Är Vietnam nästa Kina?

Vietnam, formellt Socialistiska republiken Vietnam, är en republik i Sydostasien som gränsar till Kina, Laos och Kambodja. Västra delen av landet är bergigt och bebos till stor del av minoritetsgrupper medan de kustnära områdena är flacka och består till stor del av uppodlad mark som brukas av etniska vietnameser. Landet är en enpartistat och bara kommunistpartiet är tillåtet och press- och yttrandefriheten är begränsad. Landet har under en stor del av 1900-talet utkämpat krig vilket ledde till ekonomisk tillbakagång och isolering. Landet har varit ett av världens fattigaste och under många år ett viktigt biståndsland för Sverige. Efter att landet öppnat upp sig mot omvärlden så har turismen ökat och många utländska företag etablerat sig. Landet har över 84 miljoner invånare. Huvudstad är Hanoi som ligger i norra delen av landet medan största staden är Ho Chi Minh-staden i söder.

Huvudstad Hanoi     

Största stad Ho Chi Minh-staden                       

Officiellt språk vietnamesiska (kinh)                

Statsskick republik                                        

president Nguyễn Minh Triết                     

premiärminister Nguyễn Tấn Dũng            

Självständighet Deklarerad 2 september 1945       

erkänd 1954                                                         

Yta 329 560 km² (65:e)                                       

varav vatten 1,3%                                                

Folkmängd Totalt 84 402 966 (13:e)                

Befolkningstäthet 256,7 inv/km² (31:a)                 

Valuta dong (VND)                                           

Tidszon UTC+7                                         

Nationaldag 2 september

Historia

Vietnam koloniserades tillsammans med resten av Franska Indokina av Frankrike på 1800-talet. Denna koloni ockuperades av Japan under andra världskriget.

Vid slutet av andra världskriget kollapsade den japanska lydregimen under Annams kejsare Bao Dai och Vietminh, ett parti bestående av kommunister såväl som nationalister, bildade en regering i Hanoi under ledning av kommunistledaren Ho Chi Minh.

Ett avtal undertecknades av Vietminh och fransmännen men Indokinakriget bröt snart ut beroende på en tvist om huruvida Cochinkina, sydligaste delen av Vietnam, skulle ingå i den fria stat som Vietminh skulle få bilda inom ramen för en indokinesisk federation, tillhörig det franska samväldet.

Kriget kom att fortgå till 1954, när fransmännen drog sig ur Vietnam efter att ha förlorat slaget vid Dien Bien Phu. Vid krigsstilleståndet drogs en demarkationslinje längs 17:e breddgraden, med kommunisterna i kontroll i norr och den annamesiske kejsaren Bao Dai, som återinsatts 1949 av fransmännen som landets marionetthärskare, i söder. Nordvietnam stod under ledning av Ho Chi Minh och i Sydvietnam blev Ngo Dinh Diem president år 1955. I enlighet med fredsavtalet skulle allmänna val hållas i hela landet men dessa genomfördes aldrig då man i Sydvietnam fruktade att kommunisterna skulle vinna.

USA kom att involvera sig mer och mer i Vietnam för att motverka ett kommunistiskt maktövertagande av hela landet. Vietnamkriget (1959–1975) var en väpnad konflikt mellan på ena sidan FNL och Nordvietnam på andra sidan Sydvietnam samt USA som slutade med nordvietnamesisk seger och landets återförening under kommunistiskt styre. 1979 invaderade Vietnam grannlandet Kambodja och störtade Pol Pot, för att istället insätta en vietnamesisk lydregim. På grund av detta uppstod en konflikt mellan Vietnam och Kina, som stödde Pol Pot. Ett gränskrig utkämpades samma år mellan Kina och Vietnam, där vietnameserna var starkare trots Kinas numerära överlägsenhet.

Den kommunistiska regeringen är alltjämt kvar vid makten, men har efter kinesiskt mönster gjort liberaliseringar inom ekonomin. Detta, samt det faktum att det amerikanska handelsembargot upphörde 1994, har gjort den vietnamesiska ekonomin starkare.

