Krispaketet är i hamn2010-05-10
KRISEN: EU:s gigantiska krispaket för att rädda euroländer i nöd är i hamn. Paketet är värt 720 miljarder euro.


Det var natten till måndagen som EU:s finansministrar efter långa förhandlingar enades om ett nytt räddningspaket. Helst ville man se en lösning klar innan finansmarknaderna öppnade i Asien för att man till varje pris ville undvika samma finansiella kaos som präglade förra veckan då Portugal och Spanien fick känna av marknadens attacker och skuldfrossan spred sig.

EU:s del i paketet uppgår till 500 miljarder euro, där merparten, 440 miljarder euro, ska kunna användas på samma sätt som det nyss beslutade lånepaketet till Grekland på 110 miljarder euro. Dessutom utvidgas en redan existerande nödfond för icke-euroländer med 60 miljarder euro för att också kunna omfatta euroländer. Ovanpå detta bidrar IMF med minst 220 miljarder euro.

Det är euroländerna som genom bilaterala lån eller garantier ska säkra de 440 miljarderna, om paketet behöver aktiveras.

Men även Sverige kan komma att bidra, trots att det handlar om pengar till euroländer.

"Det kommer vi i så fall besluta från land till land, när ett land har bekymmer och ansöker om de här pengarna. Vi är inte medlemmar i euron och vi är följaktligen inte legalt omfattade. Men vi har naturligtvis beredskap att pröva varje program för sig", sade Anders Borg till TT.

I överenskommelsen ingår också att Portugal och Spanien lovar att göra ännu mer än vad de hittills lovat för att få ner sina budgetunderskott i år och nästa år. Den 18 maj måste de kunna presentera ytterligare åtgärder.

"De har skäl att bidra till stabiliteten i Europa. De har mycket stora underskott och det är de som tillsammans med Grekland har skapat mycket osäkerhet", säger Borg.

Källa:TT


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.