Sydkorea


Sydkorea, formellt Republiken Korea (ROK), är en stat i Östasien, belägen på den södra delen av Koreahalvön. Huvudstad är Seoul. I norr gränsar landet till Nordkorea. Dessutom har Sydkorea maritima gränser till Kina och Japan. Sydkorea är ett av de mer demokratiska länderna i Asien. Sedan en ekonomisk förvandling skett på 1950-talet har landets ekonomi förbättrats avsevärt. Sydkorea tillhör de så kallade “fyra tigrarna” som är ett samlingsnamn för de fyra i-länderna Taiwan, Singapore, Sydkorea samt Hongkong. Begreppet används mest i finansiella sammanhang för att gruppera de fyra marknaderna.

Huvudstad Seoul

Största stad Seoul

Officiellt språk koreanska

Statsskick republik

President Lee Myung-Bak

Premiärminister Kim Tae-ho

Självständighet från Japan

deklarerad 1 mars 1919

erkänd 15 augusti 1945

Yta 99 274 km² (108:e)

varav vatten 0,3 %

folkmängd 48 846 823 (24:e)

befolkningstäthet 493,1 inv/km² (12:a)

Valuta sydkoreansk won (KRW)

Tidszon UTC + 9

Nationaldag 15 augusti

Flaggan
Sydkoreas flagga heter taegeukgi på koreanska. Utformningen symboliserar yin och yang (blått och rött fält) i den orientaliska filosofin. Kring cirkeln ligger fyra trigram som symboliserar de fyra elementen, luft, jord, eld och vatten.

Historia

Den koreanska halvöns historia har präglats av de omkringliggande ländernas maktanspråk. Under flera hundra år låg halvön under kinesiskt inflytande. 1910 ockuperade Japan hela halvön. Ockupationen upphörde först 1945.

Den nuvarande delningen av Korea härstammar från delningen mellan den amerikanska intressesfären och den ryska efter slutet av andra världskriget. Landet uppnådde självständighet 1948, samtidigt som Nordkorea. Tanken med delningen var att båda delarna skulle förvaltas av USA respektive Sovjet under en viss period, för att sedan låta koreanerna ta över styret. Men detta skedde aldrig, på grund av motsättningar inom de båda ockupationsmakterna och inhemska nationalistiska och kommunistiska grupper ledde till att delningen blev permanent 1948. I samband med det blev de båda delarna självständiga: i norr bildades Nordkorea, och i söder Sydkorea. Rivaliteten mellan de båda staterna om vem som skulle styra halvön ledde snart fram till koreakriget, som påbörjades genom en nordkoreansk attack. Snart tog nordkoreanerna kontroll över huvudstaden Seoul. Sydkorea, som fick stöd av USA gick in med en med en USA-ledd koalition på sexton stater. De lyckades genom en attack mot Inchon inta Seoul igen. Snart kontrollerade amerikanerna hela Sydkorea, för att sedan fortsätta in i Nordkorea. När de började närma sig den kinesiska gränsen genomförde Kina en attack som tryckte tillbaka amerikanerna. Förhandlingar pågick i närmare två år innan en vapenvila skrevs under i Panmunjom den 27 juli 1953. Då stilleståndslinjen drogs längs den 38:e breddgraden befästes så delningen. En fredsdeklaration skrevs under i Pyongyang den 4 oktober 2007, med målet att ersätta vapenstilleståndet med ett permanent fredsavtal.

Sydkorea hamnade, liksom Japan, under den amerikanska intressesfären och fick ett starkt ekonomiskt stöd av USA. Tiden efter kriget rådde det politisk oreda i landet, som också var i mycket en militärdiktatur till mitten av 1980-talet. En demokratiseringsprocess tog fart då och sedan 1987 har det hållits val i landet, som också sågs som en fullvärdig demokrati på 1990-talet. 1988 hölls olympiska sommarspelen i Sydkorea. 1996 blev landet medlem i OECD, vilket möjliggjorde snabbare ekonomisk utveckling. Sydkorea drabbades 1997-1998 hårt av Asienkrisen. 2002 hölls VM i fotboll i Japan och Sydkorea. Sydkoreas fotbollslandslag nådde semifinal, vilket också är det längsta ett asiatiskt landslag nått i sådana sammanhang.

