Aktiefonder 2010
"Bra utsikter för aktiefonder 2010"

Efter nästan sjuttio procents uppgång från botten är det många som varnar för att Stockholmsbörsen har gått upp för mycket på för kort tid. Men utvecklingen är faktiskt inte exceptionell. Det är så här det brukar se ut efter börskrascher.

Det moderna svenska fondsparandet, som startade kring 1980, har klarat fyra allvarliga börskrascher. Den första var 1987, då Stockholmsbörsen kollapsade med 39 procent från topp till botten under hösten. Den andra var vår egen bank- och fastighetskrasch i början av 90-talet, då börsen under drygt två år föll med 55 procent. Och 1998 var det dags igen. Snabbt, rappt och dramatiskt upprepades kraschmönstret från 1987 – ett fall på 39 procent på några månader.
Slutligen var det it-kraschen, som fick Stockholmsbörsen att rasa 69 procent under två och ett halvt år. Det kändes bottenlöst.

Den senaste kraschen gav ett fall på sammanlagt 59 procent och tog ett och ett halvt år. Kanske var det den mest dramatiska eftersom konjunkturnedgången blev oerhört kraftig. Krascher är dock som stormar – mitt i dem är det kaos och omöjligt att utvärdera. Det är först efteråt, när meteorologerna talar om hur stark stormen var, som vi begriper vilken kraft vi har tampats med. Den här gången var det nog väldigt nära orkan.

Dags för ny krasch?
Många menar dock att det finns risk för en ny krasch, redan nu. Uppgången på Stockholmsbörsen från botten den 21 november 2008 är nämligen hela 68 procent. Det är respektingivande. Går vi tillbaka och mäter den genomsnittliga återhämtningstakten efter de fyra tidigare börskrascherna kan dock konstateras att vi ligger nästan exakt på trendlinjen. Dagens 68-procentiga uppgång är därför ganska normal.

Granskar vi däremot Stockholmsbörsens utveckling i förhållande till den internationella trenden är den svenska uppgången exceptionell. Den amerikanska är inte alls lika imponerande. S&P:s breda aktieindex har på samma tid stigit 17 procent mätt i kronor, medan uppgången inom Euroområdet är drygt 30 procent. Bara om vi jämför med så kallade tillväxtmarknader kan Stockholm hitta en jämlike. FTSE Emerging Markets index har gått upp 80 procent i kronor. Är Stockholm en tillväxtmarknad?

Nej, det är valet av starttidpunkt som spelar oss spratt. Stockholm föll nämligen mer än de större marknaderna från toppen till botten. Nedgången i kronor var nästan 60 procent, medan den i USA stannade på 40 procent och i Euroland på 50 procent, vilket även gällde tillväxtindex. Räknat från sommaren 2007 och fram till idag ligger därför Stockholm och Euroland nästan exakt lika, medan den amerikanska utvecklingen är ungefär 5-6 procent bättre än dessa båda, samtidigt som tillväxtmarknaderna ligger nästan 25 procent bättre.

Konjunkturen allt bättre
Därmed över till den internationella konjunkturutvecklingen, där läget ser allt bättre ut. De flesta konjunkturparametrar pekar åt rätt håll. Det gäller både snabbrörliga så kallade förtroendeindex, liksom den faktiska produktions- och konsumtionsstatistiken. Själv följer jag tre parametrar extra noga – industriproduktionen, försäljningen i detaljhandeln, samt bilförsäljningen. I fokus står USA, Japan, Kina och de fem största länderna i Europa. Samtliga parametrar och länder har jag slagit ihop i ett index som är tänkt att spåra konjunkturens svängningar. Det senaste året har nedgången i denna indikator varit oerhört kraftig, mer än tre gånger kraftigare än när it-sektorn kraschade.

Glädjande är dock att detta index stigit sedan i april, vilket gäller samtliga parametrar och samtliga länder. Därför kan vi med hygglig säkerhet säga att konjunkturen nu är på väg att vända. Detta styrks även av de snabbrörliga förtroendeindexen. Exempelvis är inköpscheferna i de större länderna nu betydligt mer optimistiska än i början av året. Även konsumenterna börjar vädra morgonluft, även om de amerikanska konsumenterna varit ovanligt sega i starten. Det är ett orosmoment.

Ytterligare ett orosmoment är prisuppgångarna i olika råvaror. Det är inte bara olja och industrimetaller som börjat stiga, utan även andra råvaror, som bomull, ull, pappersmassa, socker, kaffe, sojabönor, etc. Även priset på så kallad torrfrakt har stigit det senaste året. Torrfrakten styrs av efterfrågan på transporter av industriprodukter till och från Asien. Det positiva är att detta är ytterligare indikationer på att konjunkturen blir allt bättre, men det negativa är att alla dessa stigande råvaror kommer att öka inflationstakten det kommande året.
Risk för stigande räntor

När inflationen ökar kommer centralbankerna att behöva höja sina styrräntor. Det är dåligt för aktier, eftersom räntesparande är huvudalternativet till aktier. Just nu är få oroade över detta. Inflationstakten ligger nämligen mycket lågt i de flesta länder. Statistiken påverkas ännu så länge av de prisfall på råvaror som vi upplevde fram till i februari-mars i år. Därefter har dock priserna stigit i de flesta länder, vilket gör att inflationsstatistiken kommer att bli mindre munter läsning det närmaste året. Det riskerar att oroa aktieplacerare. Emellertid sker uppgången från rekordlåga nivåer, varför det knappast kommer att vara ett stort orosmoment den närmaste tiden.

