Emerging Markets är framtidens investering

 

Emerging Markets

Emerging Markets står idag för 13 procent av världens börsvärde. För åtta år sedan var den siffran 3 procent. Mycket talar för att utvecklingen fortsätter, vilket skulle innebära att tillväxtmarknader kan vara en lönsam investering.

Emerging Markets är samlingsnamnet för de länder som är relativt outvecklade och därför spås en stor tillväxt under de kommande åren.

Emerging Markets, men det är en investering som också kan vara riskfylld.

Det finns många tecken på att investeringar i Emerging Markets kommer att fortsätta löna sig. Under finanskrisen gick tillväxtländerna in med mindre obalanser än många utvecklade länder och kom ut ur krisen snabbare.

Om ett decennium står förmodligen Emerging Markets för hälften världens BNP. Emerging Markets är den del av världsekonomin som ska dra världen ur den djupaste krisen i mannaminne.

Vad är står Emerging Markets för?

Det är svårt att göra en exakt lista över nya marknader, de bästa guiderna tenderar att vara investering informationskällor som The Economist eller marknadsgaranter index (till exempel Morgan Stanley Capital International).

Vanligast är indelningen från index leverantören MSCI: Developed Countries, Frontier Markets och Emerging Markets.

Vad betyder ”MSCI Emerging Markets Index”

Ett index som skapats av Morgan Stanley Capital International (MSCI) som är utformad för att mäta resultaten aktiemarknaden i globala tillväxtmarknader.

”MSCI Emerging Markets Index” är ett ”free float” justerat index börsvärde som är utformad för att mäta hur marknaden fungerar enligt eget kapital på tillväxtmarknader.

Den 27 maj 2010 bestod ”MSCI Emerging Markets Index” av följande 21 länder: Brasilien, Chile, Kina, Colombia, Tjeckien, Egypten, Ungern, Indien, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Mexiko, Marocko, Peru, Filippinerna, Polen, Ryssland, Sydafrika, Taiwan, Thailand och Turkiet.

Figur: MSCI Emerging Markets Index, Bloomberg

Dow-Jones list

Från och med maj 2010, klassificerar Dow Jones följande 35 länder som emerging markets:
Argentina, Bahrain, Brasilien, Bulgarien, Chile, Kina, Colombia, Tjeckien, Egypten, Estland, Ungern, Indien, Indonesien, Jordanien, Kuwait, Lettland, Litauen, Malaysia, Mauritius, Mexiko, Marocko, Oman, Pakistan, Peru, Filippinerna, Polen, Qatar, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Sydafrika, Sri Lanka, Thailand, Turkiet och Förenade Arabemiraten.

Dow Jones Emerging Markets Titans Composite Index

Figur: Dow Jones Emerging Markets Titans Composite Index

Index Beskrivning
Dow Jones Emerging Markets Titans Composite Index är ett börsindex som består av ett representativt urval av 100 Emerging Markets företag som Dow Jones Index anser vara ledande företagen i respektive dom10 industrisektorer, enligt definitionen i Industry Classification Benchmark (ICB) över utvecklingsländerna.

 

FTSE GLOBAL EQUITY INDEX SERIES

FTSE The Index Company har gjort en lista som skiljer mellan Advanced och Secondary Emerging markets på grundval av deras nationella inkomst och utvecklingen av deras infrastrukturen på marknaden.

Den ”Advanced Emerging markets” är:Brasilien, Ungern, Mexiko, Polen, Sydafrika och Taiwan

Den “Secondary Emerging markets” är:Argentina, Chile, Kina, Indien, Colombia, Tjeckien, Egypten, Indonesien, Malaysia, Marocko, Pakistan, Peru, Filippinerna, Rumänien, Ryssland, Thailand, Förenade Arabemiraten(från September 2010) och Turkiet.

Länkar om FTSE GLOBAL EQUITY INDEX SERIES

http://www.ftse.com/Indices/Country_Classification/Downloads/FTSE_Country_Classification_Sept_09_update.pdf

Big Emerging Markets - Vad står BEM för?

