RÄNTOR/VALUTOR: EUROPARÄNTOR DRAS MED AV USA, DOLLAR

UPP (Direkt)2009-06-08 11:52

STOCKHOLM (Direkt) Dollarn fortsatte att stärkas på
måndagsförmiddagen samtidigt som säljtrycket mot
internationella statspapper, framför allt med kortare
löptider, var fortsatt tungt - med stigande räntenivåer som
följd. I längre löptider dämpades dock säljtrycket under
förmiddagen.

I Sverige stiger obligationsräntorna 3-9 punkter, med
störst uppgång i kortare löptider, i en rörelse som främst
tolkas som en anpassning till de kraftiga rörelserna i USA på
fredagseftermiddagen, då den svenska marknaden hade stängt
inför nationaldagsfirandet.

Efter beskedet om att antalet sysselsatta i USA
minskade med 345.000 personer i maj, mot väntade 520.000
samtidigt som tidigare månaders statistik reviderades upp
något, har den amerikanska räntemarknaden börjat prisa in
räntehöjningar från Federal Reserve redan i slutet av
innevarande år, och enligt prissättningen i Fed funds futures
kan Fed ha höjt styrräntan till 1,5 procent om ett år, från
dagens 0,0-0,25 procent.

Erica Blomgren, analytiker på SEB Merchant Banking,
konstaterar att marknadsaktörer agerar på den minskade takten
i sysselsättningsminskningen.

"Det ses som en bekräftelse på den optimism som har
kommit i spåren på stigande sentimentsindikatorer", säger hon.

Frågan är dock om det verkligen kan översättas till
räntehöjningar från Federal Reserve redan i höst. Samtidigt
som sysselsättningen i USA sjönk mindre än väntat i maj steg
arbetslösheten mer än väntat, till 9,4 procent, och även om
det delvis berodde på att fler personer söker till
arbetsmarknaden i hopp om att det nu går att hitta ett arbete
ger det ändå en indikation om hur mycket lediga resurser det
finns i den amerikanska ekonomin.

I Sverige stiger också Riba-kontrakten, som visar
marknadens förväntningar på Riksbankens reporänta framöver,
men enligt Erica Bloomgren indikerar inte uppgången någon
påtaglig förändring i marknadens tidigare förväntningar om
att en första räntehöjning från Riksbanken kan komma i slutet
av året, men mer troligt i början av 2010.

FRA-kontrakten, som visar marknadens bedömning om vad
räntan på tremånaders interbankutlåning kommer att ligga
under givna perioder framöver, stiger däremot relativt
kraftigt, med upp till 18 räntepunkter, när det gäller
löptider som ligger mer än ett år framåt.

"Det visar på förväntningar om att när Riksbanken väl
börjar höja räntan, då kommer det att gå snabbt", säger Erica
Blomgren.

Inkommande svenska nyheter bjöd samtidigt på vissa
ljuspunkter; SCB:s tjänsteproduktionsindex sjönk 6,0 procent
i april jämfört med samma månad 2008, men den riktiga
ljuspunkten låg i att SCB samtidigt reviderade upp
statistiken för årets tre första månader påtagligt,
marsstatistiken justerades till -5,6 procent från tidigare
rapporterade -8,2 procent.

Enligt analytiker skulle det kunna innebära att
Sveriges BNP för det första kvartalet kan komma att revideras
upp, men å andra sidan var nu april den svagaste månaden
hittills i år för tjänsteproduktionen vilket gör att
statistiken inte tyder på någon förbättring i början av andra
kvartalet.

SEB:s boprisindikator visade vidare att hushållen
blev ännu mer optimistiska om stigande bopriser den senaste
månaden. Indikatorn steg till 18 i maj från 13 i april, och
41 procent räknar nu med stigande bopriser framöver. Andelen
som uppger att de avser att binda sina boräntor ökade med 2
procentenheter den senaste månaden, men med 11 procent är
andelen fortsatt låg.

Den lettiska laten stärktes påtagligt mot euron på
måndagsförmiddagen efter besked från den lettiska
centralbanken om att den spenderade 237,3 miljoner euro på
att försvara valutapegen förra veckan.

Marknadsaktörer väntar nu på besked från IMF/EU om
huruvida det kommer någon ytterligare utbetalning i
låneprogrammet, besked ska förhoppningsvis komma i början av
veckan.

En indikation om vilka krav kreditgivarna ställer kom
från finansminister Einars Repse på måndagen. Enligt Baltic
News Service sade han att Lettland måste skära ned
budgetutgifterna med 500 miljoner lat i år, och med lika
mycket ytterligare vart och ett av de kommande två åren.

Goldman Sachs Skandinavien-analytiker skrev i ett
kundbrev på fredagskvällen att de känner sig ganska lugna
vilka effekter de baltiska problemen kan få för Sverige.

"Inte på grund av att vi är lugna över situationen i
Baltikum i sig (det är vi inte) men på grund av att Baltikums
vikt för det svenska banksystemet (och den svenska ekonomin
mer generellt) överdrivs", skrev Goldman Sachs-analytikerna i
ett kundbrev.

Den svenska kronan fortsatte däremot att försvagas
något ytterligare mot euron, och något mer mot en allmänt
starkare USA-dollar.

Euron försvagades ytterligare något mot dollarn efter
beskedet att Standard & Poor's sänker Irlands kreditbetyg
till AA från AA+, det var S&P:s andra nedgradering av Irlands
kreditbetyg på drygt två månader.

Närmast på måndagens agenda står statistik över
orderingången till den tycka industrin i april. Enligt
Bloomberg News enkät väntas en oförändrad orderingång jämfört
med i mars, och en nedgång med 33,0 procent jämfört med i
april 2008

måndag kl 11.45 (fredag kl 12.00)
=================================
USD/SEK 7:9170 (7:7020) SSV 6 mån 0,45 (0,45)
EUR/SEK 10:9467 (10:9160) Statsobl 10y 3,78 (3,72)
EUR/USD 1:3827 (1:4171) Räntegap/ty 8 (9)
US obl 10y 3,85 (3,72) Tysk obl 10y 3,70 (3,63)

Per-Anders Degerman +46 8 5191 7936
Nyhetsbyrån Direkt


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.