Politik

Vietnam är en enpartistat som styrs av Vietnams kommunistiska parti vars viktigaste organ är politbyrån som i sin tur väljs av en centralkommittén. Att vara medlem i andra politiska partier är inte tillåtet. I nationalförsamlingen fattas officiellt besluten, även om det ofta handlar om att godkänna det som kommunistpartiet har beslutat. Statschefen i Vietnam är också president. Landet har också en premiärminister som sitter i statsrådet och som har 15 medlemmar vilka väljs av nationalförsamlingen. Även ministerrådet utses av nationalförsamlingen och har en liknande funktion som en västerländsk regering.

Ekonomi

Landet är ett av de fattigaste i Asien efter flera krig och ekonomisk vanskötsel. 1986 lanserades Doi moi, en reformering av ekonomin i marknadsekonomisk riktning. Kollektivjordbruken bröts upp och ersattes av den enskilda familjen som brukningsenhet. Idag är nästan alla bönder egna företagare. I början av 1980-talet var landet tvingat att importera ris för att kunna försörja befolkningen. Idag svarar jordbruket för drygt 40 procent av exporten. Reformerna inom jordbruket har ökat avkastningen dramatiskt och Vietnam är världens tredje största exportör av ris.

Turismen är en viktig näring men även tillverkning av skor, textilier och livsmedel. Utanför Vietnams kust finns oljefynd som dock flera länder gör anspråk på. Den vietnamesiska befolkningen är välutbildad och allt fler multinationella företag öppnar kontor i landet.

Med flödet av internationella investeringar och inträdet i WTO byggs det som aldrig förr och Vietnam hade 2007 en tillväxt som motsvarade Kinas högsta tillväxtsiffror. Marken ägdes fram till 2005 fortfarande av staten men nu kan den som har vietnamesiskt medborgarskap köpa mark. Detta tillsammans med byggboomen har lett till att markpriserna skjutit i höjden i takt med att allt fler industrier, vägar, bostadsområden, köpcentra och helt nya "städer" (som Saigon South) byggs. Detta har även lett till en viss spekulation i mark med en dröm om snabb avkastning. Det är dock relativt vanligt att mindre skrupelfria företag/personer egenhändigt "beslagtar" små markbitar som inte övervakas regelbundet och som ligger nära ett bygge med utdragna rättsliga processer som följd.

Bland annat på grund av att bara vietnamesiska medborgare får köpa mark men även för att det i allmänhet minskar byråkratin ordentligt är det mycket vanligt med så kallade "Joint ventures" eller "joint stock companies" mellan utländska företag (ofta koreanska och japanska) och vietnamesiska företag i stället för dotterbolag placerade i Vietnam med utländska ägare. Det anses fortfarande mycket svårt för utländska aktörer att etablera sig på den vietnamesiska marknaden och det är därför mer vanligt att utländska företag investerar i tillverkningsindustri för en exportmarknad än att de riktar sig mot den vietnamesiska marknaden direkt.

Figur: Saigon (Ho Chi Minh)

2007 motsvarade lägenhets- och huspriserna i Hanoi och Ho Chi Minh-staden Stockholms priser trots att en genomsnittlig månadslön (3 000 000 vietnamesiska dong) bara motsvarade ungefär 1.500 svenska kronor efter skatt. Samma prisfördelning gäller hemelektronik, bilar och lätta motorcyklar / vespor (även om billiga varianter finns). Detta beror främst på mycket höga importtullar.

Vietnam bedriver en aktiv utrikespolitik som i hög grad präglas av viljan att vara vän med alla. Besöksutbytet på hög nivår är livligt och man stärvar efter att bygga goda relationer med alla länder. Relationerna till länderna i Sydostasien är goda och samarbetet i ASEAN är mycket viktigt för Vietnam.

Vietnam benämns ofta som ett av Asiens mest expansiva länder med goda framtidsutsikter. Under de senaste tio åren har mer än 30 miljoner vietnameser lyfts ur fattigdom, andelen barn i grundskola ökat och barnadödligheten minskat drastiskt. Den kraftiga tillväxten har varit ojämnt fördelad över landet, med koncentration till de två stora städerna, Hanoi och Ho Chi Minh City (f d Saigon).

Figur: Hanoi

I den norra delen av Vietnam ligger huvudstaden Hanoi där regeringen, nationalförsamlingen, alla ministerier och den högsta partiledningen finns. Där tas de stora besluten vad gäller licenser och större statliga upphandlingar. Där är också den statliga industrin dominerande. I den södra delen finns Ho Chi Minh City, landets största stad och en befolkning som är mer direkt affärsinriktad, vilket syns på den större andelen privata företag och landets högsta BNP per capita.

