Kazakstan är en av världens snabbast växande ekonomier.
Kazakstan är ett land i Centralasien med en liten del i östra Europa. Det gränsar till Turkmenistan, Uzbekistan och Kirgizistan i syd, Kina i öst och Ryssland i norr.


Landet sträcker sig från Kaspiska havet i väst till Altajbergen i öst och från Västsibiriska låglandet i norr till den centralasiatiska öknen Kyzylkum i syd och Tian Shan-bergen i sydöst. Landet är i stort sett plant, undantaget bergen i öst och sydöst, samt Karataubergen i söder, med stora områden under havsnivå. Den lägsta punkten är depressionen Kaundy på 132 meter under havsnivån; den högsta punkten är berget Khan Tengri (Chan Tangiri Sjyngy) i sydväst, på 6 995 meter. Största delen av landet består av mycket glest befolkad stäpp, samt öken och halvöken (i norr når landet tajgan); den kazakiska stäppen täcker en tredjedel av landet och utgör världens största torra stäppregion.

Fakta

 • Fullständigt namn: Kazakstan
 • Befolkning: 15.600.000 (FN, 2009)
 • Huvudstad: Astana
 • Största stad: Almaty
 • Område: 2.700.000 kvadratkilometer (1 miljon kvm miles)
 • Stora språk: Kazakiska, ryska
 • Stora religioner: Islam, kristendom
 • Medellivslängd: 59 år (män), 71 år (kvinnor) (FN)
 • Valutaenhet: 1 kazakiska tenge = 100 tiyn
 • Viktigaste exportvaror: Olja, uran, ädla och oädla metaller, maskiner, kemikalier, spannmål, ull, kött, kol
 • BNI per capita: US $ 6,140 (Världsbanken, 2008)
 • Internet-domän: . KZ
 • Landsnummer: +7

Historia

Kazakstan blev målet för flera sovjetiska deportationer: speciellt efter andra världskriget tvångsflyttades krimtatarer, polacker, tjetjener, Volgatyskar och andra till landet. Under sovjettiden bedrevs mycket rymdforskning i landet, speciellt i den hemliga staden Leninsk (nuvarande Baikonur); i Seminpalatinsk fanns omfattande laboratorier och testområden for atomforskning.


Kazakstan förklarade självstyre den 25 oktober 1990. Efter Sovjetunionens kollaps förklarade landet sig självständigt den 16 december 1991, och blev detta, som den sista delrepubliken, den 25:e samma månad. Landet upptogs i FN den 2 mars 1992. De första åren efter självständigheten karaktäriserades av märkbar emigration av icke-kazaker. Den ekonomiska situationen stabiliserades dock undan för undan, med en stark tillväxt på grund av olje- och gastillgångar, och migrationsbalansen börjar återigen bli positiv. Presidenten Nursultan Nazarbajev, som suttit vid makten sedan 1990, har genomfört liberaliseringar av ekonomin, men någon fungerande demokrati har inte införts. Den 30 augusti 1995 infördes en ny konstitution och i december samma år bildades ett nytt parlament med två kamrar, och parlamentsval hölls. Presidenten drog år 1997 igång ett gigantiskt projekt för att flytta huvudstaden från Almaby i landets sydöstra del till Astala (som byggdes upp nästan från grunden), belägen på stäppen i norr närmare landets geografiska centrum. Nazarbajev omvaldes år 2005 för ytterligare sju år som president. Den 8 januari 2006 avgick stora delar av regeringen, anledningen är okänd.

Landet har ett kontinentalt klimat med varma somrar och kalla vintrar. Medeltemperaturen är i januari mellan −19 och −4 °C; i juli från 19 till 26 °C. Nederbördsnivån varierar från torra till halvtorra förhållanden.


Det finns över 100 olika etniska grupper i Kazakstan, delvis till följd av de sovjetiska deportationerna. De största är kazaker (53,4%) och ryssar (30%).


Kazakstan är en sekulär stat. Många av

landets ryssar och urbaniserade kazaker är icke-religiösa.

Till religionen är 47% formellt muslimer, främst sunni, 44% formellt rysk-ortodoxa, 2% protestanter..


Astana är huvudstaden i Kazakstan och landets näst största stad, efter Almaty. Den har cirka 600 200 invånare (2008). Staden grundades av sibiriska kosacker år 1824 som fortet Akmolinsk.


Folkmängd

Kazakstan har en befolkning på cirka 15,7 miljoner. Kazakstan är ett av de mest glestbefolkade länder i världen med befolkningstäthet på cirka 5,7 invånare per kvadratkilometer.


Officiella språk

Landet har två officiella språk: ryska, som talas av 95 % av befolkningen, och kazakiska, som talas av 64,4

Ledare

Ordförande: Nursultan Nazarbajev

Valen i december 2005 gav Nursultan Nazarbajev med ytterligare sju år med mer än 90% av rösterna.

Oppositionen protesterade att valet hade varit riggade och europeiska observatörer förklarade det att på allvar ha varit bristfällig.

Herr Nazarbajevs grepp om makten stärktes ytterligare när parlamentet röstade 2007 för att låta honom stanna i tjänst för ett obegränsat antal villkor.

Född 1940, kom herr Nazarbajev till makten 1989 som förste sekreterare i kommunistpartiet i Kazakstan och valdes till president året därpå. Han blev omvald efter upplösningen av Sovjetunionen 1991.

