Australien


Historia Australien

När den nederländske upptäcktsresanden Willem Janszoon upptäckte Australien år 1606 hade urinvånarna, aboriginerna, redan bott där i 50 000 år. År 1769 klev den engelske upptäcktsresanden James Cook iland på ön, och i samband med det tog Storbritannien makten över Australien. Detta fick stora konsekvenser för aboriginerna, som idag endast utgör drygt två procent av Australiens befolkning. År 1788 började Storbritannien skicka brittiska straffångar till Australien. Det höll man sedan på med ända fram till 1868. Under andra halvan av 1800-talet utvecklades landets ekonomi i snabb takt, dels på grund av guldruschen och dels på ull- och gruvindustrierna.

I början av 1900-talet gick landets kolonier samman och bildade det Australiska Samväldet. Storbritannien fortsatte att påverka Australien fram till andra världskriget, men efter det har USA varit landets närmaste samarbetspartner även om Australien fortfarande är medlem i det Brittiska samväldet. Australiens ekonomi är god och det viktigaste exportprodukterna är mineraler, metaller och jordbruksprodukter. Nuvarande regeringen är en koalition mellan partierna Liberal Party och National Party. Huvudstaden namn, Canberra, betyder mötesplats på aboriginernas språk. När man skulle besluta om huvudstad i Australien kunde man inte enas om ifall det skulle bli Melbourne eller Sydney. Lösningen blev att helt enkelt bygga en ny stad, Canberra, mitt emellan de andra två.

Fakta

Fullständigt namn: Australien

Befolkning: 21.300.000 (FN, 2009)

Huvudstad: Canberra

Största stad: Sydney

Område: 7.700.000 kvadratkilometer (2,9 miljoner kvm miles)

Stora språk: Engelska

Större religion: Kristendom

Medellivslängd: 79 år (män), 84 år (kvinnor) (FN)

Valutaenhet: 1 australiska dollar = 100 cent

Viktigaste exportvaror: Malm och metaller, ull, livsmedel och levande djur, bränslen, transporter och utrustning

BNI per capita: US $ 40.350 (Världsbanken, 2008)

Internet-domän: . Au

Landsnummer: +61

Internationella relationer och försvar

Under de senaste årtiondena har Australiens internationella relationer präglats av ett nära samarbete med USA genom ANZUS-pakten och av en stark önskan att utveckla relationerna med Asien och Stilla havet, främst genom ASEAN och Pacific Islands Forum. År 2005 fick Australien ett inträdesmedlemskap i East Asia Summit (EAS) sedan man undertecknat ett avtal om vänskap och samarbete. Australien är en medlem av Samväldet (tidigare brittiska samväldet) där möten mellan medlemsstaternas ledare skapar ett forum för samarbete. Man har intensivt arbetat för en ökad liberalisering inom internationell handel och ledde bildandet av Cairnsgruppen samt Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Australien är en medlem av OECD och WTO och har där arbetat för framtagandet av ett flertal frihandelsavtal, senast ett frihandelsavtal mellan USA och Australien (AUSTFA) samt ett avtal om närmare ekonomiska relationer med Nya Zeeland. Australien förhandlar också om ett frihandelsavtal med Japan som man har nära ekonomiska förbindelser med.

Som ett av de grundande medlemmarna av Förenta nationerna har Australien arbetat energiskt för multilateralism tillsammans med främst Kanada och de nordiska staterna, samtidigt som man upprätthåller ett internationellt hjälpprogram till ungefär 60 olika länder. I budgeten för 2005-06 fanns 2,5 miljarder dollar avsatt för hjälpinsatser. Räknat i procent av BNP är detta mindre än vad som rekommenderas i FN:s Millenniemål.

