Länder i skuldkris

Sviterna efter den spruckna skuldbubblan till följd av misslyckade fastighets- och bankinvesteringar kommer att fortsätta plåga västlandändernas ekonomier under en lång tid framöver. Samtidigt åldras befolkningen i dessa länder och privatkonsumtionen kan inte ens med de mest optimistiska scenarier växa särskilt mycket.

Om man slår ihop BRIC-ländernas statsskuld och skulderna hos hushåll och företag ligger den sammanlagda skuldbördan i medeltal i nivå med årliga BNP.

I Europa och USA är detta förhållande vanligtvis ungefär det tredubbla.

I Japan är förhållandet mellan skulder och BNP till och med det femdubbla.

Detta innebär att tillväxtländerna har mycket goda förutsättningar för att ge stöd åt ett ökat välstånd bland medelklassen genom att utveckla banksektorn ytterliga, vilket skulle göra det möjligt för både hushåll och företag att låna pengar i framtiden. Utan en fungerande banksektor halkar den ekonomiska tillväxten, oavsett land, ohjälpligt efter mer utvecklade länder.

En grafen över skuldkrisen.
Klicka på bilden nedan för att se detaljerna.

Grafen publicerad:2010-03-15 av Cornucopia?

Sverige, Estland och Norge trillade nu ur konvergenszonen, i vilken man nu bara hittar Kina, Schweiz och Bulgarien. Ungern ser ut att skärpa till sin budget och minskar alltså sin statsskuld och kommer om det håller i sig alltså att hamna i konvergenszonen igen om några år. Så är inte heller Ungern medlem i EMU, men vill antagligen in.

Islands explosion av statsskulden stiger ut lite på uppsidan, liksom det stagnerade Japans evigt stigande statsskuld.

Japan visar här varthän många andra länder är på väg. Nollräntepolitik och massiva statliga stimulanser leder bara till allt större statsskuld.

Men varför talar ingen om Nederländerna, Tyskland, Belgien och Frankrike? PIIGS-länderna Spanien och Portugal ser inte ut att vara alls lika illa som dessa "starka" EMU-ekonomier.

Speciellt Belgiens ekonomi sticker ut och framstår rent utav som mer vanskött än självaste USA.

 

En karta över länder efter statsskulden från CIA 2007 uppskattningar.(Statsskulden som andel av BNP)

Klicka på bilden nedan för att se detaljerna.

Källa:Wikipedia

 

En lista över statsskulden i olika länder.

Statsskuld är den skuld en stat kan ha. En statsskuld kan delas upp i två delar, utlandsskuld (skulder som den offentliga sektorn tillsammans med den privata sektorn lånat från omvärlden) och statens skulder (till lånegivare inom landet, men ibland även utanför landets gräns).

Den svenska statsskulden uppgick den 31 mars 2010 till

1 130 050 936 946

Observera att denna lista bruttoskulden inte nettoskuld.

Rank   country                         (% of GDP)               Date

1

Zimbabwe

304.30

2009 est.

2

Japan

192.10

2009 est.

3

Saint Kitts and Nevis

185.00

2009 est.

4

Lebanon

156.00

2009 est.

5

Jamaica

131.70

2009 est.

6

Singapore

117.60

2009 est.

7

Italy

115.20

2009 est.

8

Greece

113.40

2009 est.

9

Sudan

104.50

2009 est.

10

Belgium

99.00

2009 est.

11

Iceland

95.10

2009 est.

12

Nicaragua

87.00

2009 est.

13

Sri Lanka

82.90

2009 est.

14

Egypt

79.80

2009 est.

15

France

79.70

2009 est.

16

Hungary

78.00

2009 est.

17

Israel

78.00

2009 est.

18

Germany

77.20

2009 est.

19

Portugal

75.20

2009 est.

20

Canada

72.30

2009 est.

21

Jordan

69.90

2009 est.

22

United Kingdom

68.50

2009 est.

23

Ghana

67.50

2009 est.

24

Malta

67.00

2009 est.

25

Austria

66.50

2009 est.

26

Cote d'Ivoire

63.80

2009 est.

27

Ireland

63.70

2009 est.

28

Netherlands

62.20

2009 est.

29

Croatia

61.00

2009 est.

30

Norway

60.20

2009 est.

31

India

59.60

2009 est.

32

Philippines

58.70

2009 est.

33

Uruguay

58.70

2009 est.

34

Mauritius

58.30

2009 est.

35

Malawi

58.00

2009 est.

36

Bhutan

57.80

2009

37

World

56.00

2009 est.

