P/e-tal

Billiga marknader

Land / region                    P/e-tal *

Russia                                    5,8

Eastern Europe                         6,6

Pakistan                                  6,9

Argentina                                 8,2

Greece                                     9,3

South Korea                              9,5

Hungary                                    9,8

Czech Republic                           9,9

Norway                                    10,0

Italy                                        10,3

Spain                                       10,4

South Africa                              10,4

United Kingdom                         10,4

Netherlands                              10,5

Europe                                     10,6

Brazil                                       10,7

Austria                                     10,7

Turkey                                      10,8

Middle East & Africa                    10,8

France                                       10,9

Världen                                      11,2

Germany                                    11,4

Luxembourg                               11,4

Australia                                   11,6

Latin America                             11,9

Japan                                        12,1

Thailand                                    12,1

Israel                                        12,2

Switzerland                                12,3

Nordic                                       12,4

New Zealand                              12,4

Poland                                       12,4

Taiwan                                      12,7

Finland                                      12,8

Far East                                     12,9

Portugal                                     12,9

Asia                                          13,0

Peru                                          13,1

Sweden                                     13,1

United States                             13,2

Asia x Japan                               13,3

North America                            13,4

Singapore                                  13,5

Belgium                                    13,6

Malaysia                                   13,6

Denmark                                   13,6

India                                        13,7

Hong Kong                                13,8

China                                       14,1

Philippines                                14,2

Canada                                    14,5

Indonesia                                 14,7

Mexico                                     15,9

Chile                                       17,0

Colombia                                 19,2

Källa: Factset, vinsterna avser 2011

Den svenska aktiemarknaden är relativt dyr i förhållande till andra länder. Här får man betala drygt 13 gånger 2011 års förväntade vinster. För världen som helhet ligger motsvarande siffra på drygt 11. Här är listan över världens billigaste börser.

I grunden styrs aktiemarknaderna av hur stora vinster börsbolagen levererar till sina aktieägare. En av analytikernas viktigaste uppgifter är att försöka uppskatta hur stora bolagens framtida vinster kommer att bli. Vinstprognoserna ligger också till grund för ett av världens mest använda värderingsmått, p/e-talet.

När aktiepriset sätts i relation till vinsten erhålls det som kallas p/e-tal, där P är priset på aktien, och E står för earnings, alltså vinsten. P/e-talet visar hur högt aktiemarknaden värderar ett bolags vinst. Ju lägre p/e-talet är, desto mindre förtroende har aktiemarknaden för att bolaget ska kunna fortsätta att leverera samma, eller högre vinst framöver.

P/e-talet påverkas både av vinsten och av priset på aktien. Ju högre aktiepris med oförändrad vinst, desto högre blir värderingen. Ökar vinsten utan att aktiepriset går upp blir värderingen lägre, och aktien blir alltså billigare. Oftast går de hand i hand, priset på aktien går upp när marknaden förväntar sig en ökad vinst. Stiger priset utan att vinsten följer med ökar värderingen och det finns risk för att en bubbla skapas.

Det bästa sättet att se om en värderingsnivå är hög eller låg är att sätta den i relation till historiska nivåer och till andra marknader.

P/e-tal kan sättas på en hel börs genom att ta snittet av kurserna genom snittet av vinsterna. Och Stockholmsbörsen ligger högt i en internationell jämförelse, se tabellen.

På den svenska börsen värderas de förväntade vinsterna för 2011 till drygt 13, vilket placerar Sverige på femtonde plats. För ett år sedan låg Stockholmsbörsens p/e-tal ännu högre, då låg p/e-talet för årets vinster på nästant 17 gånger, en minskning med över 3,8 enheter.

Ser vi till världens aktiemarknader som helhet ligger p/e-talet idag på 11,2. Även det är lägre än för ett år sedan då motsvarande siffra noterades till 13,75. Före lågkonjunkturen och finanskrisen låg det på cirka 14.

Det senaste året har värderingarna fallit på de flesta aktiemarknaderna. Det beror främst på att analytikerna har höjt förväntningarna på bolagens vinster, mer än aktiepriserna har stigit. De ökande vinsterna har också bekräftats av bolagen i stor utsträckning i kvartalsrapporterna under året. Det har gjort att värderingarna anses vara motiverade.

Fondsparare som söker lågt värderade aktiemarknader bör blicka utanför Sverige, men kanske inte mot USA. Där värderas näst års vinster idag till 13,2. I och för sig är det en nedgång med nästan 1,4 jämfört med november förra året. I Kanada ligger de ännu högre, 14,5 och beror mycket på koncentrationen av gruv- och råvarubolag som har dragit till sig investerarnas intresse det senaste året. Faktum är att Kanada är en av få börser där p/e-talet har ökat det senaste året, med 0,7 enheter.

I Europa ligger p/e-talet på drygt 10,5, vilket är 1,7 enheter lägre än för ett år sedan. I Asien har värderingar också fallit, från 14 för ett år sedan till dagens 13,3. I Latinamerika ligger de ännu lägre, knappt 12. Det är en minskning med cirka 1 enhet det senaste året.

Men aktiemarknaderna med de riktigt låga värderingarna finner man i Östeuropa. Regionen har ett p/e-tal på drygt 6,5, vilket för övrigt är 2,3 enheter lägre än för ett år sedan. Ryssland är regionens största marknad, och även den lägst värderade. Här betalar man idag endast 5,8 gånger den de förväntade vinsterna för 2011. Även i Ryssland har p/e-talet fallit sedan i fjol då de låg på nästan 8,4. Polen är regionens mest högvärderade marknad med ett p/e-tal idag på 12,4.

Källa:placera.nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.