EU-kommissionen höjer BNP-prognosen för 2010

EU-kommissionen reviderar euroområdets BNP-prognos från recession till tillväxt under nästa år. Främsta rycket uppåt kommer Tyskland att stå för.


EU-PROGNOS: BNP, 2009-2011

2009-11-03

EU-kommissionens ekonomiska höstprognos

BNP-ökning, procent

2009

2010

2011

Euroområdet

-4,0

0,7

1,5

EU-27

-4,1

0,7

1,6

Tyskland

-5,0

1,2

1,7

Frankrike

-2,2

1,2

1,5

Italien

-4,7

0,7

1,4

Spanien

-3,7

-0,8

1,0

Finland

-6,9

0,9

1,6

Belgien

-2,9

0,6

1,5

Irland

-7,5

-1,4

2,6

Grekland

-1,1

-0,3

0,7

Cypern

-0,7

0,1

1,3

Luxemburg

-3,6

1,1

1,8

Malta

-2,2

0,7

1,6

Nederländerna

-4,5

0,3

1,6

Österrike

-3,7

1,1

1,5

Portugal

-2,9

0,3

1,0

Slovenien

-7,4

1,3

2,0

Slovakien

-5,8

1,9

2,6

Storbritannien

-4,6

0,9

1,9

Sverige

-4,6

1,4

2,1

Danmark

-4,5

1,5

1,8

Bulgarien

-5,9

-1,1

3,1

Tjeckien

-4,8

0,8

2,3

Estland

-13,7

-0,1

4,2

Lettland

-18,0

-4,0

2,0

Litauen

-18,1

-3,9

2,5

Ungern

-6,5

-0,5

3,1

Polen

1,2

1,8

3,2

Rumänien

-8,0

0,5

2,6


EU-kommissionen behöll på tisdagen sin prognos för tillväxten i år i euroområdet på en nedgång med 4,0 procent jämfört med de båda prognoserna i september och maj.


Däremot reviderade kommissionen upp prognosen för 2010 till en positiv tillväxt på 0,7 procent jämfört med majprognosen om minskad BNP med 0,1 procent. Det visade EU-kommissionens höstprognos, som presenterades på tisdagen.


För hela EU, även med de länder som inte har euro, har kommissionen nu reviderat ned prognosen för 2009 aningen till -4,1 procent från -4,0 procent i både september och maj. Kommissionens första prognos för 2011 spådde en positiv tillväxt i euroområdet på 1,5 procent och i hela EU på 1,6 procent.


BNP-fallet innevarande år blir betydande även om EU:s ekonomi kommer ut ur recessionen under andra halvåret. Efter den djupaste, längsta och bredaste recessionen i EU:s historia har ekonomin nu nått en vändpunkt.


"Detta beror till stor del på ambitiösa åtgärder som har fattats av regeringar, centralbanker och EU, som inte bara har hindrat en härdsmälta för systemet, men också har sparkat igång återhämtningen", sade ekonomikommissionär Joaquin Almunia i ett uttalande.


"Men vägen framåt är utmanande. För att behålla farten och ge stöd åt en uthållig återhämtning är det avgörande att vi helt genomför de annonserade åtgärderna och fullbordar reparationen av banksektorn", fortsatte han.


Förutom stimulanser från finans- och penningpolitiken drivs återhämtningen av förbättrade förutsättningar i omvärlden och på finansmarknaden. Privatkonsumtionen väntas begränsas av det förvärrade arbetsmarknadsläget och att hushållen sänker sin skuldbörda.


Arbetslösheten väntas stiga i EU från 9,1 procent i år till 10,3 procent nästa år innan den avtar något till 10,2 procent 2011. I euroområdet stiger den från 9,5 procent i år till 10,7 procent nästa år och fortsätter upp till 10,9 procent 2011.


I Spanien når arbetslösheten 20,0 procent 2010 och 20,5 procent 2011. Estland, Lettland och Litauen toppar på 15,2 procent, 19,9 procent respektive 17,6 procent 2010. Irland når 14,0 procent nästa år.


Återhämtningen väntas fortskrida gradvis. Under 2010 klingar effekten av de tillfälliga åtgärderna av och den globala efterfrågan väntas vara återhållen. Riskerna för scenariot är balanserade, anser kommissionen, men påpekade att osäkerheten är stor.


Bland uppåtrisker finns att åtgärderna fungerar bättre än väntat och om världsekonomin återhämtar sig snabbare. Bland nedåtrisker finns större effekt från arbetsmarknaden och begränsningarna för investeringar. Om banker får svårare att reparera sina balansräkningar kan återhämtningen också lida.


EU:s finansministrar har enats om att starta exitstrategierna när återhämtningen är självgående. Prognosen verkar bekräfta att detta sker 2011, men agerandet ska anpassas efter varje lands situation.


Tysklands ekonomi vänder från ett BNP-fall i år på 5,0 procent till en uppgång med 1,2 procent nästa år och 1,7 procent 2011. Storbritannien går från -4,6 procent i år till 0,9 procent nästa år och 1,9 procent 2011. Samma mönster syns hos Frankrike som vänder ett fall på 2,2 procent i år till uppgångar på 1,2 procent och 1,5 procent de kommande åren. Italien återhämtar sig från raset på 4,7 procent i år till positiv tillväxt på 0,7 procent och 1,4 procent de kommande åren.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.