Baltikumfonden öppnas igen för teckning av andelar

East Capital vill informera investerare om att den temporära stängningen för teckning av andelar i East Capital Baltikumfonden kommer att hävas torsdagen den 1 oktober 2009.

Om fonden får stora inflöden som medför att existerande fondandelsägarnas intressen inte kan skyddas, kan styrelsen besluta att stänga fonden igen för teckning av andelar. Sådant beslut kommer att publiceras på vår hemsida. Vi avser att publicera ett sådant beslut med en dags framförhållning.

East Capital Baltikumfonden har varit temporärt stängd för teckning av andelar sedan 15 september på grund av de baltiska marknadernas nuvarande begränsade tillgång på likvida aktier samt onormalt stora inflöden i fonden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.