Hans anhängare säger att han bevarade etniska överenskommelse och stabilitet under reformen år.

Herr Nazarbajev har koncentrerat omfattande befogenheter i sina egna händer och anklagas av oppositionen för att undertrycka oliktänkande. Trots att han säger att han förespråkar demokrati som ett långsiktigt mål, varnar han att stabiliteten är i fara om förändringen är för snabb.

En folkomröstning i 1995 förlängde sin mandatperiod där han 1999 åter valdes till president i val som hans främsta rival hindrades från att ställa upp på en teknikalitet.

När herr Nazarbajev inte avgå, kommer han att ha en permanent plats i försvaret råd och en roll som chef för folkförsamlingen, som förenar medlemmar av olika etniska grupper, enligt lagen godkändes i 2007 års folkomröstning.

Presidenten slog ihop sina Otan parti med sin dotter Dariga parti, Asar, i juli 2006. Övergången skapade en stor styrande koalitionen och sågs som befästa presidentens makt. Otan som sedan bytte namn Nur-Otan för att hedra herr Nazarbajev.

Kazakhstan Economy Outlook

Självständigheten 1991, upplevde Kazakstan den snabbaste ekonomiska tillväxten i regionen, hade som ett resultat av ett brett spektrum av sociala, ekonomiska och politiska reformer. Med en genomsnittlig BNP-tillväxt på omkring 8,5% sedan 2000 landet är bland de snabbast växande ekonomierna i världen och överträffade alla andra centralasiatiska stater i särklass.

På grund av sin starka makroekonomiska resultat blev Kazakstan den första före detta sovjetrepublik att betala alla sina skulder till Internationella valutafonden (IMF) under 2000, sju år i förväg. I mars 2002 tog den amerikanska handelsministeriet Kazakstan på marknadsekonomisk status enligt amerikansk handelsrätt. Förändringen i ställning erkänd sak marknadsekonomiska reformer inom valutakonvertibilitet, lönesatsförändringar beslutsamhet, öppenhet för utländska investeringar, och regeringens kontroll över produktionsmedlen och resursfördelning. I september 2002 Kazakstan blev det första landet i OSS för att få en investment grade "kreditbetyg från de stora internationella kreditvärderingsinstitutet Moody's. I januari 2005 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) uppgraderade Kazakstans land rating export risk, flytta den från den 5: e till 4: e gruppen av risker.

Enligt FN Education Index som mäter utbildningsnivå i 176 länder över hela världen, är Kazakstan rankas som nummer 21 med poängen 0,966, vilket är betydligt högre än världsgenomsnittet. Faktum platser Kazakstans poäng man inför sådana utvecklade länder som Storbritannien, Tyskland, Italien, Japan och Schweiz.


UTRIKESHANDEL

Utrikeshandeln omsättning visar en liknande utveckling. Det har ökat under de senaste 10 åren på en årlig genomsnittlig tillväxt på 19,1% (högsta för perioden 1995-2006 i hela världen) för att nå US $ 109,1 miljarder euro i slutet av 2008 släpps Kazakstan i den övre 35 länder av världen med handel

n omsättning över SEK 100 miljarder.

Volymen av Kazakhstani exporten under 2008 har nått US $ 71,2 miljarder, en ökning med 49% jämfört med 2007 siffror. Ju större andel av exportvolymen kommer från export till långt utomlands (non-OSS-länderna) (US $ 60,1 miljarder), medan export till OSS-länderna uppgick till US $ 11 miljarder (15,6%). De viktigaste köparna av Kazakhstani produktion är: Italien (16,7% av den totala exportvolymen), Schweiz (15,8%), Kina (10,8%), Ryssland (8,7%), Frankrike (7,6% ), Nederländerna (6,5%), Iran (2,9%).

Fördelningen av de största posterna Kazakstans export är följande:


- Mineralfyndigheter (73%)

- Metaller och metallframställning (15,2%)

- Jordbruksproduktion (4,2%)

- Kemisk industri produktion (3,5%)

- Machinery, transport fordon, utrustning (1,8%).


Importvolymen till Kazakhstani marknader under 2008 var US $ 37.9 miljarder, en ökning med 15,7% jämfört med 2007.

Fördelningen av de största posterna Kazakstans export är följande:

-- Maskiner, transportfordon, utrustning (40,8%)

-- Mineraltillgångar (15,8%)

-- Metaller och metallframställning (16,8%)

-- Kemisk industri produktion (10,5%)

-- Jordbruksproduktion (7,9%)

-- Timmer producera (2,8%)

Förhandlingar om Kazakstans anslutning till WTO som inleddes 1996 är i det avslutande stadiet nu och planerar att bli fullvärdig medlem av organisationen 2010.

INVESTERINGAR

Idag, vilket framgår av internationella experter bedömningar, Kazakstan rankas bland de länder, mest attraktivt för utländska investeringar.

Enligt Index of FDI attraktionskraft, rankad Kazakstan 23 av 141 länder år 2007. I Världsbankens "Doing Business" ranking Kazakstan klättrade 10 ställen från 80: e år 2007 till 70: e år 2008. Utländska direktinvesteringar i Kazakstan svarar för cirka 80% av allt kapital inflödena till centralasiatiska ekonomierna, med EU-länderna är de viktigaste källa till investeringar. Den stabila politiska situationen och investeringsvänlig regeringens politik ytterligare uppmuntra utländska investeringar.

