RÄNTOR/VALUTOR: RÄNTOR FORTSATT UPP

RÄNTOR/VALUTOR: RÄNTOR FORTSATT UPP,

KRONFÖRSTÄRKNING INTAKT (Direkt)

2009-06-10 12:03


STOCKHOLM (Direkt) Efter att Europaräntorna i den
inledande handeln på onsdagen stigit föll de tillbaka något,
för att därefter sedan stiga igen. Svenska statsobligationer
följde med i rörelsen och var vid lunchtid 2-4 punkter upp,
med tioåringen upp 4 punkter till 3,75 procent.

Under morgonen inkom siffror rörande den svenska
industrin från SCB klockan 9:30. I fokus var den svenska
industrins totala orderingång som säsongsrensat i volym ökade
0,4 procent i april, jämfört med månaden före.

Samtidigt minskade den totala orderingången med 30,0
procent jämfört med samma månad föregående år. Hemmamarknaden
sjönk 24,6 procent och exportorderingången sjönk 34,2 procent.
"När man ser att orderingången fallit 30 procent
känns det spontant ohyggligt, det är också det värsta fallet
vi någonsin haft. Men man måste tänka på att vi jämför två
väldigt skilda månader. Dels var den jämförda månaden väldigt
stark, dels skiljer antalet arbetsdagar", säger Henrik
Mitelman, chefanalytiker på SEB Merchant Banking.

"Att påsken låg i april i år ändrar bilden då det
knappast är en tid då det inkommer massor av order. Siffran
var inte bra men med hänsyn taget till påsken var den inte
fullt så usel", fortsätter Henrik Mitelman som säger att
banken fortfarande anser att det fria fallet i ekonomin är
över och att återhämtningen är på väg, men att det inte
kommer att bli någon snabb vändning.

SEB har också ändrat sin syn på Riksbankens policy.
Tidigare har SEB räknat med att Riksbanken sänker ned till
0,25 procent, men nu räknar SEB med oförändrad ränta, 0,5
procent vid mötet i början av juli.

"Det är en marginell justering, 0,5 eller 0,25
procent. Centralbanker verkar osäkra på om ytterligare
sänkningar ger effekt och budskapet från centralbanker
generellt är att de tagit en time out för penningpolitiken
för att vänta och se hur de gröna knopparna som kan skönjas i
ekonomin utvecklas", säger Henrik Mitelman.

Under förmiddagen inkom även maj månads KPI-siffror
från Danmark och Norge. Den norska kronan stärktes på
informationen att KPI steg med 0,2 procent jämfört med i
april och med 3,0 procent jämfört med året före, mer än
väntade 0,1 respektive 2,9 procent. Under torsdagen kommer
svensk KPI för maj, med en väntad årstakt på -0,5 procent.

Brittisk industriproduktion i april kom in något
bättre än väntat, med en uppgång med 0,3 procent i april
jämfört med månaden före.

Den svenska kronan stärktes under förmiddagen till
7:57 mot dollarn men tappade sedan till 7:64 vid lunchtid,
vilket var i princip oförändrat från morgonen men har stärkts
med 8 öre jämfört med nivån vid stängning på tisdagen. Mot
euron handlas kronan 4 öre starkare på 10:77 mot euron, från
tisdagen.

Finansinspektionen räknar i sina stresstester med
lägre kreditförluster under 2009 och 2010 än vad Riksbanken
gjorde i sin stabilitetsrapport. Det gör också bedömningen
att samtliga svenska storbanker klarar extrema påfrestningar
framöver, och att de kan klara kreditförluster i Baltikum på
över 150 miljarder kronor under en treårsperiod.

Vad gäller Lettland sade president Valdis Zatlers, i
en tv- intervju på onsdagen att landet kan komma att få nästa
del av de internationella låneutbetalningarna i slutet av
juni eller början av juli om parlamentet godkänner de
föreslagna budgetnedskärningarna. Parlamentet väntas rösta om
den reviderade budgeten den 17 juni.

Under onsdagen är Lettlands premiärminister Valdis
Dombrovskis i Bryssel för ett arbetsmöte med Joaquin Almunia
och José Manuel Barroso.

USA-räntorna sjunker något i Europahandeln på
onsdagen, och den tvååriga statsobligationen handlas på 1,30
procent, oförändrat från svensk stängning på tisdagen, medan
tioåringen var upp 3 punkter till 3,87 procent. Intresse
riktas närmast mot onsdagens emission av tioåriga
statsobligationer för 19 miljarder dollar.

Från USA kommer under eftermiddagen handelsbalansen i
april, där underskottet väntas ha ökat till 29,0 miljarder
dollar från 27,6 miljarder dollar i mars.

Efter svensk stängning presenteras Federal Reserves
regionala konjunkturrapport, Beige Book. I april visade Beige
Book att fem av tolv distrikt såg en dämpad nedgångstakt.

"Det kommer att bli intressant att se om anekdotiska
bevis i denna Beige Book (som sannolikt baseras på
information fram till och med 1 juni) bekräftar budskapet
från andra indikatorer att takten i nedgången i ekonomin har
bromsat in ytterligare", skriver RDQ Economics i ett kundbrev.

På valutamarknaden har ett bättre risksentiment fått
dollarn att tappa till 1:408 mot euron, samtidigt som yenen
försvagats till 137:80 mot euron.


Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 519 197 31
Nyhetsbyrån Direkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.