämtningen?
- Bättre fungerande internationellt kapitalflöden kommer snabba på utvecklingen i Indien väsentligt. Osäker politisk utveckling var ett hot, men efter den tydliga valutgången i maj tycks den oron vara bortsopad.

Hur kan Indien dra nytta av lågkonjunkturen?
- Lågkonjunkturen borde locka mer pengar till Indien. Landet kan erbjuda en av de högsta tillväxterna i världen. Och landet är långt ifrån överhettning. Men den logiken fungerar inte alltid på kort sikt. Den indiska exporten av service borde kunna dra stora fördelar av västvärldens nya fokus på lågpris och kostnadsnedskärningar.

Vilken är myten kring Indien idag, som du vill korrigera?
- En bred politisk ledning nämns ibland som en nackdel för landets framsteg och reformer. Jag tror tvärtom att en bred förankring är väsentlig för att engagera så många som möjligt i landets framsteg. Den breda politiska ledningen har vi nu.

Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.