SEB spår återhämtning i Östeuropa

Även Östeuropa – den region som drabbades värst av global kreditkris och recession, mycket till följd av hög andel utlandslån – påbörjar nu en gradvis konjunkturuppgång. Det konstaterar SEB:s ekonomer i den senaste upplagan av rapporten Eastern European Outlook, men varnar samtidigt för att räkna med en återgång till de tillväxtnivåer regionen nådde före krisen.

Hittills syns vändningen främst i ökad export och industriproduktion, som på flera håll varit starkare än i Västeuropa. Uppgången sker dock från en låg nivå efter tidigare års stora tapp.

– Det närmaste året fortsätter återhämtningen att drivas av ökad export, som verkar vara konkurrenskraftig och som i Ryssland och Ukraina även gynnas av höga om än utplanande råvarupriser, säger Mikael Johansson, chef för SEB:s Östeuropaanalys.


Den inhemska efterfrågan repar sig bara sakta eftersom konsumtion och investeringar hämmas av stigande arbetslöshet, svag löneutveckling, finanspolitisk åtstramning samt lågt kapacitetsutnyttjande ännu ett tag.

Kreditgivningen tinar sakta upp och i Polen syns nu de första positiva tecknen. De sex länder som rapporten fokuserar på väntas ändå inte återgå till tidigare (alltför) höga tillväxttal under 2010-2011, utan når knappt tillbaka till trend.


Budgetunderskotten ligger kvar på hög nivå i år men minskar på sikt till följd av finanspolitisk åtstramning och förbättrad tillväxt. Offentliga skulder fortsätter stiga men är måttliga eller låga i en jämförelse med många västländer.


– Politiska motsättningar om framför allt åtstramningspolitiken kan skapa viss marknadsoro, särskilt som flera länder håller – eller har hållit – val 2010-2011, säger Mikael Johansson.


För de baltiska länderna spår SEB:s ekonomer fortfarande att de fasta eurokopplingarna håller. Estland väntas inför vårens utvärdering uppfylla samtliga Maastricht-villkor och sannolikheten är mycket hög för att , konverterar till euron i januari 2011. Lettland och Litauen väntas kvala in i euroområdet 2014 och Polen 2014-2015.


Rapporten: Eastern European Outlook

http://hugin.info/1208/R/1397022/353115.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.