Kina, en varning..??

Kina, en varning..??

En av anledningarna till att börsoptimismen tog fart under våren och att den har fortsatt fram tills nu är att allt mer av ekonomisk data från västvärlden och framförallt USA pekar mot att konjunkturnedgången har bromsat upp, och i vissa fall även stabiliserats. En annan högst bidragande faktor är dock den snabba återhämtningen i Kina. Enligt kinesiska uppgifter har industriproduktionen nu ökat under flera månader, vilket marknaderna har tagit som intäkt för att landet återigen är tillbaka på tillväxtspåret.


En intressant inlaga i debatten kom dock nyligen från Nobelpristagaren och ekonomiprofessorn Paul Krugman. Han menar att det är tveksamt om man verkligen kan eller ska lita på den kinesiska statistiken. Detta är kanske i sig inget nytt och många är väl de som tvivlar på mycket av den statistik som kablas ut från Kina. Han har dock även ett bra argument.


Han hävdar i ett inlägg på sin blogg i New York Times nyligen, att Kinas industriproduktion under stora delar av det senaste årtiondet har gått mer eller mindre hand i hand med landets elkonsumtion. Den senaste tiden har dock någonting hänt och det tidigare sambandet gäller därför inte längre. Industriproduktionen fortsätter enligt officiell statistik att öka medan elkonsumtionen istället fortsätter gå ner, vilket har fått många Kina-analytiker att tro att statistiken är manipulerad.


Stämmer detta är det oroväckande eftersom det då innebär att även BNP-statistiken mycket väl kan vara felaktig och alldeles för hög. I beräkningen av Kinas BNP används nämligen industriproduktionen minus inputkostnader för att beräkna nästan hälften av landets BNP. Argumentet att elkonsumtionen borde hänga nära samman med industriproduktionen känns annars spontant tämligen självklar och logisk om nu inte landets invånare har slutat eller kraftigt minskat elanvändningen, alternativt att företagens elanvändning har blivit avsevärt mycket mer effektiv. Ingetdera känns dock speciellt troligt. Att det lurar en uggla i mossen indikeras även av Kinas respons på kritiken i fråga. Man har helt enkelt beslutat sig för att sluta med att publicera statistik över elkonsumtionen.


Att Kina är dåligt på att ta kritik har visat sig även på andra sätt den allra senaste tiden. Inför tjugoårsdagen av massakern på Himmelska Fridens Torg, 1989, valde landet att blockera flera sökmotorer och eposttjänster som används av miljoner kineser, såsom Google och Microsofts Hotmail. Även populära sajter som Youtube och Twitter påverkades. Till detta kommer journalister som ska ha skrämts till tystnad av myndigheter. Och varför inte? Vill man inte ens rapportera korrekta värden i den ekonomiska statistiken, varför skulle man då vilja skylta med sitt inte alltför snövita förflutna?

Källa: Stockpicker Newsletter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.