Australiens försvarsmakt, Australian Defence Force (ADF) består av Royal Australian Navy (RAN), Australian Army och Royal Australian Air Force (RAAF), med totalt omkring 51 000 anställda. Alla delar av Australiens försvarsmakt har deltaigt i olika fredsinsatser inom FN:s regi och regionalt (senast i Östtimor, Salomonöarna och Sudan), katastrofinsatser och väpnade konflikter, inklusive invasionen av Irak 2003. Regeringen utser en befälhavare över försvaret, Chief of the Defence Force, från en av de tre försvarsgrenarna. För närvarande kommer befälhavaren från flygvapnet, Air Chief Marshal Angus Houston. Medan generalguvernören tekniskt sett är överbefälhavare över försvaret har han eller hon ingen aktiv roll i praktiken. Istället kontrolleras försvaret av den valda australiska regeringen. I budgeten 2006-07 spenderades 22 miljarder dollar på försvaret. Australien placerades 2008 på 27:e plats på fredsindexet, främst på grund av närvaron i kriget i Afghanistan.

Geografi och klimat

Större delen av Australien består av savann eller öken, populärt kallat Outback. Australien är världens torraste och plattaste bebodda kontinent, och har de äldsta och minst bördiga jordarna. Bara sydöstra och sydvästra hörnen av kontinenten upplever ett tempererat klimat. Den största delen av befolkningen bor längs med den sydöstra kusten. Norra delen av landet, med ett tropiskt klimat, hyser regnskogar, skogar, gräsmarker och öken. Landets klimat influeras kraftigt av havsströmmar, inklusive El Niño, vilket skapar en periodisk torka och tropiska lågtryckssystem som skapar cykloner över norra Australien

Klimatförändring har blivit ett mycket uppmärksammat ämne i Australien under de senaste åren. Mängden nederbörd har ökat under det senaste århundradet, både sett över hela landet och för samtliga fyra kvadranter. Trots detta har flera regioner och städer i Australien ständig vattenbrist på grund av tillväxt av befolkningen och lokal torka.

Ekonomi

Australien använder sig av en framgångsrik västerländsk marknadsekonomi, med en BNP per capita något högre än i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Landets BNP var 795 miljarder USD 2008, vilket motsvarar 37 300 USD per capita. Landet placerades på tredje plats i Förenta nationernas HDI för 2005, och på sjätte plats i The Economists index över livskvalité, också denna 2005.

På 1980-talet startade arbetarpartiet, lett av Australiens dåvarande premiärminister Bob Hawke, en reform som gick ut på att låta den australiska dollarn flyta fritt från och med 1983, tillsammans med en avreglering av det finansiella systemet. Howard-regeringen följde upp med mikroekonomiska reformer, inklusive en avreglering av arbetsmarknaden och en privatisering av statligt ägda företag, vilket märks främst inom den australiska telekombranschen. Skattesystemet reformerades i juli 2000 med införandet av en skatt på varor och tjänster på 10 %.

Den australiska ekonomin har inte lidit av recession sedan det tidiga 1990-talet, men i samband den globala finanskrisen förväntas landet gå in i recession under 2009. I januari 2007 befann sig 10 033 480 i arbete med en öppen arbetslöshet på 4,6 %. Ekonomins tjänstesektor, inklusive turism, utbildning och finansiella tjänster, utgör 69 % av landets BNP, medan jordbruket och olika naturresurser enbart utgör tre respektive fem procent av BNP, men står för en stor del av landets export. Australiens största exportmarknader inkluderar Japan, Kina, USA, Sydkorea och Nya Zeeland.

Den australiska dollarn är valutan i Australien, inklusive Julön, Kokosöarna och Norfolkön, samt i de oberoende staterna Kiribati, Nauru och Tuvalu. De största aktiebörserna i Australien är Australian Securities Exchange och Sydney Futures Exchange.

Utbildning

Skolbarn börjar sin utbildning när de är 5-6 år gamla och Australien har en allmän skolplikt på totalt 11 år, förutom South Australia och Tasmanien som har 10 år, vilket följs av 2 valfria år. Detta har lett till en andel läs- och skrivkunniga på 99%. PISA (Programme for International Student Assessment), koordinerat av OECD, har rankat Australiens utbildning som den åttonde bästa av de 30 medlemmarna i OECD. Staten har finansiellt bidragit till grundandet av Australiens 38 universitet och även om flera privata universitet har etablerats mottar de flesta universiteten statlig finansiering. Det finns också ett system av yrkes- och fackutbildningar kallade TAFE Institutes. Ungefär 58% av australierna i åldern 25 till 64 år har någon form av yrkes- eller universitetsutbildning. Andelen utländska studenter i australiska universitet och högskolor är den högsta av alla OECD-länder.

