Olja 2010


OPEC: JUSTERAR UPP PROGNOS GLOBAL EFTERFRÅGAN OLJA 2010

2009-11-11


STOCKHOLM (Direkt) Opec skruvar upp sin globala efterfrågeprognos för olja under 2010 till att den ökar med 750.000 fat per dag. Det är tredje månaden i rad som prognosen skruvas upp.

Den nya prognosen lyder på 85,07 miljoner fat per dag.


Det rapporterar Bloomberg News baserat på Opecs månadsrapport som släpptes på tisdagen.


Olja: Dnb nor förväntar 75 dollar/fat 2010,


150 dollar/fat 2015

2009-12-08


(SIX) DnB NOR ser neutralt på oljemarknaden och oljepriserna avseende nästa år och förväntar att priserna hamnar kring 75 dollar per fat i genomsnitt. Det innebär en höjning med fem dollar per fat jämfört med bankens tidigare prognos. Det framgår av en analys daterad den 8 december. På längre sikt är trenderna på oljemarknaden fortsatt intakta med svagt utbud utanför Opec och fortsatt efterfrågetillväxt.


DnB NOR fortsätter att anse att oljepriset, i ett femårsperspektiv, behöver vara på en nivå där det drabbar efterfrågan istället för att täcka marginalkostnaden för utbudet och upprepar prisprognosen om 150 dollar per fat avseende år 2015. De fundamentala faktorerna på oljemarknaden förväntas komma att bli starkare för 2010 jämfört med 2009.


Efterfrågan på Opecs olja förväntas stiga med 0,7 miljoner fat om dagen i genomsnitt men samtidigt är Opecs produktion redan nästan vid en nivå där lagernedgångarna inte kommer att materialiseras. De fundamentala faktorerna på oljemarknaden har varit väldigt svaga under hösten 2009 och priserna har främst fått stöd av finansiella penningflöden, vilka förstärkts av nollräntor i några av de viktigaste länderna. Beviset på de svaga förutsättningarna är lageruppbyggnad samt en allt brantare terminpriskurva (contango).

Terminspriset för Brentolja med leverans år 2017 indikerar exempelvis nivåer över 100 dollar per fat. "Om det inte hade funnits en pappersmarknad under hösten skulle priserna ha kollapsat", skriver DnB NOR. Penningflödena bedöms innebära fortsatt stöd under det första kvartalet 2010 så länge som marknaden fortsätter att räkna med en längre period med räntor nära nollstrecket.


Den största enskilda risken för oljepriset skulle vara om marknaden börjar förvänta högre räntor. "En U-formad ekonomisk återhämtning kan därmed ironiskt nog vara bättre för oljepriserna än en V-formad återhämtning", skriver DnB NOR. Banken uppger att riskerna på nedsidan avseende 2010 består av stora överlager av destillerad olja, att Saudiarabien sannolikt inte vill att oljan stiger till 100 dollar per fat redan 2010, stor ledig kapacitet och samtidigt stora lager, produktionen i Nigeria samt finansiell reglering av terminsmarknaden.

Erik Palmung, Nyhetsbyrån SIX70-80 dollar fatet första halvåret 2010


2009-12-21


Oljepriset kommer inte bli högre än mellan 70-80 dollar per fat under det första halvåret 2010.

Anledningen är att efterfrågan återhämtar sig långsammare än väntat.

Efterfrågan fortsätter vara svag under första halvåret 2010 innan förbättring sker under andra halvåret.

Detta rapporterar Financial Times i dag.

Ekonomiska aktörer som Vitol, Glencore, Trafigura, Guvor och Mercuria kommer att granska oljekartellen, Opec, som sammanträder under tisdagen i Luanda, Angola. Där ska Opec diskutera framtida produktionsplaner.

Även om dessa företag i stort sett är okända utanför energisektorn handlar de tillsammans nästan 15 procent av världens oljeproduktion, vilket motsvarar den sammanlagda produktionen från Iran, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Venezuela.

Oljepriset har legat och pendlat mellan 65 och 80 dollar per fat sedan början av juli. Priset har ryckts upp av en stark efterfrågan i Asien, men tyngts ned av den svaga konsumtionen i USA och Europa.

Daniel Kaeggi, chef för Mercuria, var lite mer optimistisk än de andra aktörerna som menar att oljepriset har fastnat. Han sade att den globala ekonomin kommer att ”börja förbättras under andra halvåret 2010”, och det kommer sannolikt att lyfta oljepriserna.

