Marknadsanalys

 

Vi kan alla glädjas åt att den svenska börsen har haft en bra utveckling under senaste månaden med en uppgång på närmare 10%. Nu börjar tyvärr flera negativa inslag komma in samtidigt vad gäller den fortsatta globala tillväxten.


En faktor som oroar mig är hur media och delar av den finansiella marknaden väljer att förstärka de positiva delarna i ekonomin och tona ner de negativa. Tyvärr är det vi småsparare som ofta ” luras” att investera på höga nivåer och samtidigt blir de största förlorarna.


De som oroar mig mest är att den amerikanska marknaden har för många problem just nu och att Kinas tillväxtmotor tappar fart samt kan ha en fastighetskris runt hörnet.

Ben Bernanke och Alan Greenspan

USA
Ledande ekonomer som t e x, Ben Bernanke och Alan Greenspan är kritiska till USA fortsatta tillväxt.
Ben Bernanke, ordförande för Federal Reserve anser att USAs ekonomiska framtidsutsikter är mycket osäkra. För mer info se länken:


Double Dip? New Normal? No Fun Either Way: Frank Aquila

Dow Jones Industrial Average 5år

Tidigare ordförande för Federal Reserve, Alan Greenspan är mer kritisk och förutspår att det finns risk för en ny lågkonjunktur en så kallad, double-dip recession:


Greenspan speaks of possible double dip

Konkurserna i USA ökade i juli


Konkurserna i USA ökade i juli och utvecklingen hittills under 2010 tyder på att antalet konkurser kan bli det högsta sedan år 2005. Hittills i år har nära 908 000 amerikaner ansökt om konkursskydd, vilket motsvarar nära en på 125 hushåll. Vid samma tid i fjol var antalet 802 000:

Ökade konkurser i USA


Ett tydligt tecken på problemen i USA är fredagens mycket negativa sysselsättningsstatistik. Antalet sysselsatta i USA minskade i juli med 131 000 personer, vilket var dubbelt så illa som väntat. Dessutom revideras siffran för juni kraftigt ned. Det visar statistik från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet:

Kraftig jobbras

Lu Ting, a Hong Kong-based economist at Bank of America-Merrill Lynch

KINA
Kina är den globala tillväxtmotorn och har påvisat en stark tillväxt under en lång tid. Tyvärr visar Kina nu tecken på en avmattning i tillväxten. Kinas inköpschefers konfidensindex sjönk till 51,2 i juli, jämfört med 52,1 månaden före. Det var den lägsta noteringen på 17 månader. "Den kinesiska ekonomin bromsar in, främst beroende på de pågående åtstramningsåtgärderna mot fastighetsmarknaden", sade Lu Ting, ekonom vid Bank of America-Merrill Lynch i Hongkong, till Bloomberg News.

Kinas inköpschefer allt dystrare


Det som förstärker Kinas negativa utveckling är att den bankreglerande myndighet som uppmanade förra månaden de kinesiska bankerna att genomföra nya stresstester. Syftet är att mäta effekterna på prisfall på fastighetsmarknaden med upp till 60 procent i de värst drabbade marknaderna. Detta känns lite oroväckande då stresstester genomfördes nyligen med husprisfall om 30 procent.

ONE DOWN. WHO IS NEXT?

EUROPA
Precis som i USA brottas nästan samtliga länder i Europa med dåliga finanser och stora budgetunderskott. Mest mörkt ser de ut för Storbritannien och för länderna i syd Europa, i synnerhet för Grekland. Budgetunderskottet 2009 i Grekland var 14 procent av BNP och statsskulden uppgår till 120 procent av BNP. Under de senaste två decennierna har Grekland vidmakthållit ett genomsnittligt budgetunderskott om 7,5 procent av BNP. Tre gånger har den grekiska regeringen avslöjats med att ha falsifierat statsfinanserna å det grövsta:

”Greklands tragedi kan sluta i en europeisk bankkollaps”


Jag är oroad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.