Källa: Australien – Wikipedia

Ledare

Statschef: Drottning Elizabeth II, företrädd av generalguvernör Quentin Bryce

Statsminister: Kevin Rudd

Kevin Rudd och hans Labor Party svepte till makten i valet i november 2007, slutar mer än 11 år av konservativt styre.

Herr Rudd, en mandarin-talande fd diplomat, sätta den globala uppvärmningen och hålla Autstralia s export drivs högkonjunkturen på toppen av hans prioriteringar.

Hans första officiella handling var att om klimatförändringen, som han sade visade sin regerings engagemang för att bekämpa utsläppen av växthusgaser ratificera Kyotoprotokollet.

Hans föregångare, John Howard, ledare för folkpartiet, hade alltid förkastat ratificering.

Herr Rudd lovade att snabbt upphäva flera av Howard viktigaste politik, inklusive kontroversiella arbetsrätt, och Australiens militära insatsen i Irak.

Några månader in i hans Premier gjorde regeringen en formell ursäkt för tidigare oförrätter som orsakats av på varandra följande regeringar på den infödda aboriginerna befolkningen. Herr Rudd omvända också Australiens långvariga politik att kvarhålla de asylsökande vid ankomsten.

Han infann sig hos väljarna som en ny generation ledare och förväntades att knyta närmare band med Kina och andra asiatiska länder än Howard. Han arbetade i Australiens Peking ambassad i 1980-talet.

Howard, som var i tjänst för fyra termer, sa att han var testamenterande en nation som var "starkare, stoltare och mer välmående" än det hade varit när han kom till makten.

Källa: BBC NEWS översatt med Google

Australien har den tolfte största ekonomin i världen

Australien har den tolfte största ekonomin i världen och en av de högsta tillväxtsiffrorna bland i-länder. Medan Australien traditionsenligt har utnyttjat sin stora mängd naturtillgångar, har nu tillverkat material blivit deras största exportområde. De är dock ändå den största producenten av ylle, och en av de större inom flingor, mjölkprodukter, kött, socker och frukt tillsammans med metaller, mineraler och ädelstenar.

Australien BNP-Tillväxt

Australien bruttonationalprodukten (BNP) expanderade 0,50% under de senaste 4 kvartalen. I Australien bruttonationalprodukten är värt 1015 miljarder dollar eller 1,64% av världsekonomin, enligt Världsbanken. Australiens ekonomi domineras av dess tjänster, men dess ekonomiska framgång bygger på förekomst av jordbruks-och mineraltillgångar. Australien komparativa fördelar på export av råvaror är en återspegling av naturrikedomar den australiska kontinenten och dess lilla hemmamarknad. Landet är ett stort regionalt finansiellt centrum och en viktig del av det globala finansiella systemet.

BNP-tillväxt på årsbasis

image 

BNP-tillväxt QoQ

image 

BNP per capita

image 

Export

image 

Ränta

image 

Börsen

image 

Länkar till fakta om Australien

National Stock Exchange of Australia, Australien
Australian Stock Exchanges, Australien
Bendigo Stock Exchange, Australien

http://www.tradingeconomics.com/Economics/GDP-Growth-Annual.aspx?Symbol=AUD

http://www.emerginvest.com/WorldStockMarkets/Australia

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html

Australien först ut med att höja räntan

Publicerat 2009-10-06

Australiens centralbank höjde på tisdagen sin viktigaste styrränta med 0,25 procentenheter till 3,25 procent. Det var den första höjningen sedan mars förra året.

Det kom efter överraskande positiva ekonomiska rapporter.

Australien blir därmed den första större ekonomin som höjer räntan sedan finanskrisen slog till för ett år sedan. Ännu är det dock långt kvar innan räntan har tagit tillbaka de 4,25 procentenheter den sänkts med under krisen.

Skälet till höjningen är att den australiska ekonomin har gått starkt i år och landet är också det enda av de större som inte råkade in i recession under första halvåret. En recession är fallande BNP två kvartal i rad.

Den australiska regeringen har stimulerat ekonomin med 42 miljarder austral-dollar, motsvarande 245 miljarder kronor, i en rad olika infrastrukturinvesteringar men också i form av kontantutbetalningar till pensionärer och låginkomsttagare, som satt sprätt på pengarna och ökat konsumtionen.