Enligt uppgifter från National Bank of Kazakstan, för perioden 1993 till 2008 totala inflödet av utländska direktinvesteringar i Kazakstan översteg USD 100 miljarder. Under 2008 det totala inflödet nådde US $ 19.8 miljarder. Stora investerare i Kazakstan är USA - US $ 32 miljarder (19,2% av den totala volymen av inflödet av utländska direktinvesteringar), Nederländerna - US $ 30 miljarder (18,1%), Storbritannien - US $ 14.1 miljarder (8,5%). Baserat på fördelningen av inflödet av utländska direktinvesteringar typ av ekonomisk verksamhet, de flesta utländska direktinvesteringar riktades fortfarande i geologiska undersökning och forskning, som stod för 41,9% av totala inflödet (40,3% år 2007). Olje-och gasproduktion stod för 22,2% av inflödet av utländska direktinvesteringar under 2008 (31,6% år 2007) medan finansförmedling fick 15,7% av inflödet av utländska direktinvesteringar (2,9% år 2007). Overall, inflödet av utländska direktinvesteringar i olje-och gasindustrin överstigit SEK 8,5 miljarder, vilket är 5% mer än förra året.


Det som uppnåtts är resultatet av gynnsamma företagsklimatet, bestående av avancerade investeringen lagstiftningen, aktiva åtgärder för att stödja utländska investeringar samt en övergripande ekonomisk och politisk stabilitet i landet. Förutom attraktivt investeringsklimat, ett av de viktigaste faktorer som påverkar investerares beslutsfattande är en våg av riktade marknaden. Överflöd av energiresurser och närhet till stora marknader i angränsande länder gör Kazakstan strategiskt positionerat som en utmärkt bas för utveckling av exportinriktad tillverkningsindustri. Enligt ministeriet för industri och handel data, konsumentmarknader i Centralasien och angränsande områden i Ryssland och västra Kina får täcka över en halv miljard invånare.


Den rättsliga grunden att bedriva investeringsverksamhet i Kazakstan regleras av "Lagen om investeringar" daterat den 8 januari 2003, som erkändes som en av de bästa bland länder med övergångsekonomier. Lagen innehåller alla garantier av investerare som skydd brukligt att internationell praxis, till exempel garantier för användning av inkomster, förstatligande och garantier rekvisition, garantier för kontrakt stabilitet och andra. Dessutom gör lagen bestämmelser om statliga stödåtgärder för investeringar i topp prioriterade branscher, som kommer att utökas i lika hög grad både inhemska och utländska investerare.

2009 en ny skattelagstiftning stiftades som föreskrev en gradvis sänkning av bolagsskattesatsen från 20% 2009 till 17,5% år 2010 och 15% under 2011. Detta står att kraftigt öka Kazakstans investering attraktivitet som även i grannländerna Ryssland, är företagsbeskattningen mycket högre. Förutom lokal lagstiftning, Kazakstan har tecknat avtal om ömsesidigt skydd för investeringar med 42 länder.

 


Inhemsk produktion

Kazakstan har den 9: e största oljereserverna i världen (5,3 miljarder ton) föregicks endast av Saudiarabien, Iran, Irak, Kuwait, Förenade arabemiraten, Venezuela, Libyen och Ryssland. Kazakstans reserver utgör 3,2% av världens kända reserver av olja och 1% av gas. Enligt uppgifter från ministeriet för energi-och mineralresurser, produktion av olja, inklusive kondensat, nådde 70,6 miljoner ton under 2008, en ökning med 5% jämfört med förra året. Net oljeexport uppgick till 62.8 miljoner euro. 12,3 miljoner ton raffinerade oljeprodukter producerades: 2,4 miljoner ton bensin, 3,9 miljoner ton diesel, 3,1 miljoner ton eldningsolja, 3,9 miljoner på flygbränsle. Gasproduktion i Kazakstan 2008 nådde 33,5 miljarder m 3, varav 5,6 miljarder gick på export.

Volymen av bearbetade gas uppgick till 16,1 miljarder m 3, medan volymen av inhemsk gas förbrukning var 8,9 miljarder m (3,9% ökning jämfört med 2007). Från och med januari 2009 uppgick volymen av naturgas reserverna förvaras i underjordiska lagerbyggnader till 1,9 miljarder m 3. Enligt prognoserna är produktionen av olja och gas i Kazakstan som att nå 80 miljoner ton olja och 47 miljarder m 3 gas år 2010 och 130 miljoner ton och 50 miljarder m 3 gas - 2015. Oil-en-gas-bärande regioner i Kazakstan, där 172 oljefält och 42 gasfält finns (80, som är i produktion), upptar cirka 62% av Kazakstans territorium. Major Större Kazakstan reserver (90%) är koncentrerade till 15 största oljefält - Tengiz, Kashagan, Karachaganak, usen, Zhetybay, Zhanazhol, Kalamkas, Kenkiyak, Karazhanbas, Kumkol, Buzachi, Severnye, Alibekmola, Prorva Central-och Östeuropa, Kenbai, Korolevskoe. Mer än hälften av de totala reserverna kommer från två gigantiska oljefält - Kashagan och Tengiz.