Totalt sett ser det därför bra ut för aktier och aktiefonder. Konjunkturen är på väg upp i de flesta större länder, inflationstakten är ännu så länge låg och räntorna fortsatt rekordlåga. Därtill visar delårsrapporterna från börsbolagen att vinsterna nått botten, vilket fått analytikerna att revidera upp sina vinstprognoser.

Mot den här bakgrunden är det svårt att spå några allvarliga hinder mot en fortsatt uppgång i de flesta aktiefonder.

Peter Malmqvist,
finansanalytiker Malmqvist EQR
2009-12-17


Optimism 2010


Nästa år vänder det på riktigt. Ekonomin tar fart och börsen stiger på riktiga siffror. Detta säger experterna. Det är kort sagt dags att ta sats inför 2010.


De senaste dagarna har jag rest runt i Sverige med 20-talet experter på världens och Sveriges, börs- och plånboksekonomi. Vi har träffat över 4 000 sparare för att diskutera och debattera. Och bilden, så här ett år efter den stora bankkrisen, är överraskande positiv – både bland experter och sparare. Visst finns det kvar trösklar och hinder de närmaste åren, men den breda bilden är ljus och optimistisk. Det är hög tid för spararna att blicka framåt, säger en förhållandevis enig expertis.

Avanza Dagarna som ju hölls i början av november i Malmö och Göteborg, där kunde jag lära mig en hel del.

Där diskuterade jag bland annat världsekonomin med sydkoreanska förvaltaren Mi Kim och svensken Gunnar Påhlsson. Mi beskrev hur äktenskapet mellan USA och Kina kommer att ge världen mer asiatsiska värderingar. Det blir hårdare konkurrens och lägre priser på arbete. medans Gunnar beskrev tillväxtländernas roll, där deras inhemska investeringar blir en viktig motor i globaliseringen. Inom synhåll finns också rallyn i råvaror och energi, men vilka branscher och regioner som blir vinnare är osäkert. Därför behöver spararna välja brett. Lägg till nationalekonomerna Cecilia Skingsley och Annika Winsth bild med goda år för exportsverige. Däremot tvekar de inför USA:s nya lån. När de ska lösas in kan börsoro i världen komma tillbaka.

på Avanza Dagarna mötte jag även fondgranskarna Jesper Strandberg, Joel Dahlberg och Hans Bolander. De säger billiga fonder i första hand. Pruta gärna 75 procent på priset. De flaggade också för riktiga stjärnfonder. Och forskaren Jeanette Hauff uppmuntrade sparare att bli betydligt mer kritiska och mindre bekväma.

Bra exempel på svenska globala spelare var också på plats. Trelleborgaren Peter Nilsson gör gummiaffärer på 50-talet marknader. KappAhls banerförare Christian W Jansson tar nu kliv framåt i Centraleuropa. Och Malmös byggare Percy Nilsson brann för nya Öresund och Gudrun Schyman för kvoterad föräldraledighet.

Sist men inte minst hade vi en rad aktieplockare på plats i Malmö och Göteborg. Här märktes också en påtaglig optimism. Det kan visst svänga till på börsen de närmaste kvartalen. Men riktningen är tydlig. 2010 stiger börsen i Stockholm 15-30 procent, menad de. Det är långt över årssnittet. Och aktieexperterna menar att återhämtningen fortsätter och då förtjänar de svenska aktierna ett fortsatt lyft. Några favoriter var AstraZeneca, SCA, Know IT, Husqvarna och Telenor. Men det gäller inte hela börsen, markerade de. Vissa bolag kommer att bli försenade. Välj fler bolag, lär vara ett bra vaccin, mot tillfälliga bolagsinfluensor.

Med detta i ryggen är det hög tid för svenska folket att lämna räntefonder, bankkonto och andra sparformer som inte ger närmast någonting tillbaka. Det är vår i världsekonomin!

Claes Hemberg
Sparekonom, Avanza Bank

091118


Ologisk majoritet

Även på aktiemarknaden totalt sett finns det som vanligt två motsatta åsikter. De som har köpt fler aktier under hösten räknar rimligen med fortsatt börsuppgång under 2010. Men i varje affär finns alltid både en köpare och en säljare. Så det finns även mängder av nettosäljare, som rimligen ofta är skeptiska till att aktiekurserna kommer att fortsätta uppåt.


En titt på olika börsindex de senaste 15 åren visar att utvecklingen ett enskilt år ofta är ologisk i ett längre perspektiv. Branta uppgångar följs ofta direkt av tvära ras, och tvärtom. Majoriteten är alltså ofta väldigt dålig på att förutspå börsutvecklingen ett år framåt. Alternativt så struntar majoriteten i utvecklingen på längre sikt, de fokuserar istället på något annat som att överträffa index (relativ avkastning) eller att behålla en förutbestämd risknivå. Därför är det svårt att spå vilket väg den ologiska majoriteten väljer.


Trögare problem

Och jag får också frågor från journalister och privatpersoner, om vad jag tror om aktiefonderna 2010.

Min utgångspunkt är att problemen i världsekonomin är mycket svårare och trögare att åtgärda nu än efter tidigare börsras som 1990 och 2002. Den globala kreditåtstramningen är kvar, vilket tydligt visas av problemen i Dubai. Den branta ökningen av produktiviteten i många branscher, som gjort att börsföretagens vinster klarat sig oväntat bra, motsvaras av att arbetslösheten har stigit ovanligt brant och ser ut att fortsätta stiga under 2010. Och råvarupriserna har samtidigt återhämtat sig snabbt vilket gör att inflationen kan ta fart, så att räntorna måste börja höjas.