Vietnam har blivit populärt bland utländska investerare och multinationella företag som ofta ser Vietnam som ett alternativ till Kina. Vietnam är beläget i en dynamisk region, och bland de konkurrensfördelar som ofta lyfts fram märks god arbetsmoral, ekonomisk och politisk stabilitet, konkurrenskraftiga arbetskraftskostnader och fördelaktiga skattesatser.

Även om dessa potentiella orsaker till de ekonomiska skillnaderna mellan de två östasiatiska länderna är väldigt viktiga, så finns det många fler kandidater. Men först lite historia. Diagrammet nedan visar ländernas ekonomiska nivåer samt en överblick över viktiga händelser i ländernas moderna historia.

figur: Vietnam vs Thailand

Ekonomisk fakta om Vietnam:

Nästa reguljära allmänna val  2011
Valuta Vietnamesiska dong
Växelkurs SEK 1 motsvarar VND 2 699, USD 1 motsvarar VND 19 090 (2009)
BNP (total) USD 91,8 miljarder (2009)
BNP-tillväxt  5,3 % (2009)

BNP/capita
USD 1052 (2009)
BNP/capita i PPP USD 2933 (2009)
Inflation 7 % (2009)
Viktigaste näringar  Olja, textil, fisk- och skaldjursprodukter, skor, ris, kaffe, te, socker, kol
Budgetbalans (andel av BNP)  -9 % (2009)
Valutareserv USD 17,1 miljarder (2009)
Utlandsskuld USD 26,6 miljarder (2009)
Handelsbalans  -13,3 % av BNP (2009)
Bytesbalans -9,7 % av BNP (2009)
Export (andel av BNP) 62 % (2009)
Exporttillväxt -9,7 % (2009)
Viktigaste exportprodukter Textilvaror, råolja, skor, fisk- och skaldjursprodukter, ris, trävaror, elektronik och datorer samt kaffe
Import (andel av BNP) 75 % (2009)
Importtillväxt -14,7% (2009)

figur: GDP per Capita:World, Souttheast Asia, Vietnam

Source: International Futures

Ledare  

president: Nguyen Minh Triet

Parlamentet bekräftade kommunistpartiets nomineringen av Nguyen Minh Triet, den partiledare i Ho Chi Minh City, som president i juni 2006.

Han är född i den staden, och därmed en sällsynt sydlänning i det kommunistiska ledarskapet, fick han ett rykte för att bekämpa korruption som lokal partiledare, särskilt i fråga om gangster Nam Cam.

Han ses som en förespråkare för fortsatta ekonomiska reformer.

Generalsekreterare i kommunistpartiet: Nong Duc Manh

Kommunistpartiet har den verkliga makten i Vietnam. Det omväljas Nong Duc Manh som dess generalsekreterare i april 2006.

Herr Manh, som ses som en modernizer, uppmanade Vietnam att påskynda ekonomiska reformer och att ta itu med byråkrati och djupt rotade korruptionen.

Han säger att han vill "lyfta människor ur fattigdom och hunger" och att göra Vietnam till ett utvecklat industriland.

Herr Manh inledde sin första mandatperiod i 2001, blev den första generalsekreteraren utan någon direkt erfarenhet av kampen för självständighet. Han övervakade fem år av stark ekonomisk tillväxt.

Kommunistpartiets ledning rekommenderar kandidater till posterna som president och premiärminister

 

 

Missa inte om Vietnam

Cris Sholto Heaton 30 Nov, 2009

MoneyWeek

Veckans MoneyWeek Asien drivs av två bitar av nyheter. Den första är att Vietnam har varit tvungen att devalvera sin valuta, dong, efter att insistera en tid att det inte skulle göra det. Den andra nyheten är att jag just har köpt ett par nya skor.

Hur fungerar dessa ihop? Nåväl, det här handlar om Vietnam. Och dessa skor är de första anständiga paret jag någonsin ägt som gjordes där.

Devalvering kan tyda på en ojämn period framåt för den vietnamesiska ekonomin, men kvaliteten på skor säger mig på lång sikt att utsikterna fortfarande goda. Ja, det är fortfarande en av mina favorit asiatiska investeringar.