Det har gett en tillväxt i ekonomin strax över nollstrecket, vilket man alltså är ensam om bland västländerna i G20-gruppen.

Även högkonjunkturen i den australiska gruvindustrin, på grund av stark efterfrågan från Kina, förklarar varför Australien har lyckats hålla recessionen borta.

TT


Fler räntehöjningar väntar i Australien

2009-10-06

Australiens ekonomi utvecklas bättre än andra ekonomier och centralbanken RBA har flaggat för att det kan komma fler räntehöjningar. Det sa Australiens finansminister Wayne Swan till reportrar på tisdagen, rapporterar Bloomberg News.

Han sa att styrräntor på 3,25 procent är expansiva och att både penning- och finanspolitiken stöttar den ekonomiska aktiviteten.

Enligt Wayne Swan förstår australiensarna att räntorna har varit rekordlåga. Han sa att det inte finns något tvivel om att landets ekonomi återhämtar sig, även om det fortfarande finns utmaningar framöver.

Australien höjer räntan

Publicerad 2009-10-06

Australiens centralbank, RBA, höjde på tisdagen sin styrränta med 25 punkter till 3,25 procent (3,00).

I Bloomberg News prognosenkät väntade sig 19 av 20 tillfrågade bedömare att räntan lämnas oförändrad på 3,00 procent medan en bedömare väntade en räntehöjning till 3,25 procent.

Senaste gången Australiens centralbank ändrade styrräntan var den 7 april, då den sänktes med 25 punkter till 3,00 procent.

Centralbankschefen Glenn Stevens sade i ett uttalande att den globala ekonomin åter växer och att den ekonomiska politiken sannolikt förblir expansiv.

Australiens ekonomiska förhållanden är bättre än väntat och räntehöjningen kommer att försäkra en uthållig återhämtning samtidigt som inflationen kan hållas nära målet.

Tillväxten i Australien väntas vara nära trenden under det kommande året och risken för en allvarlig ekonomisk sammandragning har passerat. Utsikterna för Australiens handelspartners har förbättrats "märkbart".

Tillväxten i Kina har varit väldigt stark, vilket påverkar råvarumarknaderna och även andra ekonomier.

Enligt centralbanken ligger inflationen nära målet.

Centralbankschefen sade vidare att företagens tillgång till finansiering verkar förbättras och att investerarnas villighet att ta risk har ökat.

Australiens BNP växer för femte kvartalet
Publicerad: 2010/06/02
Den australiska ekonomin växte mycket långsammare under det första kvartalet än i slutet av förra året som indragning av ekonomiska stimulanspaket tog överraskande svaga företagsinvesteringar och trög tillväxt i exportvolymer några av ånga ur verksamheten.

Men ekonomerna säger en måttligare i 1.200 miljarder australiska dollar (US $ 1,0 biljoner) ekonomin kommer att bli kortlivad som företag fortsätter att planera stora investeringar, särskilt inom gruvsektorn, medan en betydande uppgång i råvarupriserna redan trätt genom ekonomin.
Den genomsnittliga mått av bruttonationalprodukten ökade 0,5% under första kvartalet 2010 från fjärde kvartalet 2009 och steg 2,7% från föregående år, sade den australiska statistikmyndigheten.
Betecknande nog presidiet reviderade fjärde kvartalet BNP-tillväxten till 1,1% från 0,9%, vilket visar en imponerande tillväxttakt under 2009 trots den dystra globala bakgrund. Ekonomer sa att det belyser Australiens lycka i att vara nära knuten till Asien, främst Kina.
De viktigaste för ekonomin under det första kvartalet var regeringens nationella utgifter, som la 0,9 procentenheter till BNP. Konsumenternas efterfrågan höll upp, trots effekterna av aggressiva räntehöjningar som Reserve Bank of Australia.
Kraftiga ökningar av kol och järn priser malm, som trädde i påverkar i april, redan agerar för att stimulera tillväxt under andra kvartalet, säger ekonomer.
RBA meddelade en paus i räntehöjningar efter ett politiskt möte tisdag men lämnat öppet för möjligheten till återvändande från åskådarplats snart, säger politiska inställningar är endast lämplig för "kort sikt".
Räntorna har höjt sex gånger sedan oktober 2009, med målet kontanter skattesats på 4,50%.
Ändå hänger ett moln över företagens investeringar, med regeringen och gruvsektorn i krig över en föreslagen "super skatt på vinster i den blomstrande sektorn. Gruvföretag har hotat att skrota investeringsplaner om 40% skatt träder i kraft.