Det är svårt att göra en exakt lista över nya marknader, 1993 skapad US Commerce Department ”the United State’s National Export Plan” för att peka ut de tio "Big Emerging Markets"(BEM). (BEM) ekonomier är Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Mexiko, Polen, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea och Turkiet.

Initiativets mål var att underlätta handeln med de tio
marknaderna och resulterade i USA´s sysselsättningstillväxt på grund av ökad export.

De är världens snabbast växande marknader och svarar för en stor del av världens explosiva tillväxter.

USA exporterar nu mer i varor och tjänster till tio stora tillväxtmarknaderna än till hela Europa och Japan tillsammans. Under det kommande årtiondet kommer Östasien ensamma för nästan hälften av alla tillväxt i inköp av bilar, telekommunikationsutrustning och filmer.

De tio länderna rör sig snabbt upp på stegen för ekonomisk utveckling , utbilda sin befolkning , utbildning deras personal , utveckla teknisk forskning , bygga upp moderna infrastruktur.

För en större version , klicka här>

figur: BEM

Länkar om BEM:

who-are-the-big-emerging-markets-and-why-are-they-important

The 10 BEM Initiative A Decade Later.

Största utvecklingsländerna

Under de senaste åren sett har nya uppstått för att beskriva de största utvecklingsländerna som BRIC som står för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, tillsammans med BRICET (BRIC + Östeuropa och Turkiet), BRICS (BRIC + Sydafrika), BRICM (BRIC + Mexico), Next eleven, VISTA (Vietnam, Indonesien, Sydafrika, Turkiet och Argentina) och CIVETS (Colombia, Indonesien, Vietnam, Egypten, Turkiet och Sydafrika). Dessa länder delar inte någon gemensam dagordning, men en del experter tror att de åtnjuter en allt större roll i världsekonomin och den politiska plattformar.

Ett stort antal forsknings-arbeten pågår vid ledande universitet och handelshögskolor att studera och förstå olika aspekter av Emerging Markets.

External links

Emerging markets: leading the way to recovery Grant Thornton International Business Report

Emerging Money Education, trading analysis, and comprehensive views of global emerging markets.

Stora svängningar

Gemensamt för länder inom Emerging Markets är att de är riskfyllda marknader. Detta kan exempelvis bero på att det råder politisk instabilitet eller att den finansiella marknaden är omogen. Affärsmöjligheterna kan ändå vara goda i dessa länder.

Det som har skrämt många småsparare från att satsa på Emerging Markets är de stora svängningar som placeringar i enskilda länder eller regioner ofta inneburit. Det gäller att se möjligheterna och att utvärdera dessa.

Volatiliteten på Emerging Markets beror ofta på ett ensidigt beroende av en viss råvara. Den historiska bilden var att om en vara höjdes i pris på världsmarknaden spenderade man mer i landet och eldade på ekonomin istället för att balansera ekonomin.

Under förra decenniet var det många som lärt sig av misstagen och hanterade sin finanspolitik, penningpolitik och valutapolitik bättre.

Även om Emerging Markets har stabiliserats under förra decenniet ser man fortfarande stora svängningar på fonderna med bara ett eller få länder. Exempelvis Ryssland och den ryska börsen är väldigt exponerad mot olja, därför svänger Rysslandsfonderna väldigt mycket beroende på hur priset på oljan utvecklas.

Enskilda länder har stor volatilitet, även om den är mindre idag än historiskt. Att ha bara ett land kan gå väldigt bra, men också falla väldigt mycket. Om man har 10 – 20 länder i sin Emerging Markets-portfölj blir slagen mindre, men det blir svårare att få en fantastisk uppgång som med Rysslandsfonderna när oljan stiger med 50 procent.

På topplistan över världens tio högst värderade bolag finns nu fem bolag från tillväxtländerna. Microsoft har fått se sig omsprunget  av Petro China och den kinesiska banken ICBC.

