"Östeuropa har mer att ge"

East Capitals fonder tappade mellan 50 och 75 procent i värde i fjol. Men trots den senaste tidens kraftiga återhämtning tror East Capital på fortsatta uppgångar i Östeuropa och pekar på att värderingarna fortfarande är låga.

East Capital är specialister på Östeuropa. Verksamheten har varit extremt framgångsrik och bolaget har idag kontor runt om i världen, förutom i Stockholm där huvudkontoret ligger, även i Moskva, Paris, Hongkong och Wien. Det förvaltade kapitalet uppgår till cirka 25 miljarder kronor, vilket är fördelat på 450 000 sparare och investerare. 160 personer jobbar på East Capital.

Förra året var det tufft. Den globala börsfrossan pressade aktiekurserna i Östeuropa kraftigt och bolagets fonder tappade mellan 50 och 75 procent i värde. East Capital tvingades dra ned personalstyrkan med cirka 60 medarbetare och lägga ned kontoret i Milano.

Men Peter Elam Håkansson, en av grundarna till bolaget, är garvad. Redan 1997 startade han bolaget och var således med om krisen 1998 och den efterföljande IT-bubblan. Denna lågkonjunktur är alltså inte den första för bolaget.

East Capital tror att Östeuropa står inför en ny uppgångsfas. Även om man måste ta en hel del av det fondbolagen säger som försäljningsargument så är de ändå specialister på sina marknader.

East Capital baserar sin positiva framtidstro på bland annat låga värderingar för de Östeuropeiska aktiemarknaderna. P/e-talsvärderingarna för 2009 ligger under 10 på de flesta börserna.

Lägst är p/e-talen i Serbien där börsen handlas till drygt 5,5 gånger årets vinster. Polen har de högsta värderingarna och där ligger de på nästan 15,5 gånger årets vinst. Regionens största land, Ryssland, handlas till p/e-tal på drygt 8,5. Motsvarande värderingar i Sverige ligger på 20,5 och för Kina på drygt 25,5 gånger årets förväntade vinster, se tabellen.

Även när det kommer till värderingarna i förhållande till bolagens bokförda värde (tillgångar minus skulder) ligger Östeuropa lågt enligt East Capital. Den ryska börsen handelas till p/b på 0,9, vilket är tre till fyra gångar lägre än de indiska och kinesiska bolagen. Motsvarande värdering för de västeuropeiska bolagen som grupp ligger på 1,5.

Trots att kurserna hittills i år har stigit kraftigt, plus 50 procent på sex månader i genomsnitt för bolagets fonder, så är det fortfarande långt kvar till nivåerna före krisen. Ännu har inte heller de flesta investerarna kommit tillbaka till Östeuropa. I takt med att konjunkturen vänder återkommer också de internationella investerarna, vilket ger stöd åt aktiekurserna.

East Capital förväntar sig inga mirakel när det gäller den ekonomiska utvecklingen i regionen. Årets tillväxt kommer att landa på cirka minus 5 procent. Recessionen blir djupare och längre än den 1998. Men tillväxten kommer att vara högre än i västvärden nästa år, enligt chefekonomen Marcus Svedberg.

Återhämtningen kommer också att variera mellan olika länder. Ryssland påverkas mycket av hur oljepriset utvecklings. Ungern och Tjeckien, vars export i huvudsak går till Tyskland är beroende av utvecklingen där. Den senaste tiden har det kommit positiva siffror från Tyskland.

En investering i Östeuropa måste betraktas som en högriskplacering. Det har inte minst de senaste årens utveckling för Östeuropafonder i allmänhet och Rysslandsfonder i synnerhet visat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.