Tillsammans med det överflöd av olja och gas, skryter Kazakstan världens största krom reserver, samt 2: a största uran, 3: e största zink och 4: e största reserver ledande i världen. Utöver detta rankas Kazakstan på topp tio för kol, bauxit, järnmalm, guld och silver reserver. Kazakstan exporterar även diamanter.


Jordbruket stod för över 7 miljarder dollar Kazakstans BNP 2008. Spannmål och boskap utgöra basen i landets jordbruksproduktion. Cirka 85% av republikens territorium är lämplig för jordbruksproduktion, 47% av landets arbetskraft är sysselsatta inom jordbruks sektorn. Historiskt dominerade uppfödning Kazakstans jordbruket. De viktigaste produkterna boskapsuppfödningen inkluderar mejeriprodukter, läder, kött och ull. De viktigaste grödorna spannmål i landet är vete, korn, bomull och ris. Grain export, en av de största källorna till hårdvaluta inflöden, rankas bland de ledande exportvaror i Kazakstan utrikeshandel. Enligt beräkningarna av jordbruksministeriet, är Kazakstan den 8: e största exportör av spannmål i världen, medan exporten av vetemjöl, Kazakstan nummer 1 i världen år 2008 föregicks av USA, Kanada, Australien, EU, Ryssland, Argentina och Ukraina. Export av spannmål under 2008, med hänsyn till mjöl export i spannmål motsvarande, uppgick till 6 miljoner ton i skörd på 15,6 miljoner ton. Intäkterna från export av spannmål och mjöl under kalenderåret 2008 nådde 2,5 miljarder USD. Totalt uppgick genomsnittlig årlig produktion av spannmål under de tre senaste säsongerna jordbruksprodukter till 17,4 miljoner ton, medan volymen av exporten - Till 8 miljoner ton.

Senaste utvecklingen

Sedan mitten av 2007 var dock Kazakstans snabba tillväxt påverkas negativt av den globala finanskrisen. Nedgång i kapitalflöden, är deprimerade råvarupriser och ogynnsamma yttre förhållanden allmänt förväntas leda till en nedgång till en 2-3% tillväxt under 2009. Som svar på den kritiska ekonomiska villkoren har Kazakstans regering utvecklat en samordnad och fokuserad strategi för att hantera konsekvenserna av den glob

ala krisen på ekonomin i Kazakstan i form av omfattande komplex av åtgärder mot krisen inriktade på att stabilisera den finansiella sektorn och stödja strategiska sektorer i reala ekonomin bland annat jordbruk, tillverkning och industriell infrastruktur. Prioriteringar nuvarande ekonomiska politiken är en diversifiering av ekonomin, nämligen att stärka de icke-oljeindustrin för att minska landets beroende av naturresurser.

källa: http://kbcc.org.uk/en/ Översatt med Översättning Google

 

Kazakstan är en av världens snabbast växande ekonomier.


Anledningen till detta är de stora fyndigheter av petroleum och gas i Kaspiska havet som tidigare nästan enbart var Sovjetunionen till del men som under de senaste åren har lett till stora inkomster för landet. Landets ekonomi är således till stor del beroende av de höga oljepriserna, ökad oljeproduktion och utländska investeringar i olje- och gassektorn.


Ett av de allvarligaste problemen för ekonomin är korruptionen. Mycket av oljepengarna går direkt till president Nursultan Nazarbajev eller till att bygga upp residens åt presidenten och hans regering i den nya huvudstaden Astana.


Kazakstan är ett oljeproducerande land och drog till sig mycket västerländsk kapital under åren efter millennieskiftet. Under de fyra senaste åren har bankutlåningen i landet ökat med 50 procent, där dryga 40 procent är lån i utländsk valuta, enligt siffror från IMF:s stabiltetsrapport.


Den ekonomiska nedgången i Kazakstan väntas inte bli lika djup som i andra östländer, som de baltiska, Ukraina och Ryssland. Åtminstone om man får tro IMF:s senaste World Economic Outlook. Där spås ett BNP-fall på ”bara” 2 procent och en hyfsad tillväxt igen 2010.


Politiskt är skillnaden också stor mot ”syskonet” bland CIS-länderna, Ukraina. Det sistnämnda landet är närmast förlamat av politiska bråk mellan opposition och regering. I Kazakstan finns i realiteten ingen opposition alls. Som Bloombergtelegrammet uttryckte det:

[ Nazarbayevs] Nur Otan parti vann 88 procent av rösterna i valet till parlamentet i augusti 2007, där inte en enda oppositionskandidat bärgade en plats.

Kazakstan och Kina – Energi och säkerhet grunden i relationen

2010-06-02


Den nya oljeledningen, Kazakhstan – China oil pipeline, som togs i bruk i juli 2009, mellan Kazakstan och Kina har byggts i tre faser och sträcker sig nu över 220 mil från Atyrau vid norra stranden av Kaspiska havet i Kazakstan till Alatau passet, även kallat den Dzungariska porten, på gränsen mellan Kazakstan och Kina. I Kina förs oljan vidare till Kinas största raffinaderi i Dushanzi i norra Xinjiang. I framtiden är det tänkt att huvudsakligen olja från de nya oljefälten i Kaspiska havet skall transporteras genom ledningen men även rysk olja från de sibiriska fälten fraktas i rören, och nu är det kazakernas tur att ställa hårda villkor för den ryska användningen av kazakiska pipelines.

