FIM Tillväxtmarknadsbrev juli 2009

Ett färskt FIM Tillväxtmarknadsbrev har publicerats! I juli månads exemplar som du kan klicka upp här tangeras bl.a. följande händelser på tillväxtmarknaderna:

  • Samtidigt som recessionen plågar framför allt västvärlden har tillväxtländerna på det stora hela klarat sig bra. Tillväxtprognoserna för Kina och Indien har höjts uppåt under våren och det ser ut som om ekonomin i de båda länderna kommer att växa reellt med mer än 5 % under innevarande år. BRIC-ländernas andel av världens totalproduktion har redan nått milstolpen 15 %, vilket innebär att andelen har fördubblats på bara ett decennium. I början av juni hade tillväxtländernas aktiemarknader lockat till sig över 20 miljarder dollar i nytt kapital. Huvudvikten i fonden FIM BRIC+ ligger fortfarande på BRIC-länderna.
  • Vår Rysslandsförvaltare gjorde under förra veckan ett besök i Moskva, där stämningarna var aningen mera optimistiska än tidigare. Kreditförlusterna väntas bli mindre än vad som förutspåtts. Detta har en positiv inverkan på utlåningen som i sin tur är viktig för att den reala ekonomin skall växa. Med nuvarande oljepris kan man vänta sig att den ekonomiska utvecklingen i Ryssland har en hållbar grund att stå på.
  • Förvaltaren av FIM Sahara besökte London under midsommarveckan för att delta i en konferens om Sydafrika. Infrastrukturprojekten i landet framskrider i rask takt med tanke på fotbolls-VM som ordnas nästa år. Byggsektorns utsikter är positiva trots lägre bostadsbyggande. Lokala företag anser att Sydafrika klarar den ekonomiska krisen bättre än många andra länder bland annat på grund av att banksektorn har fungerat förhållandevis normalt oberoende av krisen.
  • Kina rapporterade starka ekonomiska siffror i början av juni. Bland annat ökade den industriella produktionen och fasta investeringar mer än väntat i maj och statens stödåtgärder har stimulerat investeringar, utlåning och konsumtion. I FIM Chinas portfölj har tillväxten i den inhemska efterfrågan varit ett bärande investeringstema.
  • Även Brasilien publicerade i början av juni ekonomiska data som överskred förväntningarna och landets BNP sjönk mindre än befarat under det första kvartalet. Styrräntan sjönk däremot överraskande mycket, med en procentenhet till 9,25 %, vilket indikerar att basfaktorerna i den brasilianska ekonomin är i skick. Ett annat bevis på detta är ett historiskt lån på 10 miljarder dollar till IMF. Centralbanken väntas sänka räntan ytterligare på sitt möte i juli.
  • Riskerna i Baltikum har ökat efter att ryktena om devalvering tog fart i början av juni. FIM Emerging Europe har inga placeringar i Lettland och vikten Baltikum är blott en procent i fonden. Den negativa reaktion som devalveringen möjligen ger upphov till torde dock bli kortvarig och erbjuder även köptillfällen på den baltiska marknaden.
  • På tillväxtländernas räntemarknader har investerarna efter hand börjat ta hem vinster och de förlitar sig i minskad grad på en stark ekonomisk tillväxt. Vi tror dock inte på att marknaden korrigerar avsevärt mycket nedåt inom den närmaste tiden. Ökade emissioner av företagsobligationer och en piggare marknad för banklån signalerar om ett förbättrat läge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.