Geografi

Sydkorea utgör den södra delen av den koreanska halvön (söder om 38:e breddgraden), där landet upptar 45 procent av halvöns yta. Landets yta är 99 313 km² och det omges av Japanska havet i öster, Koreasundet i söder och Gula havet i väster. Landet gränsar till Nordkorea i norr. Landets östra kust är hög och rak, medan den sydvästra kusten är starkt sönderskuren av vikar, uddar och öar. Fyra femtedelar av landets yta består av högland och berg.

Landets högsta bergstopp är vulkanen Halla-san som är 1 950 meter hög. Berget ligger på ön Jeju (Cheju-do), vilket också är landets största ö, belägen cirka 10 mil söder om fastlandet. Av Sydkoreas 3 500 öar är bara 600 bebodda. I bergen finns källorna till flera floder som rinner västerut, varav floderna Han, Nakdong och Kum är de mest betydelsefulla. De slingrar sig mellan bergskedjor i hela landet. Den största bergskedjan är Taebaekbergen, som löper längs den östra kusten. En annan stor bergskedja är Sobaekbergen. Ingen av kedjorna är särskilt höga.

I Sydkorea råder det inlandsklimat. Vintrarna är långa, kalla och torra och somrarna är fuktiga och varma. Under vintern kan temperaturerna bli låga, särskilt i inlandet, trots närheten till de omgivande haven. Många gånger når det under 0 °C med medföljande snö. Det faller mest snö i Taebaekbergen och minst längst sydkusten och Jeju. Kustområdena har generellt ett mildare klimat under vintrarna med några plusgrader och lite snö, vilket kan jämföras med Seouls genomsnittstemperatur på -5 °C under vintermånaderna. Temperaturen under sommaren är dock nästan likadan i hela landet då men något våtare då vinden ändrar riktning och varm och fuktig luft strömmar in från Stilla havet. Det är monsun i landet mellan juni och september. Då faller tre femtedelar av nederbörden i landet. Den största nederbörden faller i södra och västra delarna av landet, speciellt sydkusten och på Jeju. Taegu på östkusten är den torraste platsen. Genomsnittstemperaturen under somrarna är ungefär 25 °C. Ibland drabbas landet av tyfoner.

Tidigare hade urbana områden som Seoul vissa problem med föroreningar. Man har dock börjar arbeta för att minska utsläppen. Sydkorea deltar i en rad av internationella miljöorganisationer. Djurlivet liknar det som finns i norra Kina, det har dock tagit stor skada av att många djurs naturliga boplatser förstörts genom röjning. Det finns fortfarande gott om hjort och vildsvin men andra djur som björn, lodjur, tiger och leopard är nu sällsynta även i avlägsna bergsområden. Den stora sommarnederbörden skapar en varierad fauna.

Produktion och industri

Sydkorea är fattigt på mineraltillgångar och landets främsta mineraltillgång är stenkol. Kolet används till värme och som energikälla till bostäder och industri. Det finns även mindre tillgångar av bly, zink, kalksten, guld och volfram. Landet satsar mycket på kärnkraft för att minska beroendet av importerad olja. 1999 fanns det 16 kärnkraftverk i Sydkorea och de täckte 43 % av landets elkonsumtion. Men fortfarande kommer den mesta elenergin från olje- eller koleldade kraftverk. Satsningar har gjorts för att öka användningen av naturgas och idag är landet den näst största importören av naturgas i världen.

Bara 20 % av landets yta är odlingsbar. Ris är den vanligaste grödan, två tredjedelar av åkermarken är risfält. Det odlas även havre, bönor, potatis, grönsaker och frukt. Landet producerar silke, bomull och tobak för exportmarknaden. Skörden har ökat efter jordreformer och de flesta jordbruken är nu privatägda. Skogen har vårdats och återplanterats efter skövlingen i första delen av 1900-talet. Även om två tredjedelar av landets yta består av skog så importerar man nära 90 % av träråvarorna.

Fisket är viktigt i Sydkorea, både för hemmakonsumtionen och för export, men under senare år har betydelsen minskat. Fisket sysselsätter en halv procent av den arbetande befolkningen. Landets har en av världens största fiskeflottor för djuphavsfiske.