Det gäller att inte missa framtidens länder. Men eftersom börserna i uppstickarländerna är svängiga och beroende av utländskt kapital är det klokt att spara i breda tillväxtfonder som investerar i flera länder.

Skagen Kon-Tiki är ett bra exempel. Fonden som har minst 50 procent av sitt innehav placerat i tillväxtmarknader har alltid slagit sitt index.

Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap investerar i noga utvalda små och medelstora bolag över hela världen.

Du som vill ha en bred investering till låg avgift kan köpa en börsnoterad fond, ETF, som följer MSCI Emerging Markets Index. Deutsche Banks variant har en förvaltningsavgift på 0,65 procent medan iShares kostar 0,74 procent. Du köper dem genom din vanliga bank eller nätmäklare.

Fonder utvalda enligt ”Tillväxtmarknad” och “PPM-fonder”


 

 

Lista 1

Blå=Danske Invest Global Emerging Markets Small ..

Brun=Aberdeen Global - Emerg Mkts Sm Co A2 Acc

Grön=Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund..

Röd=Danske Invest Global Emerging Markets SEK

Ljusblå=SKAGEN Kon-Tiki NOK

Rosa=Handelsbanken Tillväxtmarknad

Gul=First State Global Emerging Markets Leaders ..

Lilla=JPM Emerging Markets Equity A (dist) – USD

 


 

 

 

 

 

Lista 2

Blå=Baring Global Emerging Markets Fund Inc

Brun=Morgan Stanley Investment Funds Emerging Mar..

Grön=Nordea Globala Tillväxtmarknader Acc

Röd=Amundi Funds Emerging Markets C C

Ljusblå=Länsförsäkringar Tillväxtmarknad

Rosa=Pictet Funds Emerging Markets

Gul=ING (L) Invest Emerging Markets P Acc

Lilla=BlackRock Global Funds - Emerging Markets A2..

 

 


 

 

Lista 3

Blå=HQ Emerging Markets

Brun=PineBridge Global Emerging Markets Y

Grön=SEB Choice Emerging Marketsfond

Röd=Carlson Global Emerging Markets

 

 

 

 

 

 

 

Lista 4

Blå=UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets (US..

Brun=F&C Global Emerging Markets Portfolio A Inc

Grön=BL-Emerging Markets B Acc

Röd=Finter Fund Emerging Markets Acc

Ljusblå=SGAM Eq Global Emerg Countries

 

 

ETF utbud:

ETF står för Exchange Traded Funds och kan på svenska översättas till börshandlad fond.

http://www.etfsverige.se/

http://etfgrind.com/

http://www.etfexpert.com/

EMERGING MARKETS (tillväxtländer)

 

 

MSCI Emerging Markets TRN Index ETF

db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF

www.dbxtrackers.se

www.dbxtrackers.com

ISIN LU0292107645

 

 

 

iShares MSCI Emerging Markets

http://de.ishares.com/en/rc/funds/IEEM

iShares MSCI Emerging Markets

www.ishares.com

ISIN DE000A0HGZT7, WKN A0HGZT, Bloomberg Code IQQE GY

 

 

Vanguard Emerging Markets

Vanguard Emerging Markets

http://money.cnn.com/quote/quote.html?symb=VWO

www.vanguard.com

 

 

 

iShares MSCI Emerging Markets Index Fund

http://de.ishares.com/en/rc/funds/SEMA

iShares MSCI Emerging Markets Index Fund

www.ishares.com

 

 

 

EM EMEA TRN Index ETF

db x-trackers MSCI EM EMEA TRN Index ETF

www.dbxtrackers.se

 

 

Lyxor ETF MSCI Emerging Markets

Lyxor ETF MSCI Emerging Markets

Lyxor ETF MSCI Emerging Markets

www.lyxoretf.com

ISIN FR0010429068

 

 

 

iShares FTSE BRIC 50

http://de.ishares.com/en/rc/funds/BRIC

iShares FTSE BRIC 50

www.ishares.com

ISIN DE000A0MSAE7, WKN A0MSAE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.