38

El Salvador

55.40

2009 est.

39

Albania

54.90

2009 est.

40

Kenya

54.10

2009 est.

41

Morocco

54.10

2009 est.

42

United States

52.90

2009 est.

43

Cyprus

52.40

2009 est.

44

Vietnam

52.30

2009 est.

45

Spain

50.00

2009 est.

46

Panama

49.50

2009 est.

47

Costa Rica

49.30

2009 est.

48

Argentina

49.10

2009 est.

49

Turkey

48.50

2009 est.

50

Malaysia

47.80

2009 est.

51

Poland

47.50

2009 est.

52

United Arab Emirates

47.20

2009 est.

53

Tunisia

47.20

2009 est.

54

Brazil

46.80

2009 est.

55

Aruba

46.30

2005

56

Colombia

46.10

2009 est.

57

Thailand

45.90

2009 est.

58

Pakistan

45.30

2009 est.

59

Bolivia

44.00

2009 est.

60

Seychelles

43.90

2009 est.

61

Switzerland

43.50

2009 est.

62

Sweden

43.20

2009 est.

63

Bosnia and Herzegovina

43.00

2009 est.

64

Dominican Republic

41.50

2009 est.

65

Finland

41.40

2009 est.

66

Yemen

39.60

2009 est.

67

Denmark

38.50

2009 est.

68

Bangladesh

38.20

2009 est.

69

Montenegro

38.00

2006

70

Mexico

37.70

2009 est.

71

Slovakia

37.10

2009 est.

72

South Africa

35.70

2009 est.

73

Cuba

34.80

2009 est.

74

Gabon

34.70

2009 est.

75

Slovenia

34.00

2009 est.

76

Papua New Guinea

33.70

2009 est.

77

Taiwan

33.50

2009 est.

78

Czech Republic

32.80

2009 est.

79

Guatemala

32.70

2009 est.

80

Latvia

32.50

2009 est.

81

Macedonia

32.40

2009 est.

82

Syria

32.30

2009 est.

83

Ethiopia

31.70

2009 est.

84

Zambia

31.50

2009 est.

85

Moldova

31.30

2009 est.

86

Serbia

31.30

2009 est.

87

Bahrain

30.10

2009 est.

88

Ukraine

30.00

2009 est.

89

Indonesia

29.80

2009 est.

90

New Zealand

29.30

2009 est.

91

Korea, South

28.00

2009 est.

92

Trinidad and Tobago

26.70

2009 est.

93

Mozambique

26.10

2009 est.

94

Peru

26.10

2009 est.

95

Tanzania

24.80

2009 est.

96

Honduras

24.30

2009 est.

97

Paraguay

24.00

2009 est.

98

Senegal

24.00

2009 est.

99

Lithuania

20.90

2009 est.

100

Saudi Arabia

20.30

2009 est.

101

Ecuador

20.20

2009 est.

102

Romania

20.00

2009 est.

103

Iran

19.40

2009 est.

104

Venezuela

19.40

2009 est.

105

Uganda

19.30

2009 est.

106

Namibia

19.10

2009 est.

107

Australia

18.60

2009 est.

108

China

18.20

2009 est.

109

Hong Kong

18.10

2009 est.

110

Botswana

17.90

2009 est.

111

Nigeria

17.80

2009 est.

112

Angola

16.80

2009 est.

113

Gibraltar

15.50

2006 est.

114

Bulgaria

14.70

2009

115

Luxembourg

14.50

2009 est.

116

Cameroon

14.30

2009 est.

117

Kazakhstan

14.00

2009 est.

118

Uzbekistan

11.70

2009 est.

119

Algeria

10.70

2009 est.

120

Chile

9.00

2009 est.

121

Kuwait

8.30

2009 est.

122

Estonia

7.50

2009 est.

123

Qatar

7.10

2009 est.

124

Russia

6.90

2009 est.

125

Libya

6.50

2009 est.

126

Wallis and Futuna

5.60

2004 est.

127

Azerbaijan

4.60

2009 est.

128

Oman

2.80

2009 est.

129

Equatorial Guinea

1.10

2009 est.

Källa:CIA-The World Factbook

 

Tycker du att detta var intressant? Då tycker du nog att dokumentären “Överdos - den kommande finanskrisen” är intressant.

Överdos - den kommande finanskrisen
http://www.tv4play.se/?videoId=1.1632015
Den går att hitta på YouTube om än med sämre upplösning. Se del 1, del 2, del 3, del 4 och del 5.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.