p/e-tal

Billiga marknader


Land/region

P/e-tal*

Russia

8,3

Eastern Europe

9,0

Turkey

9,2

Argentina

9,4

South Korea

9,8

Middle East & Africa

10,3

Hungary

10,3

Thailand

10,5

Czech Republic

10,6

Norway

10,6

South Africa

10,7

Israel

11,1

Greece

11,4

Philippines

12,0

Spain

12,0

Italy

12,0

Brazil

12,1

Netherlands

12,2

France

12,3

Europe

12,4

India

12,4

United Kingdom

12,5

Belgium

12,5

Eurozone

12,6

Germany

12,7

Latin America

12,9

Indonesia

13,0

Switzerland

13,0

Malaysia

13,0

Luxembourg

13,0

New Zealand

13,5

World

13,7

Canada

13,8

Asia x Japan

13,8

Austria

13,9

Mexico

14,0

Australia

14,1

Singapore

14,1

Poland

14,2

Finland

14,3

Peru

14,4

Hong Kong

14,5

Nordic

14,6

United States

14,6

Asia Pacific

14,7

Portugal

15,3

China

15,6

Colombia

16,0

Taiwan

16,4

Sweden

16,9

Denmark

17,1

Chile

17,1

Japan

17,7

* 2010 års vinster. Källa: Factset

När aktiepriset sätts i relation till vinsten erhålls det som kallas p/e-tal, där p:et är priset på aktien, och e:et står för earnings, alltså vinsten. P/e-talet visar hur högt aktiemarknaden värderar ett bolags vinst. Ju lägre p/e-talet är, desto mindre förtroende har aktiemarknaden för att bolaget ska kunna fortsätta att leverera samma, eller högre vinst framöver.

.

Jämfört med andra aktiemarknader är dagens svenska p/e-tal på 17 högt, faktiskt det fjärde högsta av alla länder som databasen Factset sammanställer. En bra måttstock är att se vilken nivå p/e-talet ligger på för världen som helhet, vilket idag ligger på 13,7.


Den som vill investera på marknader med lägre p/e-tal måste blicka utanför Sverige. Sett i ett bredare perspektiv finns de lägsta värderingarna i Östeuropa. För regionen ligger p/e-talet på 9. Med ett p/e-tal på drygt 10 är aktiemarknaderna i Mellanöstern och Afrika också lågt värderade i ett globalt perspektiv.


Bland enskilda länder värderas ryska aktier lägst, p/e-talet ligger bara på 8,3. Det kan tyckas konstigt då den ryska aktiemarknaden hör till de bästa i år med uppgångar på cirka 100 procent. Den låga värderingen betyder att analytikerna förväntar sig kraftigt stigande vinster framöver, men att det inte är inbakat i aktiekurserna

.

Turkiet värderas också lågt och har ett p/e-tal på 9,2. Ungern och Tjeckien drar upp snittvärderingen i regionen med värderingar på 10,3 respektive 10,6. Med ett p/e-tal på 14,2 toppar Polen regionen när det kommer till höga värderingar.


Asien (exklusive Japan) värderas högre och dagens p/e-tal på 13,8 ligger i nivå med världen som helhet. Japan ligger högre, 17,7 vilket också är den högsta värderingen av alla länder. Japan har alltid legat högt jämfört med andra länder, en anledning är landets låga, eller obefintliga, ränta som driver upp aktievärderingarna. Av de stora nya aktiemarknaderna i Asien, Kina och Indien, värderas Kina högre än Indien. P/e-talet för vinsterna år 2010 ligger på 15,6 respektive 12,4.


Aktiemarknaderna i Europa värderas också lägre än världsgenomsnittet och ligger på 12,4. USA ligger dock högre och där värderas vinsterna till drygt 14,5. I Europa toppar Norge lågvärderingsligan med ett p/e-tal på drygt 10,5, meden Danmark värderas högst och har ett p/e-tal på 17,1.


I Latinamerika ligger värderingarna på 12,9 i genomsnitt. Lägst är värderingen i Argentina där den uppgår till 9,4. Regionens största land, Brasilien, har en högre värdering, 12,1. Mexico drar upp snittet med ett p/e-tal på 14. Chile och Colombias aktiemarknader värderas högst i regionen med ett p/e-tal på 17,1 respektive 16.

2 kommentarer:

  1. Skriv gärna en kommentar om bloggen

    SvaraRadera
  2. Om man ser detta som en värdemätare på landet är väl Norges P/E tal och placering förvånande. ( I alla fall för mig)

    Bra blogg mvh ing Coccos POP

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.