Vietnam är i snabb catch-up

Argumenten för Vietnam är mycket enkel. Som Kina, är det en dålig kommunistisk stat på väg mot en marknadsstyrd ekonomi. Men det är fortfarande många år efter Kina i utveckling, med en BNP per capita är mindre än hälften så stor. Därför erbjuder möjlighet att investera i en Kina-typ utveckling historia på ett mycket tidigare skede.

Vietnams viktigaste export är råvaror som olja, kol, ris och kaffe. Men det är långsamt utvecklas till en billig tillverkning centrum: transporter av varor, såsom skor, kläder, möbler och till och med grundläggande elektroniska komponenter har stigit snabbt, som diagrammet nedan visar.

Figur 1. Utvalda exporten från Vietnam, US $ m

De flesta av varorna Vietnam gör är den sort som inte längre kan göras så billigt i dom kinesiska kustprovinserna på grund av stigande kostnader. Så tillverkning kommer att flytta till andra, billigare centrum, som omfattar inre Kina, Indonesien och delar av Indien samt Vietnam. Med tiden bör Vietnam gå stadigt uppåt i värdekedjan, riktning mot mer kvalificerad tillverkningsarbete utanför högre kostnadsregioner och gradvis bli rikare på vägen.

Detta är en väl upptrampad stig mellan asiatiska länder och för goda skäl. Det drar nytta av ett fattigt lands stora problem (med låga inkomster) och omvandlar den till en tillgång (låga löner). Avgörande är att det ger också en tydlig väg för att flytta outbildade fattiga på landsbygden från jordbruket till högre mervärdesarbeten.

Vietnam har andra styrkor bortsett från en pool av billig arbetskraft. Dessa innefattar goda befolkningsutvecklingen för långsiktig tillväxt (se diagram nedan), med en jämn ström av unga som kommer in i arbetskraften och en liten befolkning på äldre människor som behöver stöd.

Figur 2. Befolkningspyramiden för Vietnam

Utbildningsnivåer är också relativt hög med tanke på dess utvecklingsnivå (grundläggande vuxna analfabeter är 90%), som kommer vara en fördel att flytta till mer kvalificerade arbeten. Med en befolkning på 86 miljoner, det är också stor nog att ha en betydande inhemska ekonomin snarare än att enbart export-driven. Slutligen kommer dess naturliga resurser fortsätter vara värdefulla export i en värld som kräver ständigt mer av dem.

Vad kan gå fel?

Som alltid finns det risker. Landet har hög korruption, som är en av de värsta i Asien på den här punkten, enligt Transparency Internationals Corruption Perceptions Index (se diagram nedan). Och dess infrastruktur kräver mycket av investeringar. Ingen av dessa behöver skrämma bort investerare, de är oundvikliga i ett land på sin nivå av utveckling och bör förbättras när ekonomin utvecklas.

Figur 3. Upplevd korruption (10 = bäst) och rangordna (1 = bäst) för asiatiska ekonomierna

Den långsiktiga största risken är politisk: att regeringen inte vidtar nödvändiga åtgärder för att hålla ekonomin på rätt utveckling spår. Detta verkar ganska osannolikt, erfarenheterna från resten av Asien har gett dem en ganska bra plan att följa. Med detta sagt, Vietnam reformprogram - som kallas Doi Moi (förnyelse) - har ännu inte gått så långt som Kinas. Mer behöver göras.

Stora statliga verksamheter behöver omstruktureras, förstärka det finansiella systemet och handelsrestriktioner liberaliserats. Privatiseringarna har också gått långsammare än vad man hoppats, kanske för att staten har varit för girig. 

Ekonomin är fortfarande bräcklig

Det finns också några problem på kort sikt. Till skillnad från de flesta i Asien och trots sin starka exporttillväxten driver Vietnam ett ihållande underskott i handelsbalansen. Det är delvis på grund av en brist på raffineringskapacitet vilket betyder att det måste importera raffinerade bränslen trots att dom är en oljeexportör (första raffinaderiet togs i drift tidigare i år och två andra är under utveckling, vilket bör lösa detta under de kommande åren).

