I år faller Sveriges BNP med 5,4 procent

KONJUNKTUR: I år faller Sveriges BNP med 5,4 procent, vilket är den sämsta utvecklingen sedan andra världskriget. Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i en ny konjunkturprognos. KI lägger sig därmed i pessimisttoppen av prognosinstituten.

Den kraftiga nedgången
i svensk ekonomi bromsar dock upp och BNP växer med 0,8 procent 2010 och med 2,5 procent 2011.

I marsprognosen var KI:s prognos att BNP skulle minska med 3,9 procent i år och öka med 0,9 procent 2010. På arbetsmarknaden är det några tuffa år som väntar. Antalet sysselsatta minskar med 300.000 personer 2009-2011.

Industrin drabbas hårt: Industriproduktionen faller med 25 procent i år och antalet sysselsatta inom industrin minskar med 20 procent 2009-2011. För att utvecklingen på arbetsmarknaden inte ska bli ännu
svagare behövs en expansiv finanspolitik med ytterligare ofinansierade åtgärder om 45 miljarder kronor 2010 och 10 miljarder kronor 2011, skriver KI i rapporten.

KI konstaterar att Sverige har drabbats hårt av den internationella krisen och svensk BNP har fallit mer än i OECD, USA och euroområdet. Sverige har en stor produktion till de marknader och i de branscher där nedgången inledningsvis varit mest dramatiskt.

Efter ett kraftigt BNP-fall hittills bedöms BNP sluta falla under andra halvåret 2009. I takt med att den internationella konjunkturen förbättras börjar även den svenska ekonomin att växa.

Men återhämtningen går långsamt trots en expansiv finans- och penningpolitik. Den främsta anledningen är att exportindustrin inte drar igång den svenska konjunkturen i samma utsträckning som varit fallet efter många tidigare lågkonjunkturer.

Under 2011 växer exporten allt snabbare och situationen på arbetsmarknaden börjar stabiliseras. Sysselsättningen faller kraftigt och minskar med cirka 300.000 personer 2009-2011. Industrin drabbas hårdast och antalet sysselsatta minskar där med cirka 135.000 personer under prognosperioden, vilket motsvarar 20 procent av de sysselsatta inom industrin.

Arbetslösheten stiger kraftigt 2009, och fortsätter att stiga 2010, om än i en något långsammare takt. Arbetslösheten blir kvar på en hög nivå 2011 och uppgår till nästan 12 procent.

I likhet med 1990-talskrisen väntas lågkonjunkturen få varaktigt negativa effekter på sysselsättningen. Nu liksom då blir en stor mängd personer arbetslösa under en relativt lång tid. Ju längre tid en person står utan arbete desto större är risken att personen inte kommer tillbaka i sysselsättning, skriver KI.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.