Fast visst är det möjligt att optimisterna lyckas smitta allt fler, så att ljusare tider under 2011 duger som argument för ännu högre aktiekurser. Ytterligare 20-30 procent uppgång som DI:s panel spår vore inte konstigt. Däremot tycker jag att det verkar ytterst osannolikt att uppgången nästa år skulle fortsätta uppåt lika brant som från mars 2009 till nu.


Svacka hösten 2010

Men mitt enkla svar är ändå att det verkar rimligt med en upprepning av 2003-2004, alltså att en brant återhämtning följs av ett år med en svacka för aktiefonderna. Det tar tid för verkligheten att komma ikapp plötsligt mycket högre ställda förväntningar.


När jag vänder och vrider på de olika faktorer som borde avgöra aktiekurserna, så verkar det betydligt mer sannolikt att besvikelse över att återhämtningen i den verkliga ekonomin går för trögt ger en svacka i börsutvecklingen med botten under hösten 2010. De tre dominerande delarna av världsekonomin USA, EU och Japan har alla stora svårigheter som talar mot att konsumenter och företag skulle öka sina inköp av varor och tjänster nästa år – särskilt när den statliga stimulansen gradvis försvinner för att regeringarna försöker minska sina budgetunderskott.


Nya PPM-portföljer i januari

Om sommarens börsuppgång hade fortsatt under november skulle jag ha haft anledning att uppdatera Morningstars sex förslag på PPM-portföljer under december. Men världsindex omräknat till svenska kronor har legat kvar inom ett smalt spann sedan den senaste uppdateringen 21 oktober.

Ändå har jag funderat på att reagera på nedvärderingen av Japan eller att ta med Finland (förlorare två år i rad). Även för USA-fonder finns starka argument (se ”Höjda vinster ger USA lyft 2010”). Företagsobligationer tog jag med i mars och ökade andelen i juni, men efter årets branta uppgång är det kanske dags att byta till en korträntefond?


Bland branscherna har jag haft med både vinnaren IT och förloraren läkemedel. Som jag skriver i två av veckans marknadskommentarer är det högriskfonder som varit vinnare i år, så det är rimligt med en uppvärdering av bolag med stabila vinster nästa år.


Men ingen av dessa kategorier har omvärderats tillräckligt sedan 21 oktober för att motivera en uppdatering. Därför väntar jag på större börsrörelser under januari, en månad som är känd för stora ändringar i aktiekurserna.


Hedgefonder

I en utfrågning häromveckan i DN gav jag tipset att svenskregistrerade hedgefonder kommer att visa sig vara bästa kategori. Fast vad jag egentligen menar är att med dagens extremt låga räntor, som troligen kommer att börja höjas under 2010, så tycker jag det verkar troligt att hedgefonder utvecklas bättre än både snittet för räntefonder och snittet för aktiefonder.


Men stor risk för en svacka i aktiekurserna nästa höst betyder inte att aktiefonder är ett dåligt alternativ på längre sikt, bara att jag gissar att de flesta aktiefonder får svårt att stiga under nästa kalenderår. Så för långsiktiga investerare tycker jag främst att hedgefonder är en bra parkeringsplats för en del av sparkapitalet i väntan på ett bättre köptillfälle. Fast tyvärr går det inte att välja riktiga hedgefonder inom PPM.


Jonas Lindmark


Bästa fondtipsen inför 2010

En USA-börs som kan överraska, fortsatt fart på tillväxtmarknader och råvaror samt de alternativa fondernas återkomst. Det är en del av det SEB:s fondexpert Roger Törnkvist ser i kristallkulan inför 2010.

Så här på upploppet av 2009 kan vi konstatera att aktiefonder med inriktning mot tillväxtmarknader finns högst upp på kurslistorna. Det har också varit bra fart på Stockholmsbörsen, vilket gynnat många Sverigefonder.

Fonder med inriktning mot råvaror sticker ut rejält på den positiva sidan och även fonder inom tekniksektorn har stigit kraftigt under året. På förlorarsidan hittar vi främst aktiefonder med inriktning mot Japan. Men nu riktar vi blicken mot 2010.

USA-börsen kan överraska

Under hösten har den amerikanska ekonomin vänt upp efter en period av krympande BNP. Det första halvåret av 2010 väntas ekonomin utvecklas positivt, men när de olika finansiella åtgärderna avklingar finns en risk att den amerikanska ekonomin tappar fart.

Sammantaget har den amerikanska aktiemarknaden ändå möjlighet att utvecklas relativt väl under det kommande året. Den svaga dollarn gynnar amerikanska exportbolag och även på hemmamarknaden gynnas amerikanska bolag då deras varor och tjänster blir billigare jämfört med utländska, säger Roger Törnkvist.

Fondtips för USA-exponering:

SEB Choice Nordamerikafond Chans/Risk

T-Rowe Price US Large Caps Growth Fund

För mer information, se länkarna längst upp till höger.

Fortsatt goda möjligheter för tillväxtmarknader
Den ekonomiska utvecklingen inom tillväxtmarknaderna ter sig fortsatt god i förhållande till mer mogna marknader. De snabbväxande asiatiska ekonomierna har bland annat i hög grad bidragit till att stabilisera världsekonomin och bereda väg för återhämtningen. Samtidigt ökar stabiliteten på börserna i flera tillväxtländer.