Sydkorea har råvarubrist men stor arbetskraft, vilket har hjälpt fram den lätta konsumtionsvaruindustrin. Sydkorea har utvecklats till en av världens största textil- och högteknologiska producenter. Bilindustrin har också ökat kraftigt men tillverkarna har blivit mindre efter den ekonomiska krisen. Fortfarande är dock varvsindustrin stark, även om Kina numera upplevs som ett växande hot. Landet är också en av världens viktigaste stålproducenter. Den snabba industriella utvecklingen och brant stigande levnadsstandarden har lett till miljöproblem, bland annat på grund av luftföroreningar.

De viktigaste exportvarorna är elektronik, kemikalier, maskiner, metallvaror, bilar och textil. De viktigaste importvarorna är elektronik, råolja, maskiner, kemikalier och metaller. Sydkorea exporterar mer än vad de importerar.

Valutan är sydkoreanska won och 100 won motsvarar ungefär 0,67 SEK. Vid koreakriget var Sydkorea en fattig jordbruksnation men genom en bred industrialisering och exportbaserad tillväxt, utvecklades landet. Sedan 1950-talet har privat företagsamhet styrts av femårsplaner. Exportproduktionen har ökat av lånepolitiken och det har lett till en snabb tillväxt av industrin. Tillverknings- och finanssektorn präglas av stora konglomerat med verksamheter inom många fält, som exempelvis Hyundai som exempelvis ägnar sig åt skeppsbyggnad, biltillverkning, hemelektronik och finanstjänster. Detta är ett system som har ställts på prov under asienkrisen och precis som i Japan börjat omprövas.

Landets arbetare organiseras huvudsakligen i två stora sammanslutningar av fackföreningar, Korean Confederation of Trade Unions och Federation of Korean Trade Unions. De senaste årens fackliga verksamhet har präglats av vilda och omfattande strejker, bland annat mot vad man anser vara regeringens nyliberala politik.

Politik

I maj 1948 hölls det allmänna val och högerkandidaterna vann, Syngman Rhee valdes till president och i augusti utropades Republiken Korea. Det blev många tvister mellan de två länderna efter självständigheten. Nordkoreanska trupper gick in över gränsen mot syd och trängde in i Sydkorea. FN-styrkorna och de sydkoreanska soldaterna trängdes kraftigt söderut men nordkoreanerna drevs tillbaka norrut i en stor motoffensiv. Efter att Kina hade ingripit på den nordkoreanska sidan stabiliserades fronten längs den 38:e breddgraden. Striderna fortsatte fram till den 27 juli 1953 trots att fredförhandlingar inleddes redan 1951. Något fredsavtals slöts aldrig men man enades efter påtryckningar från stormakterna och FN om ett vapenstilleståndsavtal och en demilitariserad zon längs gränsen.

USA gav stora ekonomiska bistånd för att bygga upp Sydkorea efter kriget men Syngman Rhees ställning försvagades och han tvingades avgå 1960 efter ett studentuppror. De nya ledarna lyckades inte heller få ordning på landets ekonomiska och politiska problem. 1961 genomförde en grupp unga militärer en kupp under generalmajor Park Chung-hees ledning. De upplöste nationalförsamlingen och införde undantagslagar. 1963 tilläts politisk verksamhet igen.

Ett val utlystes och Park vann presidentvalet och han skapade under sina fyra första åren grunden för snabb industrialisering. Park vann även valet 1971 över Kim Dae Jung som kandiderade för det Nya demokratiska partiet. Kim utsattes för flera mordförsök och 1973 kidnappades han i Tokyo av sydkoreanska säkerhetsagenter som skulle sänka honom i havet men hindrades av amerikanska agenter. Bedömare tror att Kim var den riktiga vinnaren och att resultaten blev manipulerade.

Park Chung Hee valdes som president för fjärde gången 1978 och ekonomin gick in i en mer problematisk fas. Satsningen på produktion för export ledde till brist på konsumtionsvaror och hög inflation. Park blev mördad 1979 av chefen för landets underrättelsetjänst. Premiärminister Choi Kyu Ha valdes till ny president men valet i december följdes genast av en ny armékupp.

