Handelsbanken: Det värsta är över i Sverige


Handelsbanken: Det värsta är över i

Sverige

Uppdaterad 2009-06-12 15:49

Handelsbanken skruvar ned årets prognos för den ekonomiska tillväxten. Men samtidigt anser banken att det värsta nu är över och att Sverige kan få upp ångan rejält när återhämtningen kommer.

Den värsta nedgången
för svensk ekonomi ligger nu bakom oss efter att BNP under det första kvartalet föll mer än den någonsin gjort sedan andra världskriget. De kommande kvartalen kommer nedgången att bromsa in och den svenska ekonomin väntas gå ganska bra när väl återhämtningen är här. Arbetslösheten kommer dock att fortsätta stiga samtidigt som inflationen förblir låg.

Det skriver Handelsbanken i en uppdaterad konjunkturprognos på fredagen.

Handelsbanken spår att BNP i Sverige minskar med kalenderjusterade 5,0 procent i år, för att sedan växa med 0,8 procent nästa år och 3,0 procent år 2011.

I den närmast föregående prognosen, i slutet av april, räknade Handelsbanken med att svensk BNP skulle sjunka med kalenderjusterade 4,5 procent i år, för att sedan sjunka med 0,5 procent nästa år och öka med 2,5 procent år 2011.

Visserligen kommer den globala återhämtningen att vara trögare än vanligt på grund av problemen i det finansiella systemet, men när väl den globala tillväxten börjar återhämta sig bör Sverige prestera relativt bra eftersom det inte finns några givna obalanser som måste korrigeras.

"Precis som den stora exportsektorn var ett sänke i nedgången kommer det att vara en skjuts i återhämtningsfasen", skriver Handelsbanken.

Det är alltså exporten snarare än den inhemska efterfrågan som kommer att driva återhämtningen. Handelsbanken räknar med att arbetslösheten fortsätter stiga under hela 2009 och 2010 och de har svårt att se hur konsumtionen skulle kunna få fart i en sådan miljö.

Andra riskfaktorer kommer från bostadsmarknaden och från Baltikum, även om inte Handelsbanken tror att Baltikum kommer att spela så stor roll för svensk del. Stigande kreditförluster kommer förr eller snarare att visa sig i det svenska oavsett om det blir devalveringar eller inte.

"Marknaderna har till stor del redan prisat in det med svagare krona", skriver Handelsbanken.

Handelsbanken räknar med fortsatt låga investeringar, även om ökade offentliga investeringar ger visst stöd.

Inflationen väntas vara fortsatt låg där stora lediga resurser i ekonomin håller tillbaka löneökningarna och därmed sänka kärninflationen.

Handelsbanken räknar med att Riksbanken ligger kvar med en reporänta på 0,50 procent till andra halvåret 2010, när en första höjning väntas.

Marknaden räknar med en höjning redan i februari, men enligt Handelsbanken har centralbanker historiskt dragit sig för att höja styrräntan så länge som arbetslösheten stiger, och det är också främst av denna anledning som Handelsbanken tror att den första höjningen dröjer. Om två år räknar Handelsbanken med att reporäntan har höjts till 1,50 procent.

Prognoser (årlig procentuell förändring respektive procent)

200920102011
BNP (dagjusterat)-50,83
KPI-0,40,52
Öppen arbetslöshet911,511,5
Privat konsumtion-1,70,92,7


Närmast föregående prognos (april)

200920102011
BNP-4,7-0,22,4
BNP (dagjusterat)-4,5-0,52,5
KPI-0,40,21
Öppen arbetslöshet911,512
Privat konsumtion-20,52,7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.