Baltikumfonden tillfälligt stängd

 

East Capital Baltikumfonden tillfälligt stängd för teckning av nya andelar

2010-10-20

East Capital vill informera investerare att från och med nu är East Capital Baltikumfonden temporärt stängd för teckning av nya andelar.

Detta innebär att order för teckning av andelar som tas emot av East Capital efter kl 13:00 den 20 oktober inte kommer att exekveras förrän fonden öppnar för teckning igen. Fonden har, som en följd av den starka marknadsuppgången i år, haft väldigt stora inflöden den senaste tiden.

Handelsvolymerna på de baltiska aktiemarknaderna är dock kvar på nivåer som är lägre än de historiska. Därför är det nödvändigt att stänga fonden för teckning av nya andelar för att kunna fortsätta förvalta fonden på ett bra sätt och skydda de existerande fondandelsägarnas intressen.

Den starka utvecklingen i de baltiska aktiemarknaderna förklaras av en återhämtning i den ekonomiska tillväxten, och det positiva stämningsläget får stöd av förbättringar i företagens utveckling. Vinsttillväxten under första halvåret 2010 har återhämtat sig, och den positiva trenden väntas fortsätta även under det tredje kvartalet.

För att kunna möta stora framtida inflöden och den starka efterfrågan på investeringar i Baltikumfonden, planerar vi att utöka möjligheterna för fonden att investera i tillgångar med indirekt exponering mot den baltiska regionen och möjliggöra begränsade investeringar i grannlandet Polen. Ansökan om förändringar av regler och riktlinjer för fondens investeringar behandlas hos Finansinspektionen. Vår starka tro på den baltiska regionen är intakt och direkta investeringar i regionen kommer även fortsättningsvis att vara huvudinriktningen för Baltikumfonden.

Fonden öppnas för teckning av nya andelar igen så snart situationen tillåter det. Vänligen följ lägesuppdateringar på vår hemsida.http://www.eastcapital.com/sv/start

Källa:East Capital

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.