East Capital stänger fonden igen.

East Capital stänger sin Baltikumfond igen. Det är andra gången på mycket kort tid som dom stänger samma fond.

Även Danske Bank har stängt sin Baltikumfond.


Den 2 sep tvingades East Capita stänga sin Baltikumfond för teckning av nya andelar. Dålig likviditet och stora flöde låg bakom, den ovanliga händelsen. Vilket skulle kunna innebära att fonden bryter mot regelverket och skulle kunna få Finansinspektionen att se rött.


Den 7 sep hävs den temporära stängningen för teckning av andelar i East Capital Baltikumfonden

East Capital meddelar att om fonden får stora inflöden som medför att existerande fondandelsägarnas intressen inte kan skyddas, kan styrelsen besluta att fonden skall stängas.


Den 15 sep är det dags igen att stänga East Capital Baltikumfonden. Återigen är det samma anledning. Fonden kommer att öppnas för teckning av andelar igen så snart marknadssituationen tillåter det.

Även Danske Invest Baltikum är stängd sedan 10 sep.

Enligt Dagens Nyheter vill Premiepensionsmyndigheten slänga ut fonder med dålig likviditet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.