Riskviljan är fortsatt god bland investerare, vilket brukar leda till ökade placeringar med högre risk och därmed bättre potential. Tillväxtmarknaderna ser fortsatt intressanta ut, men efter årets kraftiga uppgångar och det stora intresset bör man vara beredd på att det kan komma kortsiktiga nedgångar i form av exempelvis vinsthemtagningar, säger Roger Törnkvist

Fondtips inom tillväxtmarknader:

Eaton Vance PPA Emerging Markets Equity Fund – en bred inriktning mot tillväxtmarknader

Goldman Sachs BRICs Portfolio – för exponering mot Brasilien, Ryssland, Indien och Kina

För mer information, se länkarna längst upp till höger.

Råvaror lockar ännu

Många råvarupriser har stigit kraftigt i år efter att ha rasat rejält under det avslutande kvartalet 2008. Flera faktorer talar för att det kan vara värt att satsa på råvarumarknaden även 2010:

Världsekonomin fortsätter att återhämta sig

Stora satsningar på infrastruktur

Investerare strävar efter att sprida riskerna i sina portföljer

Allt detta talar för fortsatta uppgångar i råvarupriserna, även om utvecklingen kan bli något lugnare än 2009, säger Roger Törnkvist.

Fondtips inom råvaror:

JPM Global Natural Resources Fund – investerar globalt i 250-300 olika råvarubolag och erbjuder en bred portfölj med inriktning mot sektorn.

För mer information, se länkarna längst upp till höger.

Stabilare marknader gynnar alternativa fonder
Fonder med alternativ inriktning brottades med stora svårigheter under slutet av 2008 och inledningen av 2009. I takt med att marknadsläget successivt stabiliserats har möjligheterna förbättrats.

SEB har under de senaste åren byggt upp ett brett sortiment av fonder med alternativ inriktning, och utbudet kommer att växa, säger Roger Törnkvist.

Fondtips med alternativ inriktning:

SEB Asset Selection – placerar i både aktier, räntor, valutor och råvaror.

För mer information, se länkarna längst upp till höger.

Välj den risknivå som passar dig
Innan Roger Törnkvist täcker över kristallkulan för den här gången vill han ge ett allmänt tips till alla fondsparare:

Det är alltid viktigt att välja placeringar utifrån den risknivå som du själv kan acceptera. Var också noga med att du verkligen känner till vad det är du investerar i. Håller du dig till det kan du undvika många obehagliga överraskningar.

Roger Törnkvist

SEBSkagen Fonder tror på fortsatt börsuppgångDet blir betydligt svårare att hitta russinen i kakan under 2010. Det skriver Skagen Fonder i sin sista marknadsrapport för året.Norska Skagen Fonder har haft ännu ett starkt år. Bolagets tre stora fonder, Skagen Vekst, Skagen Global och Skagen Kon-Tiki, har alla stigit med mellan 35 och 74 procent i år.

Börsklimatet verkar lovande även under nästa år, konstaterar bolaget i sin marknadsanalys. Framöver kommer det dock bli svårare att hitta vinnarbolagen. Till skillnad från i år då skuldtyngda och konjunkturkänsliga företag toppat vinnarlistorna lär det se annorlunda ut under 2010. Solida och undervärderade bolag kommer nu att vara de bolag som har störst potential att stiga, tror Skagen.

Det norska bolaget menar att det finns flera skäl till optimism. Sparande och konsumtionen rör sig åt rätt håll. Kreditmarknaden har kommit igång på nytt. Samtidigt börjar den amerikanska ekonomin att gå i rätt riktning.

I marknadsbrevet varnar Skagen att det kommer att komma fortsatta förluster och förnyade behov av nyemissioner inom banksektorn. Råvarurallyt under 2009 lär inte fortsätta under nästa år och Skagen pratar om en stramare råvarumarknad.

Ett annat orosmoln är Kina, där valutan måhända skrivs upp under 2010. Skagen oroas över höjda reservkrav på bankerna och tendenser till bubbla på den kinesiska fastighetsmarknaden.

Däremot tonar Skagen ned risken för att oron i Dubai ska sprida sig. De finansiella problemen i emiratet tjänar mer som en påminnelse om felsatsningar i fastighetsbranschen, står det i marknadsrapporten.

2009-12-10

DI.SE
Proffsens bästa fondtips

Det är aktier som gäller under det närmaste halvåret om man ska tro de svenska fondproffsen. Speciellt tror man på stark utveckling i utvecklingsländerna medan det svenska börståget redan har gått.

Fondexperter från 25 företag har svarat på frågor om vilka fonder de tror kommer att gå bäst under det närmaste halvåret. Experterna har delat upp sin syn på marknaden i två delar, dels efter region och dels efter bransch.


Vad gäller regioner är BRIC - Brasilien, Ryssland, Indien och Kina - den del av världen som experterna tror mest på. De flesta av de 25 expeterna räknar med att öka sina placeringar på de marknaderna.

Även vad gäller Asien exklusive Kina och Indien spås en ganska stark utveckling medan man räknar med att dra ned sin exponering i Sverige och framför allt Europa. Inställningen till USA är neutral.


Vad gäller branscher är råvaror den absolut hetaste, man räknar med att kraftigt öka sina investeringar i råvaruaktier under det närmaste halvåret. Bank och finans kommer in som god tvåa medan läkemedel hamnar längst ned på listan.

Gemensamt för alla de 25 fondexperterna är att man tror på fortsatt stark utveckling på aktiemarknaden.