Den andra länken mellan Centralasien och Kina är en 183 mil lång ny gasledning, Central Asia – China gas pipeline, som går mellan Turkmenistan via Uzbekistan och Kazakstan till Xinjiang i Kina. Detta projekt har initierats och i hög grad medfinansierats av kineserna. Det är tyvärr också ett av de få lyckade samarbetsprojekten mellan de centralasiatiska länderna under året. Den 14 december vred ledarna för de fyra länderna som gasledningen passerar genom tilsammans på gaskranen i Saman Depe i Turkmenistan. Till att börja med kommer främst turkmensk gas gå i rören men Uzbekistan och Kazakstan överväger att använda ledningen för att sälja gas till Kina i framtiden.

Ett tredje energirelaterat samarbetsprojekt mellan Kazakstan och Kina gäller export av uran. Kina planerar att fram till 2020 ta i drift ytterligare c:a 30 kärnkraftsreaktorer och eftersom landet har små egna urantillgångar är det viktigt att säkerställa leveranser av uran och Kazakstan har mycket lägligt världens näst största uranfyndigheter. Kazakstan och Kina har nu inlett samarbete där kinesiska företag hjälper till att utveckla uranbrytningen i Kazakstan och kazakiska företag deltar i uppbyggnaden av kärnkraften i Kina. Banden blir allt starkare mellan länderna och det finns en rädsla i Kazakstan att Kina håller på att bli för inflytelserikt i landet.

Källa:Forum Eurasien

 

Nursultan Nazarbajev har återvalts

2011-04-04

Kazakstans sittande president Nursultan Nazarbajev har återvalts med 95,5 procent av rösterna. Valdeltagandet låg på 89,9 procent.

Också den 70-årige Nazarbajevs tre rätt okända motkandidater uppgav tidigare att de stöder hans omval. En av kandidaterna meddelade vidare att han röstade på Nazarbajev, för att visa respekt.
Observatörer för den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE har ställer sig tvivlande till resultatet. Enligt observatörerna har Kazakstan inte drivit igenom de reformer som skulle vara nödvändiga för genuint demokratiska val. Presidentvalet har, enligt observatörerna, "likande brister" som tidigare val i landet.

Nazarbajev, som även kallas folkets ledare, har lett sitt land sedan sovjettiden. På valdagen försäkrade han att valet är rättvist och öppet.

- Vi är ett öppet och demokratiskt samhälle, sade Nazarbajev då han röstade i huvudstaden Astana.

Nazarbajev är dock också populär bland folket. Många tycker att det är hans förtjänst att det multietniska Kazakstan har förblivit förhållandevis stabilt - jämfört till exempel med grannlandet Kirgizistan. Tack vare landets stora olje- och gasfyndigheter är levnadsstandarden också klart högre än i resten av Centralasien. Nazarbajevs marknadsvänliga politik har också lockat investeringar på nästan 85 miljarder euro till Kazakstan. 
Både valdeltagandet och Nazarbajevs understöd har stigit sedan det senaste presidentvalet för sex år sedan.
Landets oppositionsledare bojkottade valet och uppmanade väljarna att inte rösta. Nazarbajev har styrt Kazakstan i över 20 år.

Källa:YLE

Kazakstan BNP-tillväxt


Bruttonationalprodukten (BNP) i Kazakstan expanderade 1,5 procent under tredje kvartalet 2010 jämfört med samma kvartal, föregående år. Kazakstan har den största ekonomin i Centralasien. Landet har ett rika naturtillgångar med olja och naturgas, uran, krom, bly, zink, mangan, koppar, kol, järn och guld är de viktigaste. Den har också en stor jordbrukssektor featuring boskap och spannmål. Kazakstans industrisektorn är främst inriktat på utvinning och förädling av dessa naturresurser.

BNP-tillväxt på årsbasis

image

BNP-tillväxt QoQ

image


Export

image

Ränta

image

TradingEconomics-kazakhstan

Länkar till information om Kazakhstan:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan

BBC News – Kazakhstan

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html

http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/kazakhstan/index.html

http://www.topix.com/world/kazakhstan

http://kbcc.org.uk/en/

FONDER


Fondförvaltarens kommentar 31.12.2008

Evli New Republics tappade 72,84 % under 2008. Fonden har inget officiellt jämförelseindex, men Aton Kazakhstan-index över utvecklingen för kazakstanska aktier noterade utomlands sjönk 76 % under året och

Foyil Securities Ukraine 40-index över utvecklingen på aktiemarknaden i Ukraina backade 73 %. Situationen i Ukraina och Kazakstan försvagades av ekonomiernas stora råvaruberoende, då råvarupriserna sjönk. I slutet av året utgjordes 50 % av fondens investeringar av ukrainska investeringar och 39 % av kazakstanska bolag.


Vi tror att råvarupriserna kommer att stabiliseras och återgå till att stiga under andra halvåret, då den begränsade mängden investeringar kan leda till en otillräcklig produktionskapacitet. Särskilt kazakstanska bolag som producerar och förädlar råvaror till låga kostnader kan stå kvar som vinnare när den globala recessionen lättar. Ukraina fortsätter att närma sig Europa.