Underskottet återspeglar också en stark inhemsk efterfrågan, drivet av den snabba ökningen av den inhemska krediten under de senaste åren (se diagram nedan) och en hög nivå av utländska direktinvesteringar. Dessa faktorer innebär att Vietnam har mer gemensamt med Kina av åttiotalet och Sydostasien på nittiotalet än resten av Asien idag.

Figur 4: Vietnam enastående bankkredit och från år till år tillväxt (via Citigroup)

Trots den globala konjunkturnedgången och uttorkning av utländska investeringar, har regeringen kunnat hålla tillväxten stark, som ni kan se ovan. Det är samma väg som Kina har följt. Vietnam kör upp mot sina gränser snabbare än vad sin större granne gjorde.

Brist på ledig kapacitet i ekonomin innebär inflationen växer. Dämpad export har lett till att handelsunderskottet ökat. Lägg i det faktum att utländska direktinvesteringar har ännu inte ökat kraftigt igen och Vietnam lider nu av betalningsbalansen problem: valutareserven har sjunkit till omkring tre månader.

Dessa problem har varit att sätta press nedåt på dong, som är knuten till US-dollarn till en fast ränta. Förra veckan så gjorde centralbanken det oundvikliga och devalverade valutan med 5%. Det tog också räntorna med en procentenhet för att banker skall kontrollera utlåningen mer noggrant. Fler steg i alla tre riktningar kan komma i följande månaderna.

Ytterst är detta för det goda, åtstramning av penningpolitiken kommer  stoppa att ekonomin överhettas. Medan devalveringen kommer att fungera att göra Vietnam än mer attraktivt som en exportör. Men på kort sikt vilket minskar värdet på utländska investerares tillgångar. I motsats till resten av Asien, där ökning av värdet på valutan arbetar till vår fördel.

Ännu viktigare är att detta händer i en tid då Dubais skuld problem kan göra investerare nervösa andra riskfyllda tillgångar. Om det händer, kan Vietnam bli en krutdurk. Tidigare denna månad hade marknaderna förbättrats tillräckligt för att regeringen skulle tala om utfärdande av landets näst internationella obligationsmarknad (den första var 2005). Men i detta försämrade klimat, är det möjligt att de kan ha få vända sig till IMF, Världsbanken eller Asiatiska utvecklingsbanken för ett lån.

Detta skulle inte peka på några större problem, Vietnam är i mycket bättre skick än resten av de länder som vände sig till IMF för att få hjälp under det senaste året. Men känslan är helt klart inte bra. Fram till nyligen såg det ut som om marknaderna skulle titta igenom alla problem på kort sikt, men inte längre. VN-index är ner mer än 20% under de senaste fyra veckorna och om panik över Dubai situationen att fortsätta kommer det glida vidare.

Figur 5. Ho Chi Minh-aktieindex

Men trots dessa kortsiktiga risker gillar jag Vietnam. På en VINSTMULTIPEL av 16 gånger årets vinst och 13 gånger prognoser konsensus för nästa år är marknaden billig om du har ett långsiktigt fokus och du är villig att sitta igenom en hel del volatilitet i de kommande åren .

Jag misstänker att de flesta investerare planerar att vänta ut de närmaste veckorna och se om den senaste förvandlas till något mer. Men Vietnam är en bra kandidat för att lägga till när du bestämmer dig för att gå tillbaka in på marknaden. (Men tänk att som en avancerad marknad är det per definition hög risk och bör bara utgöra en liten del av en portfölj.)

Texten har maskinöversatts av Google.

 

Vietnam

Dougal Crawford, Senior Economist   Juni 2010,

Australian Export Finance and Insurance Corporation

Översikt

Kollapsen av Sovjetunionen i slutet av 1980 tvingade Vietnam att omvandlas från centrala planeringar och självförsörjning till marknadsorientering och internationella återintegrering. Sammantaget har detta varit mycket framgångsrikt. BNP-tillväxten har i genomsnitt nästan 8% per år - långt över de regionala genomsnitt - med utländska investeringar en viktig drivkraft (diagram 1). motsvarande inkomst per capita har ökat kraftigt till över US $ 1000, även om det fortfarande långt under det regionala genomsnittet.

Vietnam har ett antal attraktioner för investerare och exportörer: en stor, ung och snabbt växande befolkning, en arbetskraft som är relativt välutbildad och billig, stora naturresurser, ett fördelaktigt läge och en hög grad av politisk och social stabilitet.