Det som är unikt är att över 90 procent av fondexperterna tycker att det ser ljust ut på alla världens aktiemarknader, säger Ingmar Rentzhog, vd på Laika Consulting, som gjort undersökningen på uppdrag av SPP Fonder.

Undersökningen har gjorts bland 25 företag som sysslar med att, för kunders räkning, välja ut de fonder de tror kommer att gå bäst. Företagen har, enligt Laika Consulting, inflytande över tillgångar på cirka 300 miljarder kronor.


Knappt hälften av 25 experterna arbetar på företag som har egen fondförvaltning medan resten arbetar för oberoende företag.

Kvaliteten på de 25 fondrådgivarnas fondportfölj är svår att avgöra. Det är första gången denna undersäkning genomförs och det finns därmed ingen historik att falla tillbaka på.


Om några år ska det emellertid gå att få en uppfattning, undersökningen ska göras två gånger per år och så småningom kan fondrådgivarnas fondval jämföras med något slags fondindex.


Joel Dahlberg. e24
2009-11-27Här är framtidens fonder


Krisen satte fart på utvecklingen. Nu är tillväxtmarknader inte längre en nischinvestering, konstaterar Privata Affärers fondreporter Sofia Ullerstam. Samtidigt ger hon tips på några intressanta tillväxtmarknadsfonder.

Det var en kväll för drygt ett år sedan. Lehman Brothers hade chockat världen genom att förklara sig konkursmässigt. Moskvabörsen hade flera gånger fallit med 10 procent och måste hållas stängd.

I höstmörkret lurade en oro över att ingenting någonsin skulle bli som förut. Att världens finansiella system faktiskt kunde gå under.


En fondförvaltare berättade för mig att hon inte längre kunde sova på nätterna. Tänk att vara ansvarig förvaltare av miljontals kronor som sparare satt in i förtroende och så gick allt åt skogen?

I dag är läget betydligt ljusare. Världsekonomin är visserligen dopad och svajig men framtidstron är inte längre nattsvart, bolagens kvartalsrapporter överraskar positivt och fondförvaltaren sover oftast gott. Fonden har återhämtat sig ordentligt och spararna ringer inte längre och gråter.


Men ingenting blir ändå som förr, på gott och ont. En spännande konsekvens är att krisen har snabbat på den ekonomiska maktförskjutningen i världen. Det är inte längre USA som ensamt sätter agendan.

På topplistan över världens tio högst värderade bolag finns nu fem bolag från tillväxtländerna. Microsoft har fått se sig omsprunget av Petro China och den kinesiska banken ICBC.


G8-länderna som tidigare hade patent på viktighet har tvingats öppna sina dörrar för bland annat Kina och Indien. Nu heter klubben G20.


Den accelererande maktförskjutningen innebär också att läget blivit annorlunda för oss fondsparare. Eller som Daniel Tubbs, förvaltare för Black Rock Emerging Markets, uttrycker det:

Tillväxtmarknaderna utgör inte längre en nischinvestering.


Det gäller att inte missa framtidens länder. Men eftersom börserna i uppstickarländerna är svängiga och beroende av utländskt kapital är det klokt att spara i breda tillväxtfonder som investerar i flera länder.

Skagen Kon-Tiki är ett bra exempel. Fonden som har minst 50 procent av sitt innehav placerat i tillväxtmarknader har alltid slagit sitt index.


Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap investerar i noga utvalda små och medelstora bolag över hela världen.


För dig som söker det udda introducerar SEB en fond som placerar i länder som tidigare varit svåra att komma åt. Eaton Vance PPA Emerging Markets Equity heter fonden som placerar i över 1 000 bolag på 45 tillväxtmarknader, även i länder som Nigeria och Kazakstan.


Du som vill ha en bred investering till låg avgift kan köpa en börsnoterad fond, ETF, som följer MSCI Emerging Markets Index. Deutsche Banks variant har en förvaltningsavgift på 0,65 procent medan iShares kostar 0,74 procent. Du köper dem genom din vanliga bank eller nätmäklare.

SOFIA ULLERSTAM

2009-12-10

PRIVATA AFFÄREREfter kaosåret 2008 och hausse-året 2009 – får vi äntligen ett normalt börsår 2010?

Utmaningar kvarstår, men världens tillväxtmarknader, och Sverige, står bättre rustade än många andra.

De senaste två åren har världens aktiemarknader rört sig från farhågor om en annalkande global depression till förhoppningar om en mycket snabb ekonomisk återhämtning.


Men även om börsen räknar med goda företagsvinster de närmaste åren saknas det inte tecken på att en hel del problem återstår, något som också slås fast i Internationella Valutafondens senaste rapport: "Återhämtningen har kommit igång – utmaningen är att hålla liv i den."


Så resonerar också världens centralbanker. Riksbanken, amerikanska Federal Reserve och Europeiska centralbanken, för att nämna några, har tryckt ned sina styrräntor till rekordlåga nivåer och säger unisont att återhämtningen är skör och att räntorna därför hålls låga under överskådlig tid.


Centralbankerna kan förstås ha fel, vilket i så fall lär resultera i kraftigt stigande inflation och räntenivåer. Eller så har aktiemarknaden fel, vilket lär sluta i kursfall.


Klart är i alla fall att världens tillväxtregioner har klarat krisen bättre än många västländer.

Vi har kommit till ett avgörande skifte i världsekonomin, skriver banken HSBC:s chefsekonom Stephen King i en analys i oktober.