År 2008 blev Ukraina medlem i Världshandelsorganisationen WTO och slöt ett

samarbetsavtal med EU. Detta närmande kan vara en positiv faktor på lång sikt för ett land vars BNP per capita enligt IMF:s prognoser till och med är lägre än Albaniens. Vi tror att försvagningen av den ukrainska valutan kommer att främja landets konkurrenskraft på exportmarknaden och i synnerhet inom stålindustrin, men att landets politiska stabilitet knappast kommer att öka.


Fondförvaltarens kommentar 30.6.2009

Under första halvåret 2009 avkastade Evli New Republics 34,56 %. Fonden gynnades i synnerhet under andra kvartalet av stigande råvarupriser.


Fonden har inget officiellt jämförelseindex men det råvarubetonade indexet UniCredit Aton Kazakhstan, som beskriver utvecklingen av i utlandet listade

kazakstanska aktier, steg i början av året med cirka 71 %, medan det lokala aktieindexet föll med 13 % på grund av den tunga viktningen i finansbranschen. Indexet Foyil Securities Ukraine 40, som mäter utvecklingen på Ukrainas aktiemarknad, steg med 17,4 %.


I slutet av juni hade fonden 45 % av sina placeringar i kazakstanska och 43 % i ukrainska bolag. Resterande 12 % var placerade i andra bolag i OSS-länderna.

Merparten, 68 %, av fondens placeringar är i metall- och oljebolag och 15 % är i bolag i jordbrukssektorn.


Under återstoden av året ökar vi på placeringarna i finanssektorn och konsumtionssektorerna. Därtill bevakar vi företagsköp,eftersom ryska bolag alltjämt letar efter köpobjekt i OSS-länderna, medan prisnivån ännu är relativt låg.

Fondförvaltarens kommentar 31.12.2009

Evli New Republics avkastade under året 87,11 %. Fonden gynnades i
synnerhet av stigande råvarupriser. Priset på koppar steg exempelvis med 141 %, guldpriset nådde en rekordnivå på 1100 dollar per uns och
oljepriset steg till 78 dollar. Fonden har inget officiellt jämförelseindex, men råvarubetonade UniCredit Kazakhstan - index som beskriver kazakstanska aktier som noteras på utländska börser, steg under året med 163 %, i takt med råvarupriserna. Viktningen av Ukraina under första halvåret visade sig vara ett mindre lyckat val. Foyil Securities Ukraine 40 index, som beskriver utvecklingen på Ukrainas aktiemarknad, avkastade 37 % under året, klart mindre än avkastningen på Kazakstans aktiemarknad. Ända till tredje kvartalet föll Ukrainas bruttonationalprodukt med minst 16 % per kvartal.
Under större delen av året var fondplaceringarnas huvudvikt på bolag i
råvaru- och jordbruksbranscherna. Mot slutet av året ökade vi placeringarna i finansieringsbranschen.

Vi tror att ekonomin i Ukraina börjar återhämta sig 2010 och att presidentvalet kan skapa en önskad stabilitet. Vi tror också att efterfrågan i Kina bidrar till att
hålla råvarupriserna på en hög nivå.

Fondförvaltarens kommentar 10.6.2010

Under första halvåret avkastade Evli New Republics 1,88 %. Fonden har inget officiellt jämförelseindex.
Sedan Victor Yanukovich vann presidentvalet i Ukraina har ukrainska UX-indexets avkastning från årets början fram till april stigit med nära 90 %, mätt i euro. När problemen i Grekland ökade och Kina reagerade mot
inflationsoron med att begränsa kreditgivningen, började aktiekurserna och nyttighetspriserna falla. Priset på Brent råolja föll med 3,5 % under första halvåret och kopparpriset med 12 % medan guldpriset steg med 13 %, mätt i US dollar. Den ukrainska valutan steg med ca 19 % mot euron, vilket bidrog till att stöda UX-indexet som avkastade 53,4 % mätt i euro. Den svaga
råvarumarknaden pressade ner UniCredit Kazakhstan - indexet som föll med 1,7 % mätt i euro. Som en följd av aktiernas attraktiva värderingar var Ukrainas andel av fondportföljen i slutet av juni 54 %. Vi minskade Kazakstans vikt till 32 % på grund av att metallmarknaden alltjämt faller.

Mot slutet av året väntar vi oss att beslutet om en fortsättning på Ukrainas
IMF-lån utfaller positivt och att vi får veta vilken effekt Kinas nya femårsplan har på stål- och basmetallmarknaderna.