Efter många studentuppror 1980 infördes krigslagar, all politisk aktivitet förbjöds och ett trettiotal politiska ledare fängslades, bland annat Kim Dae Jung. Som följd utbröt flera dagars blodiga sammanstötningar mellan demonstranter och polis i staden Kwangju. Omkring 200 människor påstås ha dödats. Kim Dae Jung dömdes till döden 1980 anklagad för att ligga bakom Kwangju-upproret. Men utländska påtryckningar ledde till att straffet omvandlades till livstids fängelse. Han släpptes fri efter något år och fick tillsammans med ett par andra politiska fångar rätt att verka politiskt igen. 1981 valdes Chun till president och i presidentvalet 1987 vann DJP:s kandidat Roh Tae Woo. Kim Dae Jung ställde återigen upp.

Vid valet 1992 vann Kim Yong Sam över oppositionsledaren Kim Dae Jung. Han var den förste presidenten utan militär bakgrund på tre årtionden. Flera höga officerare fick lämna sina poster och Kim Yong Sam startade en kampanj mot korruption. Flera ministrar och tusentals tjänstemän avskedades och greps. Även de tidigare presidenterna Chun och Roh ställdes inför rätta för korruption. Chun dömdes till döden och Roh fick livstidsfängelse.

Källa:http://sv.wikipedia.org/wiki/Sydkorea

Ledare

Sydkoreas president Lee Myung-Bak tillträdde i februari 2008.

Han var tidigare VD för Hyundai Construction och en före detta borgmästare i Seoul. Han har lovat att öka tillväxten, minska hög ungdomsarbetslöshet och höja konkurrenskraften inför utmaningar från Kina och Japan.

Hans Grand National Party vann kontrollen över parlamentet i april 2008 som observatörer förutspådde. Han fick driva igenom sin ekonomiska reformer. Men sjönk sitt godkännande betyg efter att han gått med på att återuppta amerikanska importen av nötkött för att säkra ett frihandelsavtal.

Under hösten 2008 varnade herr Lee att den sydkoreanska ekonomin kan bli ännu mer drabbad av den globala kreditkrisen än den var av den asiatiska finanskrisen under slutet av 1990-talet.

Källa:BBC News - South Korea

Sydkorea BNP-tillväxt

Bruttonationalprodukten (BNP) i Sydkorea expanderade i en årstakt på 1,50 procent under det sista kvartalet. Sydkorea bruttonationalprodukten är värt 929 miljarder dollar eller 1,50% av världsekonomin, enligt Världsbanken. Sedan 1960-talet har Sydkorea uppnått en otrolig rekord för tillväxt och integration i högteknologiska moderna världsekonomin. En extremt konkurrensutsatt utbildningssystemet och en mycket kompetent och motiverad arbetskraft är två viktiga faktorer som driver denna kunskap ekonomi. Under senare år flyttade Sydkoreas ekonomi bort från centralstyrda, statliga-investeringsbeslut modell mot en mer marknadsorienterad. Ekonomer oroar sig för att Sydkoreas ekonomiska tillväxtpotential har minskat på grund av en snabbt åldrande befolkning och strukturella problem som blir allt tydligare.

BNP-tillväxt på årsbasis

image 

BNP-tillväxt QoQ

image 

BNP per capita

image 

Export

image 

Ränta

image 

Börsen

image 

Länkar till fakta om Sydkorea

http://www.tradingeconomics.com/south-korea/indicators/

BBC News - South Korea

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sydkorea

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html

Två döda efter nordkoreansk attack

Publicerad: 23 november 2010

Två sydkoreanska soldater dödades och flera skadades svårt vid Nordkoreas artilleriangrepp på en sydkoreansk ö i morse. FN håller ett extrainkallat möte om läget. Samtidigt uppger experter som TT har talat med att Nord koreas agerande inte ska tolkas som att ett krig är nära att bryta ut i regionen.

Ungefär tio soldater har lättare skador, meddelar Sydkoreas militär.

Bränderna efter beskjutningen av Yeonpyeong sprider sig och rasar bortom kontroll, uppger vittnen på ön. Många hus brinner.