Det finns förvisso uppmuntrande tecken på återhämtning även i industriländerna, men det är på annat håll som det verkligen händer saker. Både konjunkturella och mer långsiktiga orsaker gör att världsekonomin framöver kommer att domineras av tillväxtländerna.


Och sverige då? Någon supertillväxt kanske vi inte kan räkna med, men jämfört med många andra västländer har vi klarat oss bra. Statsfinanserna är stabila och exempelvis gynnas industrisektorn av trimmade kostnader, en svag krona och exponering mot tillväxtmarknader.

Erik Amcoff

HQ Bank


HQ:s investeringsproffs om framtiden

Afrika

Lågkonjunkturen kom sent till Afrika, så kontinenten har fortfarande större delen av vändningen framför sig. Men det börjar också dra ihop sig inför några mycket intressanta politiska val 2011, som alla kan påverka börsutvecklingen 2010. Jag tänker närmast på Egypten, där ingen vet vem som tar över, Nigeria vars president Umaru Yar’Adua är skicklig men sjuk, och Kenya, vars regering inte alls får särskilt mycket gjort. Viktigt är också att marknadens riskvilja har återkommit, att råvarupriserna åter igen är uppe på bra nivåer för producenterna och att handeln med framför allt Kina, som behöver Afrikas råvaror, växer stadigt. Totalt sett känns det mycket bättre nu än inför 2009."

Karin Fries

Ryssland

När det gäller Ryssland ska man komma ihåg att Moskvabörsen ses som ett rent råvaruspel. Det innebär att om den globala konjunkturen accelererar, eller om vi åtminstone tror att den ska göra det, så kommer Ryssland och ryska aktier att gå bra. En annan sak som man måste hålla koll på är "the carry trade". Så länge man kan finansiera sig i till exempel amerikanska dollar och japanska yen i princip gratis och köpa högavkastande tillväxtmarknader som till exempel Ryssland, så fortsätter uppgången. Det gäller alltså att vara beredd på turbulens om dollarn stärks, vilket kan ske när räntorna börjar höjas."

Fredrik Colliander

Sverige

Jag tror att marknaden blir besviken över konjunkturen i USA, men positivt överraskad av hur det går i Asien och Västeuropa. Det här gör börsutvecklingen osäker, men jag tror det kan vara dags för en del aktier som inte har gått så starkt i år att ta över stafettpinnen: Telia Sonera har stabila intäkter och en intressant option i tillväxtländer. ABB är stora i Asien och på miljöområdet och gynnas av alla satsningar på infrastruktur. Jag vill också nämna Astra Zeneca, som är på tok för billig. Utdelningar kommer att vara i fokus, särskilt som vi faktiskt lever i en nollräntemiljö. Många kommer att tvingas hålla igen, men det finns också en del pålitliga högutdelare, där vissa kanske till och med höjer utdelningen nästa år. Håll ett öga på Securitas, Skanska, Astra Zeneca, H&M och Telia Sonera. Jag ser två jokrar inför 2010 som båda kan stöka till det. För det första finns det en risk att inflationen tar fart tidigare än väntat. För det andra finns det en risk för en ny våg av nyemissioner. Årets nyemissioner gjordes för att företagen skulle överleva, men det kanske krävs ytterligare en våg för att företagen ska få in rörelsekapital."

Simon Blecher

Mellanöstern

Det blev stor uppmärksamhet kring Dubai Worlds inställda betalningar, men man ska komma ihåg att det här är en lokal händelse. Förtroendet för Dubai har fått sig en törn, men för oss som är långsiktiga har det också skapat ett köpläge. Viktigare för Mellanöstern i stort är en stabil konjunkturutveckling och ett oljepris över 65 dollar per fat. På kortare sikt finns det alltid orosmoln. Irans kärnenergiprogram provocerar USA och Israel och det är oklart hur det slutar. År 2011 är det val i Egypten och ingen vet vem som kommer att ersätta Hosni Mubarak, som varit president sedan 1981 men nu sagt att han ska sluta. På den positiva sidan kan nämnas att Libanon har fått en samlingsregering som ser rätt stabil ut och att Israel i år blev ett av de första länderna i världen som höjde sin styrränta. Ännu mer positivt är det på lång sikt. Det finns gott om pengar i regionen och den långsiktiga ekonomiska tillväxten drivs av omfattande investeringar i infrastruktur, en växande inhemsk konsumtion och pågående avregleringar."

Carl Cederström

Kina

På det stora hela ser det fortsatt starkt ut för Kina och trots uppgången i år värderas kinesiska aktier fortfarande mycket lägre än 2007. I år landar Kinas tillväxt på 8–9 procent, där större delen förklaras av lageruppbyggnad och statliga stimulanser. Så länge inflationen kan hållas i schack kommer man att fortsätta med den expansiva politiken, men för att den höga tillväxten ska bibehållas krävs att både exporten och den inhemska konsumtionen ökar. Konsumtionen stimuleras genom subvention av framför allt bostäder och bilar för vanligt folk; staten har alltså medvetet valt de branscher som skapar flest ringar på vattnet och mer tillväxt. En viktig faktor för börsen är också den globala penningpolitiken. Höjda räntor i väst kan kortsiktigt leda till ett minskat intresse för tillväxtmarknadsaktier."