GustaviaDavegårdh Kazakstan/Centralasien

Förvaltarkommentar januari

Januari månad blev en positiv månad för priset på många av de viktigaste råvarorna och därmed även för flertalet innehav i fondens portfölj. En marknad som utvecklats extra stark var Mongoliet där fonden har två innehav. Ivanhoe Mines, som brukar räknas som världens största fyndighet som ännu inte börjats brytas, steg efter att en lyckad nyemission genomförts. Samtidigt så har Rio Tinto, som är en av världens största gruvbolag ökat sitt innehav och tillsatt ytterligare en person i bolagets styrelse. Bolagets fyndigheter består av koppar och guld och brytningen väntas börja under 2012. South Gobi Resources är ett annat bolag där fonden äger aktier. Bolaget äger en gigantisk kolfyndighet i sydvästra Mongoliet mycket nära den kinesiska gränsen. Produktionen inleddes under 2009 och väntas öka med mycket stora procentuella tal de närmaste åren. De stora översvämningarna i Australien som fick ett par av världens större kolgruvor att stänga, gav skjuts uppåt för kolpriset vilket gynnade aktien. Uranium One steg dessutom kraftigt med hjälp av fortsatt stigande priser på uran och ett positivt helårsresultat

Källa:GustaviaDavegårdh Kazakstan/Centralasien

 

Råvaror lockar i Kazakstan

Publicerad: 2010-11-23 10:39

Kazakstan har alla ingredienser för att kunna bli en riktigt bra fondinvestering. Landet är en tillväxtmarknad med stora råvarutillgångar. Fonden Gustavia Davegårdh Kazakstan är köpvärd.

Gustavia Davegård har fått en riktigt bra start för sin senaste fond, Gustavia Davegårdh Kazakstan. Sedan starten i september har fonden stigit med knappt 9 procent. Det är bättre än världsindex som är upp drygt 3 procent. Och investerarna hänger på låset, fondkapitalet har vuxit till 300 miljoner kronor. Det är bra för en så nischad högriskfond som det är.

Kazakstan är en mycket intressant marknad. En sökning i Morningstars europeiska databas visar att Gustavia Davegårdh är först med att fondifiera denna marknad. Landet är sex gånger större än Sverige och har 15 miljoner invånare. Geografiskt ligger det strategiskt mellan Europa, Ryssland och Kina.

Även om läget är viktigt så är vad landet har att erbjuda viktigare, och det är mycket. Framför allt när det gäller råvaror och olja. För tio år sedan, år 2000, hittades oljefältet Kashagan som då var världens största oljefynd sedan 1960-talet. Sedan dess har jättefynd utanför Brasilien upptäckts som är större, men betydligt svårare och dyrare att utvinna oljan från.

 

Kazakstans råvaror

Kazakstans rankning i världen på respektive råvara, samt andel av världens råvarutillgångar i procent:


Rankning Andel

Uran

2

15,0%

Krom

2

4,0%

Magnesium

3

7,0%

Zinc

4

8,0%

Kol

8

3,4%

Olja

9

3,2%

Gas

10

1,0%

Bauxit

10

2,0%

Koppar

12

2,0%

Järnmalm

13

4,0%

Guld

15

2,0%

Källa: GustaviaDavegårdh

Med Kashaganfyndet har Kazakstan placerats på kartan över världens oljerikaste länder och hamnar på 9 plats när det kommer till kända reserver. Men det finns även andra stora råvarutillgångar under landets yta. När det gäller råvarureserver så kommer Kazakstan högt upp på listan över världens reserver, se tabell.

Med ett så strategiskt läge och stora råvarutillgångar är det förståeligt att de utländska intressena för Kazakstan är stort. Mellan åren 1998 och 2008 var värdet av utländska direktinvesteringar 50 miljarder dollar, det är 7 miljarder dollar mer än vad som gjordes i Ryssland.

Tidigare i höst var också Kazakstans president, Nursultan Nazarbajev, på Europaturné med en 50 man stark delegation. Målet var att få in 700 miljarder kronor i utländska investeringar till landets oljeindustri de kommande tio åren. Och investerarna står på rad. Europa vill inte missa de stora möjligheter som finns, samtidigt konkurrerar de med Kina och Ryssland som har slutit stora energiavtal med Kazakstan.

President Nursultan Nazarbajev är väl medveten om sin position, och trots att han har fått utstå mycket kritik för bristande mänskliga rättigheter och demokrati, så navigerar han världsvant bland världens ledare. Vissa kallar honom ett diplomatiskt geni. Med fast hand har han styrt Kazakstan sedan självständigheten från Ryssland 1991.

Under åren har det riktats kritik mot honom för att låta familjemedlemmar få framträdande positioner i både näringsliv och statsförvaltning. Men på FN:s lista över korrupta länder kommer Kazakstan bättre ut än till exempel Ryssland.

Även om Kazakstan inte är en demokrati har landet lyckats bli ordförande för säkerhets- och samarbetsorganisationen OSSE med 56 medlemsländer. Det är självklart en bedrift och visar på hur viktigt omvärlden ser på Kazakstan.

I höstas öppnade Sverige en ambassad i staden Astana, och utrikesdepartementet klassar landet som stabilt med centralasiatiska mått mätt. Landets stora naturtillgångar, främst olja och gas, har lett till en stark ekonomisk tillväxt vilket gjort det möjligt för regeringen att förbättra det sociala skyddsnätet för stora delar av befolkningen.

Tillväxten i Kazakstan är god och BNP väntas stiga med 5 procent i år och 5,5 procent nästa år. Inflationen är också stabil och ligger kring 6,5 procent. Genom landets stora oljeexport ökar också valutareserven och uppgår till cirka 35 miljarder dollar.

Landet satsar stort på infrastruktur och för att möta framtiden skickar de tusentals studenter till England och USA varje år, för att få topputbildning. I gengäld måste de sedan jobba hemma under ett antal år, annars får de betala tillbaka. President Nazarbajev har också proklamerat en långsiktig plan, "Kazakstan 2030", som innebär en omfattande diversifiering av landets ekonomi utanför olje- och råvarusektorn.