Men han varnade för att medan efterfrågan i Kina och Indien är stark kommer konsumtionen sannolikt gå ned i rika länder.

Det internationella energirådet, International Energy Agency, förutspår en kraftig uppgång i efterfrågan på olja under 2010 – upp 1,5 miljoner per fat per dag från årets nivå.

Men handlarna är mindre optimistiska och talar om 1 miljon per fat per dag.

Vi ser definitivt en uppgång i efterfrågan, men vi är inte så offensiva som IEA, säger Pierre Lorinet, ekonomichef på Trafigura.

Opec är eniga med handlarna och tror att efterfrågan fortsätter vara svag under första halvåret innan förbättring sker andra halvåret. Kartellen förutspår att efterfrågan kommer öka med 0,8 miljoner fat per dag under 2010.

Sara Johansson, reaitid.seSkakig oljemarknad väntar

2010-01-05


Iran, Irak och skiffergas? Det är tre stora frågetecken när man ska försöka spå om framtiden på oljemarknaden och vilken väg oljepriset ska ta. Två av dem handlar om att det kan produceras mer fossil energi än förväntat, medan den tredje handlar om ett eventuellt stort bortfall.


Låt oss ta Iran först, där myndigheterna allt mer ser ut att mista sin auktoritet. 31 år efter att ayatolla Khomeini utropade landet till en islamisk republik den 1 februari 1979, är hans efterträdare, ayatolla Khamenei, allt mer isolerad.


Genom att ställa sig på president Mahmoud Ahmadinejads sida efter valet i juni ifjol, som oppositionen hävdar var präglat av massivt fusk, har Khamenei riskerat inte bara den sekulära, men också den religiösa makten över landet.


Som i en film, där flera olika historier vävs in i varandra i ett allt snabbare tempo, blandas videobilder från demonstrationer i Iran med uttalanden från Israel om att Iran kommer att kunna bygga en atombomb i slutet av 2010; till en rådvill president Barack Obama, som fördömer det våldsamma undertryckandet av oskyldiga iranska medborgare, men som själv har händerna fulla med Afghanistan.


Om inte de iranska demonstranterna vinner maktkampen kanske israeliska bombflygplan slår till mot Irans atomprogram. Resultatet kan i bägge fallen bli att Irans oljeproduktion för en tid försvinner från marknaden.

Landet är den näst största oljeproducenten i oljekartellen Opec, med 3,7 miljoner fat per dag av de 29 miljoner fat per dag som kartellen producerar.


Världens produktion av olja ligger på 85 miljoner fat. Eftersom Iran använder en hel del av sin olja själv, blir exportbortfallet maximalt 2,4 miljoner fat per dag.


Samtidigt kommer Opecs outnyttjade kapacitet att producera mer olja i år att nå sin högsta nivå på tio år, med 7,5 miljoner fat per dag. Det är något som hökarna utanför Iran använder som ett argument för att ställa situationen på sin spets under månaderna som kommer, istället för att vänta tills världsekonomin går på högvarv igen.

I grannlandet Irak handlar det däremot om en kommande kraftig ökning av produktionen.

Den 20 mars är det sju år sedan den USA-ledda invasionen av landet. Fortfarande har oljeproduktionen inte kommit upp i de tre miljoner fat som den låg på som mest när Saddam Hussein styrde landet.

Nu talar landets oljeminister om att öka produktionen till tio miljoner fat per dag inom tio år. Det kan knappast kombineras med att landet fortsätter som medlem av Opec.


I december hölls en auktion där 44 oljebolag bjöd på rätten att få bygga ut irakiska olje- och gasfält. Tillsammans med en liknande auktion i juni, har Irak auktionerat bort fält med mer oljereserver än vad som finns i USA, Mexiko och Storbritannien tillsammans.


Men det handlar om servicekontrakt, där oljebolagen får betalt för att bygga ut nya fält eller öka produktionen på gamla fält så mycket som möjligt, till ett så lågt pris som möjligt. Oljebolagen får ingen äganderätt till oljan, utan en fast ersättning för sin insats, oberoende av vad oljepriset är.


Exxon och Shell fick uppdraget att utveckla den första fasen på West Qurna-fältet som ligger fem mil norr om hamnstaden Basra i södra Irak. Statoil och det ryska oljebolaget Lukoil vann uppdraget på den andra fasen. Sammanlagt innehåller West Qurna 21 miljarder fat olja.