Gunnar Påhlson

Indien

Indiens långsiktiga grundförutsättningar är fortfarande väldigt bra, men på sistone har börsvärderingen blivit lite väl hög. En svag regnperiod har lett till en dålig skörd, vilket betyder svagare köpkraft, brist på mat och ett inflationshot som lär leda till höjd styrränta. Börsutvecklingen kan därför bli lite trög de närmaste månaderna, men med det nya räkenskapsåret som börjar den 1 april tror jag att fler kommer att blicka framåt och se att företagsvinsterna fortsätter att stiga. Den globala krisen har lett till att Indien nu försöker gynna den inhemska konsumtionen snarare än att förlita sig på till exempel utländsk outsourcing. En positiv faktor är också att statligt ägda företag kan komma att säljas, vilket skulle skapa utrymme för ytterligare investeringar i Indiens infrastruktur."

Gunnar påhlson

2010 blir ett bra börsår


I förra veckan genomförde vi en undersökning bland de svenska fondförvaltarna om deras utsikter inför börsåret 2010. Bilden var både samstämmig och positiv. I snitt tror förvaltarna att den svenska börsen kommer att gå upp med 13 procent under 2010. De branscher som förvaltarna tror mest på är finans, industri och hälsovård. Hela 91% av de tillfrågade förvaltarna tror att börsen kommer gå upp. Endast 9% är alltså negativa.

Vad ska man tro om det här? Ja, den enkla vid köksbordet-analysen säger att en börsuppgång brukar hålla i sig i minst 2-3 år. Vi har hittills bara sett cirka ett år av stigande börskurser, så vi har ett par år kvar av den uppåtgående trenden. En lite fylligare bild säger att vi har sett botten i ekonomin under 2009. Det är dags att andas ut och blicka framåt. Den finansiella världen gick inte under, trots allt.

Hela världen (inklusive den finansiella) gick dock under i ”2012” som jag såg på bio häromdagen. Riktigt spännande historia. Är man en sucker för amerikanska effekttunga och välgjorda filmer så är man.

Johan Tidestad

7 december, 2009

Nordnetbloggen

Heta BRIC-fonder

Actas fondexpert anser att BRIC-fonder kan vara ett bra alternativ för 2010.

2009 har varit ett mycket bra år för aktiefonder. Actas fondexpert, Ann-Elisabeth Tunli Moe, tror att det fortfarande finns bra investeringsmöjligheter på många marknader.


Nedan presenteras tre spännande aktiefonder som riktar sig mot marknader i Brasilien, Ryssland, Kina och Indien – de så kallade BRIC-länderna.

Det är särskilt det höga utvecklingstempot i BRIC-länderna som gör det intressant med fondinvesteringar i dessa marknader. Ländernas satsning på infrastruktur och deras tillgång på råvaror leder till hög produktivitet och ekonomisk tillväxt.


BRIC-länderna utgör idag 15 procent av den globala ekonomin och har 42 procent av världens valutareserver. BRIC-ländernas BNP förväntas överstiga G7 ländernas innan 2027. Det är väsentligt tidigare än vad man förväntade sig för bara tre år sedan. BRIC-länderna favoriseras av en rad investmentbanker framför andra nyindustrialiserade länder eftersom den politiska och ekonomiska utvecklingen har kommit relativt långt här.

Fond 1: East Capital Ryssland

Rysslands ekonomi växer med stora budgetöverskott, vilket har gett landet världens tredje största valutareserv. Ekonomin förväntas fortsätta att växa men kanske inte lika snabbt som under de senaste åren.

De senaste åren har den ryska aktiemarknadens utveckling varit bland de bästa i världen. Man ska inte glömma att ekonomin utsätt för svängningar och att enskilda händelser kan påverka fondens värde. Rysslands ekonomi påverkas bland annat av priserna på olja och råvaror.

East Capitals Rysslandsfond investerar huvudsakligen i företag i Ryssland och i andra länder i före detta Sovjetunionen. Fonden investerar bland annat i olje- och gassektorn, i bank och finans och i råvaror. Två tredjedelar av fondens portfölj består av stora eller mellanstora bolag.

Fond 2: Templeton BRIC

De fyra BRIC-länderna har visat en bra utveckling i BNP-tillväxt de senaste åren, men även de har märkt av finanskrisen.

Nu ser det ljusare ut och en fortsatt tillväxt gör det möjligt för företag verksamma i dessa länder att skapa goda resultat. Man bör komma ihåg att BRIC-länderna har mindre utvecklad marknadsstruktur och att valutasvängningar kan påverka investeringar i BRIC-fonder.

Under 2009 har Templeton BRIC gett en avkastning på mer än 60 procent. Trots det tror vi att dessa länder kommer att öka sin ekonomiska tillväxt och att detta i sin tur kommer att få postitiva konsekvenser för fondens värde. Till exempel visade sig den kinesiska ekonomin robust genom finanskrisen och har fungerat som en buffert mot den minskade konsumtionen i väst.

Templeton BRIC investerar i större bolag i olika branscher som exempelvis energi, finans och råvaror.

Fond 3: HSBC Brasilien

Brasilien är en av världens största exportörer av råvaror och en stor producent och exportör av jordbruksprodukter, som kakao, kaffe och sojabönor. Brasilien har en relativt ung befolkning med en genomsnittsålder på knappt 28 år. Denna befolkning har en konsumtion som stiger kraftigt i takt med att inkomsterna ökar.

HSBC Brasilien investerar huvudsakligen i brasilianska bolag. Efterfrågan i landet är stark, och var så även under finanskrisen. Brasilianska myndigheter mötte krisen med ekonomiska åtgärdspaket och höll räntan låg.