Det handlar om minst 200 nordkoreanska granater mot Yeonpyeong, enligt tv-kanalen YTN. Sydkorea skickade stridsflyg till platsen och har höjt sin militära beredskapsnivå till den högsta möjliga i fredstid, meddelar försvarsdepartementet.

FN:s säkerhetsråd förbereder ett extrainkallat möte om läget på Koreahalvön inom de närmaste dagarna. Det säger en anonym fransk diplomat till nyhetsbyrån Reuters.

Sydkoreas president Lee Myung-Bak har kallat sina närmaste medarbetare till krismöte i en bunker under presidentpalatset i Seoul. Enligt nyhetsbyrån Yonhap säger Lee att det viktigaste är att förhindra att eldväxlingen växer till en större konflikt.

- Vi uppmanades via högtalare att lämna våra hem, sade öbon Lee Jong-Sik i telefon till YTN.

Enligt andra vittnen flydde en del boende från Yeonpyeong i fiskebåtar. Ön ligger ungefär två landmil söder om närmaste nordkoreanska fastland, men över fem landmil väster om det sydkoreanska fastlandet.

Nordkorea hävdar via nyhetsbyrån KCNA att det var Sydkorea som inledde dagens skottväxling.

På ön hölls sydkoreansk militär en artilleriövning strax innan granatbeskjutningen från norr startade. I övningarna ingick "testskjutning" av någon form av vapen. Dessa ska dock ha avlossats västerut, inte norrut, enligt Sydkorea.

Insatta experter som TT talat med säger att det nordkoreanska vapenskramlet inte ska tolkas som ett förebud om krig i regionen. Trots att Nordkorea håller sig med världens fjärde största armé, så är den i uselt skick och skulle inte kunna invadera Sydkorea. Däremot är den mycket försvarsduglig.

Fördömanden har strömmat in från omvärlden. Först ut var USA, som har 28 000 man på Koreahalvön och lovat skydda det kärnvapenlösa Sydkorea, tätt följt av Ryssland, Nato och EU.

Utrikesminister Carl Bildt kallar nyheterna från Korea "mycket oroande".

"Plötslig nordkoreansk artilleribeskjutning av en sydkoreansk ö leder till nya och allvarliga frågetecken om den nordkoreanska regimens natur och intention", skriver Bildt på sin blogg.

Han anser att Kinas inflytande hos regimen i Nordkorea är avgörande och måste användas fullt ut. "Annars kommer riskerna på den koreanska halvön att öka påtagligt", skriver Bildt.

Sveriges ambassadör i Pyongyang, Barbro Elm, fick beskedet om striderna via BBC. Elm kom på förmiddagen svensk tid till Pyongyang efter ett besök i Peking och vill inte spekulera om varför konflikten mellan de båda länderna trappas upp just nu.

- Jag kan inte ge mig in på några sådana funderingar just nu. Jag har precis landat och måste sätta mig in i det här, säger hon.

Kina, Nordkoreas mäktigaste vän i världen, uttrycker oro över händelseutvecklingen. Båda sidor borde "göra mer för att bidra till freden", säger UD-talesmannen Hong Lei enligt medier i Peking.

Spänningen har varit mycket hög sedan Nordkorea den 26 mars i år sänkte den sydkoreanska korvetten Cheonan vid ön Baengnyeong, längre västerut längs den nordkoreanska kusten jämfört med Yeonpyeong. 46 sydkoreanska militärer dog i sänkningen

Källa:SvD Karin Thurfjell

Fonder

Jämförelse i Avanza

Blå=Fidelity Funds-Korea Fund A Inc

Grå=HSBC GIF Korean Equity Fund

Grön=Templeton Korea Fund

Börshandlade FONDER

MSCI Korea TRN Index ETF

MSCI Korea TRN Index ETF – OnVista

MSCI Korea TRN Index ETF – Avanza

SCI Total Return Net Korea Index (”Indexet”) är ett free float-justerat marknadsvärdesindex. Indexet representerar koreanska företag som är tillgängliga för investerare över hela världen.

BÖRSER

figur:KOSPI INDEX, Bloomberg

KRX Korea Stock Exchange, Korea

World Index-ASIA

Valuta 
South Korean Won
South Korean Won charts

Nyhetsbyrå

Pressen

TV

Radio

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.