De två konsortierna har lovat att produktionen inom sju år ska nå upp i fyra miljoner fat per dag, jämfört med de 270 000 fat olja som fältet producerar idag. Enbart Exxon och Shell räknar med att 25 miljarder dollar behöver investeras. Lika mycket kommer att behövas för att driva fältet, som planeras att ge 100 000 jobb i Irak.

Att oljebolagen accepterar en ersättning på mindre än två dollar per fat olja av den irakiska staten kan också ses som ett exempel på hur desperata de är.


Det är ingen tvekan om att avtalet är fantastiskt bra för Irak. Den irakiska staten får nästan alla inkomster, säger Alex Munton, en analytiker som är expert på Mellanöstern hos oljekonsulten Wood Mackenzie.

Enligt honom accepterar oljebolagen de tuffa villkoren i hopp om att kunna få leta efter olja i Irak på bättre villkor senare.


För situationen i andra områden där oljebolagen arbetar är inte mycket bättre. Shell, som varit det största oljebolaget i Nigeria, vill sälja andelar i oljefält där för 5 miljarder dollar.

Landet stod 2008 för 16 procent av Shells totala oljeproduktion, men situationen förvärrades under 2009, så att andelen minskade till 10 procent.


Mer än en fjärdedel av Nigerias oljeproduktion var under året stängd på grund av attacker från paramilitära grupper. Medan 353 utlänningar som arbetade i den nigerianska oljeindustrin kidnappades under 2008, steg antalet till 525 det första halvåret 2009.


I de flesta fall kommer de anställda tillbaka oskadda efter att lösesummor betalats ut.

Men det är kanske inte så konstigt att oljebolagen hellre försöker hitta nya fossila resurser i säkrare områden. Den största oljeaffären under 2009 var Exxons köp av XTO Energy för 31 miljarder dollar.

Exxon ville åt XTO:s skiffergasreserver och teknik. Skiffergas är naturgas som produceras från mycket vidsträckta formationer där trycket tidigare varit för lågt för att det ska vara lönsamt att få upp gasen. Men med ny teknik, där horisontella borrhål kombineras med ”fracking” – en metod där vatten pumpas ned med så högt tryck att det uppstår sprickor i skiffret som naturgasen kommer ut igenom – har plötsligt gjort skiffergasen lönsam.


Naturgasen står för 21 procent av USA:s energikonsumtion. Tack vare skiffergasen har USA:s naturgasreserver ökat med 40 procent på två år. Det produceras redan mer skiffergas än vanlig naturgas.

En liknande utveckling kan ske i andra länder. Eftersom naturgasen i alla fall delvis kan användas istället för olja kan det bli den faktor som får störst betydelse på oljemarknaden under 2010.


Björn Lindahl. SVD.se

Olja: Morgan Stanley upprepar prognos

85 dollar/fat under 20102009-12-21

(SIX) Morgan Stanley räknar med att oljepriserna stiger under

det andra halvåret 2010, då efterfrågan vänder och lagren börjar

tömmas. Det ger utrymme för mer produktion från Opecländerna och

början till slutet med perioden med ledig produktionskapacitet.

En starkare dollar och matta fundamentala förutsättningar kan

dock innebära en utmaning under det första halvåret.

Det framgår av Morgan Stanleys utsikter avseende

råvarusektorn för 2010.

Enligt prognoserna i Morgan Stanleys huvudscenario förväntas

oljepriset stiga till 85 dollar per fat under 2010, vilket är en

upprepning av den tidigare prognosen. Därefter bedöms priset öka

till 95 dollar per fat under 2011 och därefter klättra till 105

dollar per fat under 2012.

Motsvarande positiva utsikter hamnar på 100 dollar, 115

dollar respektive 120 dollar per fat för de tre åren. Enligt

Morgan Stanleys negativa utsikter hamnar priserna på 55 dollar,

65 dollar respektive 70 dollar.

Erik Palmung, Nyhetsbyrån SIX

Kylan driver upp oljepriset2010-01-05


Oljepriset på världsmarknaden steg på tisdagen för nionde dagen i rad. Kylan i såväl Europa som USA ökar på efterfrågan. Även i delar av Asien är det ovanligt vintrigt.

Under tisdagens Asienhandel steg priset på ett fat USA-olja med leverans i februari till närmare 82 dollar, det högsta priset sedan oktober 2008, skriver Reuters.

Kylan i USA beräknas öka efterfrågan på olja för uppvärmning med 21 procent över det normala.

Stockholm TT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.