Fonden riktar sig mot olika branscher, bland annat bolag som producerar konsumentvaror, hälsosektorn och Telecom.

HSBC Brasilien har stigit 93 procent hittills i år och är därmed bland de bästa fonderna i Actas fondsortiment med hänsyn till avkastning.


Ann-Elisabeth Tunli Moe
Actas fondexpertVad kan vi vänta oss av 2010?

december 30th, 2009

Vad kan vi vänta oss av 2010?
Det är dags att summera 2009 och blicka fram mot nästa år. Sedan börsen bottnade i mars har vi lärt oss att världen inte kommer att gå under och den akuta finanskrisen verkar ha blåst över för denna gång. Effekten av stimulanspaketen runt om i världen har lett till att riskaptiten återfunnits hos inverterarna vilket återspeglats i aktiekurserna världen över. I USA ser vi nu en stabiliserande arbetslöshetstakt och ett ökat intresse för att köpa hus samtidigt som återhämtningen ser fortsatt stabil ut inom EU området och den kinesiska ekonomin forsätter samtidigt att tuffa på. Sedan botten passerades under mars månad 2009 har aktiemarknaderna rusat kraftigt och i skrivande stund har vi en uppgång på 48 % på Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen är nu inne på sin tionde månad i rad med positiv avkastning. Har krisen blåst över för denna gång och vad kan vi förvänta oss av 2010?


Var står den svenska börsen om 1 år?
Svensk ekonomi är svag, men tecknen på återhämtning blir allt tydligare. Det är främst investeringar och exporten som är svag medan konsumtionen visar tydliga tecken på att öka. Vi ser samtidigt en rad positiva tecken för den svenska ekonomin. Antalet konkurser har minskat snabbt efter sommaren och förtroende ökar kraftigt från både hushåll och företag. Jag tror att exporten kommer att ta ordentlig fart under 2010 mot bakgrund av en kraftig återhämtning på världsmarknaden, en ökad export gynnar den så exportberoende svenska börsen. Generellt sett är alla förväntningar extremt lågt ställda inför nästa år vilket ger goda grunder att slå förväntningarna med råge. Det kommer att ta lång tid innan räntan är tillbaka på ”normala” nivåer samtidgt som stimulansåtgärderna ligger kvar, detta ger goda förutsättningar för ett bra börsår. Det finns samtidgt mycket pengar som ligger och inväntar en omallokering till börsen. Mot bagrund av detta tror jag på ett riktigt bra börsår för Stockholmsbörsen och det skulle inte förvåna mig om vi får se en uppgång på minst 35%.


Vad händer med dollarn under 2010?
Om USA lyckas återta positionen som ett förstklassigt produktionsland igen genom en kraftig ökning av volymen producerade varor finns möjligheten att vända den långsiktiga negativa trenden för dollarn. Jag tror dock att USA har en lång väg att vandra innan de återtar sin tidigare så starka position om de någonsin gör det. Därför tror jag att vi får vänja oss vid en dollar på dagens nivå. Dollar kan stärkas kortsiktigt om vi får se en oväntad räntehöjning av FED, vilket skulle ge ett styrkebesked för den amerikanska ekonomin. När vi summerar 2010 kommer dollarn förmodligen att handlas till under 7 SEK.


Vad händer med oljepriset under 2010?
Många råvaror har rusat under senare delen av 2009 vilket är fallet även för oljan. Jag ser dock en fortsatt god potential på råvarumarknaden inför 2010 mot bakgrund av återhämtningen i världskonjunkturen. Jag tror att oljan kommer at fortsätta sin resa uppåt under 2010 dels på grund av ökad efterfrågan från Asien och övriga tillväxtländer, en förbättrad världskonjunktur och en ökad spekulation om framtida brist på denna sinande naturtillgång. Jag tror att vi får börja vänja oss vid ett högt oljepris fram tills dess att vi har ett fullgått substitut.


Vad kan vi förvänta oss av Ingves under 2010?
Inflationstakten stiger förmodligen snabbt under inledningen av 2010, den svaga arbetsmarknaden och det låga resursutnyttjande gör dock förmodligen att Riksbanken avvaktar med sina räntehöjningar. Enligt tidigare prognoser kommer de att avvakta fram till senare delen av året innan räntan börjar höjas igen. Jag tror dock att ekonomin kommer att ta fart oväntat snabbt under 2010 vilket kommer att ge räntehöjningar redan under de andra kvartalet. Jag tror att vi kan förvänta oss en total höjning av reporäntan på mellan 75-100 punkter under 2010.


Vilka marknader ska jag satsa på i mitt fondsparande 2010?
Du bör alltid ha en risknivå i ditt fondsparande som motsvarar den riskprofil som du har som investerare underbyggt med lågriskfonder, globalfonder och breda regionfonder. Gällande kryddan i portföljen bör du blicka mot tillväxtmarknader och specialinriktade fonder exempelvis råvaror. Många tillväxtmarknader har en låg skuldsättning hos konsumenterna vilket skyndat på återhämtningen i ländernas ekonomi. Jag tror att vi kommer att få se en fortsatt positiv uppgång i Ryssland under nästa år, Kina kommer att flytta fram sina positioner som en av världens viktigaste ekonomier och Brasilen kommer att gå från klarhet till klarhet. Jag skulle dessutom investera i en bred råvarufond för att följa med effekterna av en ökad efterfrågan och förbättrad världsekonomi.

När vi summerar 2010 får vi se hur det blev, lycka till med dina investeringar!

http://www.aktiefondtips.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.