BRIC-fondernas fördelningBRIC myntades av Jim O’Neill, chefsekonom på investmentbanken Goldman Sachs, i en analys 2001. Där förutspådde han att de fyra länderna skulle gå förbi flera av världens då största ekonomier inom fyrtio år. Idag, mitt i den globala krisen, tror O’Neill att det kommer att gå fortare.


-Vi tror nu att Kina kommer att utmana USA som nummer ett redan 2027. Och att de fyra BRIC-ländernas BNP tillsammans kommer att vara större än G6-ländernas inom tjugo år. Det är tio år tidigare än vi trodde när vi först studerade detta, säger O’Neill till Reuters.


Goldman Sachs prognos är att världsekonomin kommer att minska med strax över en procent i år. Samtidigt växer BRIC-ländernas BNP med i genomsnitt 4,8 procent. För nästa år är motsvarande siffror plus 3,3 respektive 8 procent.


De fyra länderna bildar inte någon ekonomisk union.

Bricländerna täcker tillsammans över 25 procent av jordens landyta och har omkring 40 procent av jordens befolkning.


Sett på väldigt lång sikt, åren 2011–2050, gör Goldman Sachs följande prognos: Brasilien 4,3, Ryssland 2,8, Indien 6,3 och Kina 5,2 procents BNP-ökning i snitt per år.


De fyra jättarna i BRIC har också andra motsatta intressen och prioriteringar. Kina och Indien har arméer av arbetskraft medan Brasilien och Ryssland är stora råvaruexportörer. Kina behöver, till skillnad från Ryssland och Brasilien, ännu mer metaller och mat. Medan Kina vill se lägre oljepriser strävar Ryssland och Brasilien åt andra hållet. Dessutom pågår en ständig kamp mellan de fyra om att dra till sig utländska investeringar.


En länk till Goldman Sachs BRIC-sida

http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/nifty-50-doc.pdf


Vad satsar fondförvaltarna på?


Jag har gjort en undersökning, för att se vilka av länderna BRIC-fonderna satsar på.


B%

R %

I %

C %

Öv%

Swedbank Robur BRICT

11,00

18,06

15,31

23,70

31,93

Carlson BRIC

34,25

13,46

15,69

36,60


FIM BRIC+

16,00

10,00


12,00

62,00

Schroders BRIC

31,00

14,00

15,00

40,00


Franklin Templeton BRIC Fund

30,00

15,00

13,00

37,00

5,00

HSBC Global Asset Manegement GIF Bric

31,00

14,00

15,00

40,00


Resultat

25,33

13,97

12,23

31,29

17,18

Källa www.fondmarknaden.se, Swedbank Robur, Carlson BRIC


Fondernas resultat under ett år.Blå=Swedbank Robur BRICT

Grå=Carlson BRIC

Grön=HSBC GIF BRIC Markets Equity AC USD

Röd=Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, Ch..

Ljusblå=Templeton BRIC A Acc USD

Rosa=FIM Bric+


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.