IMF: HÖJER BNP-PROGN USA 2009 TILL -2,5% (-2,8% I APRIL)


Internationella Valutafonden, IMF, har höjt sin
prognos över USA:s BNP-tillväxt i år och nästa
år, och efterlyser samtidigt åtgärder för att dämpa
oron för inflation och den stigande statsskulden.

Det framgår av ett uttalande i samband med IMF:s
årliga genomgång av USA-ekonomin, enligt Bloomberg News.

IMF räknar nu med att USA:s BNP kommer att sjunka 2,5
procent i år för att därefter stiga 0,75 procent 2010. I
vårprognosen förutsåg IMF att USA:s BNP skulle sjunka 2,8
procent i år, följt av nolltillväxt 2010.

Enligt IMF kan USA gå mot en gradvis återhämtning,
men en "solid" återhämtning kommer troligen att dröja till
mitten av 2010. Om situationen skulle försämras ytterligare
kan Federal Reserve överväga ytterligare åtgärder för att
lätta kreditförhållandena, och ytterligare finanspolitiska
stimulanser "kan också övervägas" om ekonomin inte vänder upp.

"Kombinationen av finansiella spänningar och
fortsatta justeringar på hus- och arbetsmarknaden väntas
hämma tillvästen en tid, och en solid återhämtning förutspås
komma först i mitten av 2010", enligt IMF.

Valutafonden räknar med att arbetslösheten i USA når
en topp på nära 10 procent i mitten av 2010.

I rapporten lovordar IMF ansträngningarna från Fed,
Obama-administrationen och kongressen för att få fart på
ekonomin. Det ekonomiska stimulanspaketet är "välriktat" och
penningpolitiken lättar de finansiella spänningarna.
Samtidigt betonar IMF att de nödvändiga extraordinära
åtgärderna måste följas av en plan för att dra tillbaka dem
så snart som möjligt för att undvika en uppgång i inflationen.

"Penning- och finanspolitisk stimulans kan leda till
oro för inflation och stigande skuldsättning, vilket leder
till uppåttryck på räntorna. Att dra tillbaka
interventionerna kommer att utgöra en stor utmaning och
kommer att kräva, givet den höga nivån av gränsöverskridande
konkurrens i den finansiella sektorn, internationell
koordinering för att säkerställa en smidig utgång", enligt
IMF.

IMF beräknar vidare att USA:s federala underskott
kommer att uppgå till i genomsnitt 9 procent av BNP under
perioden 2009-2011, och statsskulden väntas stiga till 75
procent av BNP. Det kan leda till uppåttryck på
statspappersräntorna.

Enligt IMF ligger USA-dollarns växelkurs nu "måttligt
över" en långsiktigt fundamental nivå

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.