Källa: TradingEconomics.com, WSJ

 

översvämningar i Australien

Publicerad: 2011/01/07

20 städer avskurna

Över 20 städer är avskurna och en kvarts miljon människor strandsatta. I nyårshelgen fick de mat levererad i helikopter.
Vattenmassorna täcker ett stort område, som Frankrike och Tyskland tillsammans.
- Det kommer att vara en plågsam upplevelse för många queensländare att återvända till sina hem, säger Warren Bridson, chef för Queenslands katastrofhanteringsmyndighet, till den australiska tidningen The Age.

Varnar för smittorisk

Bridson lovordar delstatsbornas gemensamhetsanda och ståndaktighet, men konstaterar att det fortfarande finns faror att tänka på efter det att vattnet dragit sig undan.
Han varnar bland annat för ormar som spolats fram, vatten- och avloppssystem som kommer att behöva ses över samt smittorisker.
Polisen har även ökat patrullerna i drabbade områden för att förhindra plundring.
Ännu har inga fall av stöld rapporterats, men Bridson uppmanar folk att respektera andras ägodelar när många föremål kommer att behöva ligga utomhus för att torka.

Källa:TT

 

Australiens börsFONDER

Jämförelse i Avanza

Blå=SSgA Australia Index Equity Fund

Grå=Fidelity Funds - Australia Fund A Inc

Grön=Dexia Equities L Australia Classic C Acc


Börsen

National Stock Exchange of Australia, Australien
Australian Stock Exchanges, Australien
Bendigo Stock Exchange, Australien

Media

Australiens medielandskapet är kreativt, tekniskt och ekonomiskt avancerad. Det finns en tradition av public service, men privatägda TV och radio njuta av lejonparten av lyssna och titta.

Ägande av tryckta medier och utsändning är mycket koncentrerad. Till exempel fyra stora mediekoncerner äger 80% av Australiens tidningstitlar.

I Australian Broadcasting Corporation (ABC) driver nationella och lokala offentliga radio-och TV-stationer samt Australien Network, en TV-tjänst för Asien-Stillahavsområdet. De andra viktigaste offentliga programföretaget är den särskilda Broadcasting Service (SBS), som radio-och TV-nät sänder på många språk.

Nationella kommersiella TV-domineras av tre stora nätverk. Kommersiella programföretag måste bära en lägsta procentandel australiska skapad programmering. Betal-TV-tjänster har fått ett betydande fotfäste. Digital-TV via satellit, kabel och markbunden.

Sport, nyheter, spel visar, importeras och hemgjorda spelfilmer top TV betyg i Australien. Industrin har framgångsrikt exporterat några av sina produktioner till engelsktalande utländska marknader.

Mer än 70% av australierna använder Internet.

John Howard-regeringen ändrat bestämmelserna för ägande av medier. De regler som infördes 2007, möjliggöra större korsägande av press-och försäljningsställen TV samt högre nivåer av utländskt ägande.

Pressen

TV

Radio

  • ABC - Folkhälsa, driver tal-kulturella nätverket Radio National, nyheter stationen ABC NewsRadio, ungdomsinriktade Triple J, klassisk och nutida musik nätverket ABC Classic FM och lokala-regionala tjänster
  • Radio Australia - ABC: s yttre tjänst som riktar sig till Asien via kortvåg och internet
  • SBS Radio - Nationella mångkulturell och flerspråkig publika nätet, sänder på 68 språk
  • Australiska kommunikation och media Authority (ACMA) - Licenser och reglerar radiostationer, station förteckningarna tillgängliga

Nyhetsbyrå / internet

  • AAP - Australian Associated Press
  • ABC Newsonline - Offentliga programföretaget ABC: s nyhetssajt

Källa: BBC NEWS översatt med Google

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.