Världsbanken allt dystrare

GLOBALT: Den globala recessionen i år kommer att bli djupare än tidigare väntat och det finns en risk för att en kapitalflykt från utvecklingsländer kommer att öka antalet fattiga och arbetslösa. Det skriver Världsbanken i en konjunkturprognos på måndagen.

Världsbanken sänker sin globala BNP-prognos till -2,9 procent i år, från -1,7 procent i den senaste prognosen i mars. Under 2010 väntas den globala ekonomin växa med 2,0 procent, en nedrevidering från 2,3 procent i mars.

Även om en global återhämtning kan inledas senare i år kommer fattiga länder att hamna på efterkälken när det gäller att se några fördelar av den. Världsbanken vill se kraftfulla åtgärder för att öka på en vändning.

"Även om den globala ekonomin väntas börja växa igen under andra halvan av 2009 väntas återhämtningen bli mycket mer dämpad än normalt. Arbetslösheten kommer att stiga och fattigdomen kommer att öka i utvecklingsländer och kraftigt försämra förhållandena för världens fattiga", skriver Världsbanken.

Världsbanken uttrycker även oro för minskade kapitalflöden till utvecklingsländer, som väntas minska till 363 miljarder dollar i år från toppen på 1.200 miljarder dollar 2007. Trenden med minskade kapitalinflöden väntas hålla i sig till slutet av 2009.

Med mindre kapital räknar Världsbanken med att utvecklingsländerna kommer att växa med 1,2 procent i år, en nedrevidering från 2,1 procent i marsprognosen. För USA räknar Världsbanken med att BNP minskar med 3,0 procent i år, en nedrevidering från 2,4 procent i marsprognosen.

För Japan väntas en BNP-nedgång med 6,8 procent i år (-5,3 procent i marsprognosen) och för euroområdet väntar Världsbanken att BNP sjunker med 4,5 procent i år (-2,7 procent i marsprognosen).

Enligt Världsbanken kommer det att ta tid för de rikare länderna att ordna upp sina finansiella system efter finanskrisen. Justin Lin, chefekonom på Världsbanken, säger i en kommentar att detta hinder, i kombination med allt större begränsningar för en expansiv politik i höginkomstländerna kommer att hålla tillbaka den globala återhämtningen. Världsbanken förespråkar även att stimulanser bör samordnas internationellt och pekar på att nackdelar med att agera enskilt.

"Varje land som agerar ensamt - till och med USA - kan rimligen frukta att ökad statsskuld kommer att göra att investerare tappar förtroendet för den finanspolitiska uthålligheten och därmed hålla tillbaka finansiering", skriver Världsbanken.

"För att bryta cykeln och ge nytt liv åt utlåning och tillväxt krävs beslutsamma åtgärder tillsammans med substantiell internationell koordinering", skriver världsbanken.

Världsbanken räknar med att den globala handeln minskar med 9,7 procent i år. I mars väntades en nedgång med 6,1 procent.
Enligt
NYHETSBYRÅN DIREKT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.