Just diversifieringsmöjligheterna är en brist idag. Det finns få möjligheter att investera i annat än råvaror och till viss del banker. Det är också delvis av den anledningen som Gustavia Davegårdh Kazakstan även investerar i Ryssland, Mongoliet, Kina och Turkmenistan, fondens hela namn är GustaviaDavegårdh Kazakstan Centralasien. Idag ligger drygt hälften av fondens investeringar i Kazakstan.

Investeringsklimatet är bra, och det finns inga direkta restriktioner för utländska investerare att köpa aktier. En annan positiv aspekt är att 95 procent av handeln med bolagen sker på Londonbörsen där de också är noterade. Det innebär bland annat att redovisningen följer internationell standard.

Många bolag är stora och likviditeten är god. Två av innehaven i Gustavia Davegårdh Kazakstan är Kazakhmys som är Europas största kopparproducent, och Eurasian Natural Resources som är en av världens största krom- och järnmalmsproducenter. Båda ingår i FTSE 100-index. Uranium One, landets största noterade uranbolag är noterat på Torontobörsen.

Än så länge ingår inte Kazakstan i något index. Många tror att landet inom ett eller två år kommer göra det. Då är chansen stor att dagens värderingsskillnader minskar. Idag ligger värderingarna på cirka 80 procent av tillväxtmarknaderna som grupp.

Placera.nu tycker att Kazakstan är en mycket intressant marknad med stor potential. Dock måste man vara medveten om att risken är stor. Därför rekommenderar vi att man bara lägger en del av sitt kapital i Gustavia Davegårdh Kazakstan Centralasien.

Källa:Placera.nu Jesper Strandberg


Blå=Evli New Republics B EUR Acc

Grå=GustaviaDavegårdh Kazakstan/Centralasien
Blå=EVLI NEW REPUBLICS - Avanza
ppm-nummer 704098
26.5% Kazakstan
19.4% Ukraina

25.1% Energi
16.9% Material
14.1% Livsmedels-, bryggeri- och tobaksindustri
12.2% Banker

10 största innehav 1/9 2009

7.6% EURASIAN NATURAL RESOURCES - (järnmalm, basmetaller)
7.5% HALYK BANK - (bank & finans)
7.3% DRAGON OIL - (olja)
5.8% ZHAIKMUNAY - (olja & gas)
5.0% KAZAKHMYS - (koppar)
4.6% KERNEL HOLDING - (solrosolja, jordbruksprodukter)
4.0% KAZMUNAYGAZ - (olja & gas)
3.8% TRIGON AGRI - (jordbruksprodukter)
3.8% MYRONIVSKY HLIBOPRODUCT - (fjäder- jordbruksprodukter)
3.6% FERREXPO - (järnmalm, järnmalm-pellets)

Total 53.0%

GustaviaDavegårdh Kazakstan/Centralasien – Avanza

GustaviaDavegårdh Kazakstan/Centralasien – GustaviaDavegårdh

Fondens placeringar är inriktade mot Kazakstan och centralasien. Förvaltningen av fonden syftar till att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Upp till 10% av fonden får placeras i andra fonder med liknande placeringsinriktning.

Open End-certifikat

Open End-certifikat för tillväxtmarknaderBlå=RBN Indexcertifikat OEC KAZA - AvanzaBlå=RBN Indexcertifikat OEV KAZA(Valutaskyddad) - Avanza

BÖRSEN

Kazakhstan Stock Exchange, Kazakhstan

Media

Pressfriheten är inskriven i konstitutionen, men övervakar säga privatägda och oppositionen medier utsätts för trakasserier och censur.

Under 2007 medierättigheter kropp Reportrar utan gränser skrev påtryckningar på media ingår åtal för "förtal" presidenten, stängningen av oppositionella tidningar och fysiska attacker mot journalister.

Förolämpande presidenten och tjänstemän är ett brott, den privata liv, hälsa och ekonomiska angelägenheter presidenten klassas som statshemligheter.

Regeringen styr tryckpressar och de flesta radio-och TV-anläggningar överföring. Företaget driver landets nationella radio-och TV-nätverk.

Presidentens närmaste medarbetare, däribland hans äldsta dotter Dariga Nazarbayeva och svärson, har vunnit på privatiseringen av det fd statliga medier. Dariga leder inflytelserika khabar byrån, som driver flera TV-kanaler.

Paret kontrollerar också de radiostationer Europa Plus, Russkoye Radio, Hit FM och Radio Karavan, tillsammans med tidningar Karavan och Novoje Pokolenie.

Det var 1,4 miljoner Internetanvändare i mars 2008 (ITU).

Pressen

 • Kazakhstanskaya Pravda - Regeringsstödda, rysk-langauge
 • Yegemen Qazaqstan - regeringsstödda, kazakiska språk
 • Ekspress-K - Privata, ryskspråkiga
 • Zhas Alash - Privata, Kazakstan språk
 • Liter - Privata, daglig
 • Vremja - Privata, oppositionen vecka
 • Nachnem s ponedelnika - privata, ryskspråkiga oppositionen vecka
 • Karavan - Privata, varje vecka

TV

Radio

Nyhetsbyråer

The press

 

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.