Stimulanspaketen sätter fart på Kina


Kinas andel av den globala ekonomin kommer att bli större och landet att växa i ett snabbare tempo än vad man trodde för bara ett år sedan.

Med våren kommer stora förändringar. Naturen blir levande och vacker
igen. Vi människor blir ofta på bättre humör och mer optimistiska. Intresset
för botanik ökar kraftigt även när man beskriver vardagliga ting och händelser.
Användningen av gröna ord och uttryck med positiv klang når
även realekonomin och kapitalmarknaden (är det någon som hört talas
om gröna skott under senare tid?).
Hur kommer den ekonomiska utvecklingen strukturellt att bli framöver
när den värsta våryran har lagt sig? En sak som är säkert är att det
kommer till att bli en stor skillnad i ekonomisk tillväxt mellan olika länder
och regioner. Efter nära döden upplevelser för det anglosaxiska finanssystemet
har traditionella bekymmer för centrala ekonomiska teman
som ”moral hazard” och ”fairdisclosure” kastats över bord.
Allt fokus nu är på de enorma stimulanspaket som länder över hela världen
pytsar in i banksystemet. ”Leave no bank behind” är budskapet. Dessa
paket kommer att accelerera skillnaden i den strukturella utvecklingen
framöver mellan regionerna.

Kina får viktigare roll
Först och främst kommer Kinas roll i världsekonomin att bli viktigare.
Initiativen är i hög grad av icke-diskriminerande natur samtidigt som
behoven inte är lika stora överallt.
Att ta upp en stor skuld i förhållande till det egna kapitalet (hög gearing)
är idag först och främst ett fenomen i västvärlden. Kort sagt så hjälper
stimulanspaketen att reparera något av den skadeskjutna soliditeten
hos vissa medan de ger en ordentlig vitamininjektion för andra.
Kina är delvis en stängd ekonomi som gärna tar emot gåvor.

Stimulanspaketen i landet har varit både
effektiva och fått snabb effekt. Den kinesiska bilförsäljningen är på
rekordnivåer och många tecken tyder på att den inhemska konsumtionen
accelererar.
Vi har positionerat våra aktieportföljer utifrån att detta skulle kunna inträffa.
Den globala kapitalmarknaden, som Kina är en del av, är relativt fri.
Kapitalet söker sig dit det kan få bäst (riskjusterad) avkastning.
En tro på en högre avkastningspotential i ett visst område leder givetvis
mer pengar dit.
De stimulanspaket på global nivå som nu läggs kommer att föra pengar till mer attraktiva
områdena – det är för övrigt så bubblor uppstår.
Denna process kommer att accelerera den strukturella omvandlingen
ytterligare. Historien visar att en sådan utveckling måste respekteras.
En orsak till den låga tillväxten i det forna brittiska imperiet var att avkastningen
på kapitalet var väsentligt högre i kolonierna än hemmavid.
Detta var något som fick betydande konsekvenser på sikt. En motsvarande
process är på gång nu som ökar i hastighet till följd av stimulanspaketen.
Kinas andel av den globala ekonomin kommer att bli både större
och landet kommer att växa i ett snabbare tempo än vad man trodde
för bara ett år sedan.

Ödmjukhet för vad som sker
Det är farligt för en utomstående att dra alltför stora och bombastiska
slutsatser vad gäller Kina och investeringar. Många har bränt
sig tidigare. Kina upplevde under perioden 1842–1979 ockupation,
inbördeskrig, japansk invasion och kulturrevolution. Människor i Kina
är ganska isolerade i sitt tankesätt.
Ett gammalt kinesiskt talesätt är att landet bara har fyra grannar; barbarerna
i nord, syd, ost och väst. Med undantag av förhållandet till Taiwan
reflekteras detta i den kinesiska utrikespolitiken. Kineserna har lärt sig en och annan
läxa i ekonomisk historia. Landet minns väl katastrofen som följde av
den maoistiska planekonomin samt Asienkrisen 1997–98. Asienkrisen
stärkte Kinas misstro mot institutioner som exempelvis IMF och ledde till
att Kina det senaste decenniet byggt upp ett eget säkerhetsnät med stora
kapitalreserver. Kineserna känner också att statens styrning av ekonomin
och företagen är god politik. De senaste årens utveckling har
ytterligare stärkt denna tro. Det kan bli så att vi får en situation
där mycket kapital koncentreras i en mer kontrollerad och möjligen
mindre expansiv miljö. Frågan är vad detta kommer ha för konsekvenser
för den globala ekonomin: om det kommer att verka stimulerande eller
kanske verka deflatoriskt?

Utvecklingen positiv för Asien
Utvecklingen kommer i vart fall vara positiv för Asien, både för företag
och konsumenter. Potentialen för värdeskapande ökar. Det är emellertid
viktigt att påpeka att jag med detta inte slår ett slag för Kinafonder
eller liknande. Historien visar att de snabbast växande regionerna inte
alltid levererar bäst aktieavkastning. Fokus bör istället vara på företag
som kan använda den ekonomiska tillväxten till att skapa mervärde för
aktieägarna.

Denna artikel är en översättning och
bearbetning av en krönika i den norskatidningen Kapital.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.