Med detta sagt, det finns en betydande risk. Makroekonomiska obalanserna öka sannolikheten för bank-, valuta-och suverän kriser skuld, och företagsklimatet - och samtidigt förbättra den - är fortfarande relativt svag (diagram 2).  

Ekonomi

Kraftfull politik stimulans i form av räntesubventioner, skattelättnader och infrastruktur utgifter hjälpte Vietnam undvika de värsta av den globala finanskrisen. Men myndigheterna står nu inför ett budgetunderskott toppning 10% av BNP, accelererande inflation och en försvagad banksystemet. Dessutom är ett stort handelsunderskott att lägga på värdet av DONG - knuten till den amerikanska dollarn - och har tvingat centralbanken att springa ner reserver och devalvera med 8%.

Ytterligare politiska justeringar kan vara nödvändiga för att säkerställa ekonomisk stabilitet. Oroande använder regeringen ofta administrativa verktyg för ekonomisk styrning och orsakar oförutsägbara effekter. Till exempel att stödja kampen mot inflationen och det stora underskottet i utrikeshandeln importkontroller och pris begränsningar har nyligen föreslagit än högre räntor. Sådana kontroller kan begränsa prishöjningar och import, men också skada investerarnas förtroende. 

S & P anser landets externa skulder i utländsk valuta har negativa utsikter. Statsskulden motsvarar 55% av BNP och ansvarsförbindelser - i banksektorn och statliga företag - är stora.

   

Politik

Den vietnamesiska kommunistpartiet (CPV) har varit i regeringen sedan slutet av inbördeskriget i landet 1975. Partiet har ett fast grepp om makten, som säkerställer en hög grad av politisk stabilitet - enligt Världsbanken i stort sett i linje med regionala genomsnittet (diagram 5). Brett stöd för CPV återspeglar dess framgång i att höja levnadsstandarden och upprätthålla säkerheten.

Även partiets kommunistiska ideologin har blivit mindre viktigt med tiden, spelar fortfarande en aktiv roll i den ekonomiska utvecklingen. Det är främst genom en uppsjö av statligt ägda företag, som spänner över de flesta sektorer och utgör nästan 40% av BNP. Sedan 1992 så har regeringen vidtagit "equitisation-programmet (del-privatisering), men framstegen har varit nyckfulla. Investerare är bekymrade över priset på tillgångarna, brist på ekonomisk insyn, otillräckligt skydd för minoritetsägare, och dålig bolagsstyrning. Tillgången försäljningen står också motstånd från inom partiet.

Det finns risk för att takten i den ekonomiska reform skulle gå långsamt om ett mer konservativt ledarskap framgår av 2011 Kongresspartiet. Efter de senaste ekonomiska svårigheterna så har det uppståt motsättningar mellan de reformvänliga premiärminister Nguyen Tan Dung och mer konservativa partimedlemmar. Ledd av CPV generalsekreteraren Nong Duc Manh.    

Business

Utländska investerare attraheras av Vietnam med låga arbetskraftskostnader, en stor inhemsk marknad och den snabba ekonomiska tillväxten. Utländska investerare står inför ett antal utmaningar, bland annat: en opålitlig rättssystem, ett svagt banksystem, korruption och industri-och kreditkort som gynnar statsägda företag.

Världsbanken rankas Vietnam i det andra nedre kvartilen av länder om kvalitet, rättssäkerhet och kontroll av korruption - under det regionala och OECD-genomsnittet (diagram 6). Världsbanken rankar Vietnam som att - lätt att göra affärer med, där man försöker mäta "lagstiftning och byråkrati är relevanta för en inhemsk små till medelstora företag" - Vietnam rankas runt den 50: e percentilen. Ett centralt problem är investerarskydd.

Samhälle

Utvecklingen mot en mer marknadsbaserad ekonomisk modell har förbättrat livskvaliteten för många vietnameser. Inkomsten per capita har stigit från 100 USD 1990 till över US $ 1000 (diagram 7). Vilket speglar dess låga utgångsläge och Vietnams snabba befolknings tillväxt, har inkomsten per capita tillväxt inte hållit jämna steg med det regionala genomsnittet. Inkomstskillnaderna ökat har mellan stad och landsbygd , eftersom tillverknings- och tjänstesektorn är i stort sett centrerad till städerna.

Säkerhet

Sammantaget säkerhetsfrågor är relativt låga. På de flesta riktmärken  ses Vietnam som en av de mer stabila länderna i regionen (diagram 8).

En flampunkt är en pågående tvist med Kina över ägandet av resursrika Spratly öar i Sydkinesiska havet. Kina har tryckt på att utländska oljebolag skall överge sina olje-och gasavtal med Vietnam.

Ett annat bekymmer är fågelinfluensan. Fågelinfluensa har krävt 59 liv i Vietnam, så sent som i april 2010.

 

Texten har maskinöversatts av Google.

 

Vietnam ökade investeringar i guld

Frank Holmes den 18 juni, 2010

dailymarkets.com

Vietnams guldmarknad har blommat som svar på ett bristande förtroende i landets valuta, enligt en berättelse i gårdagens Financial Times. Sedan början av 2009, Vietnamesiska dong har förlorat 11 procent av dess officiella värde, medan guld har stigit ungefär 42 procent i dollar.

När världen klev ur en kris, betalade vietnamesiska bankerna 3 procentenheter högre ränta till dem som gjorde insättningar i guld än insättningar i dollar.

Vietnam (befolkning 86 miljoner) har snabbt vuxit i ekonomisk tillväxt under senare år. Dess inkomster per capita av $ 1.050 förra året var nästan fem gånger högre än den var i mitten av 1990-talet och i Hanoi är den inkomstnivå närmar på $ 2,000 per person, enligt regeringens siffror.

I absoluta tal kan den vietnamesiska guldmarknaden vara blek i jämförelse med Kina och Indien. Men dess starka kulturella samband och historia med guld bör hålla landets guldmarknad aktiv oavsett pris.

Texten har maskinöversatts av Google.

 

Börshandlade FONDER

FTSE Vietnam ETF

DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM INDEX ETF-OnVista

FTSE Vietnam ETF-AVANZA

FTSE Vietnam Index omfattar de (omkring 20) företag från FTSE Vietnam Index som har tillräckligt med tillgängligt utländskt ägande. FTSE Vietnam Indexet ger en bred täckning för den vietnamesiska aktiemarknaden och är ett Total Return Index.

Faktablad

ISIN LU0322252924

 

Open End certifikat

RBN Indexcertifikat OEC VIET

 RBN Indexcertifikat OEC VIET-AVANZA

10 största innehav, Baserat på rapport från 2010-08-09

(16,85%) JSC Bank for Foreign Trade Of Vietnam
(11,01%) VIETNAM DAIRY PRODUCT CO
(9,92%) Bao Viet Holdings
(9,33%) Vietnam JS Commercial Bank For Industry And Trade
(8,48%) Masan Group Corp
(8,12%) VINCOM JSC
(7,30%) HAGL JSC
(5,06%) FPT Corp
(4,11%) Petrovietnam Fert & Chemical
(3,77%) Petrovietnam Finance JSC

ISIN NL0006009847, Börskod OEC VIET RBN

BÖRSEN

Hochiminh Stock Exchange, Vietnam

The Vietnam Stock Index or VN-Index is a capitalization-weighted index of all the companies listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange. The index was created with a base index value of 100 as of July 28, 2000. Prior to Mar 1, 2002, the market only traded on alternate days.

HO CHI MINH STOCK INDEX (VNINDEX:IND)-Bloomberg

HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE (HOSE) PRICEBOARD

SBS-Saombank Securities Company

BÖRSEN

Hanoi Stock Exchange, Vietnam

HNX Index or Hanoi Stock Exchange Equity Index is a capitalization weighted price index comprising stocks traded on the Hanoi Stock Exchange.

HNX INDEX (VHINDEX:IND)-Bloomberg

HANOI STOCK TRADING CENTER (HASTC) PRICEBOARD

SBS-Saombank Securities Company

Valuta

Kina Yuan
Vietnam Dong charts

LÄNKAR

tradingeconomics-Vietnam

vietpartners.com

emerginvest.com-Vietnam

CIA-The World Factbook-Vietnam

news.bbc.co.uk-country_profiles-Vietnam

etfsverige.se

 

Pressen

TV

  • VTV - Vietnam Television

Radio

Nyhetsbyrå

Väder

Väder i Vietnam

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.