Råvaror 2011

 

Råvarurallyt fortsätter

Publicerad: 2010-12-21

BÖRS: Stockholmsbörsen som helhet, och råvarusektorn i synnerhet, har haft ett fint 2010. Men enligt fondproffsen är det roliga ännu inte slut.

Det visar en enkät bland nordiska förvaltare som Avanza Bank har gjort.

Svenska råvarubolag har gått starkt på börsen under 2010, men rallyt verkar inte vara över om man får tro nordiska fondförvaltare. Hela 41 procent av förvaltarna i Avanzas enkät tror att svenska råvarubolag under 2011 kommer att gå bättre än OMXSPI-index. Detta att jämföra med 22 procent, som tror att råvarubolagen kommer att gå sämre än index. 31 procent tror att råvarubolagen kommer att gå i linje med index.

Råvaror har under 2010 vunnit fondförvaltarnas förtroende. Efter verkstad är råvaror den bransch som flest förvaltare tror är bästa bransch under 2011. Verkstadssektorn är dock den klara vinnaren under 2011, om man får tro 37 procent av förvaltarna, medan läkemedelsbranschen blir den stora förloraren.

Det blir på det hela taget ett fint börsår 2011, enligt många av fondförvaltarna. 40 procent av förvaltarna i undersökningen tror att Stockholmsbörsen kommer att gå upp mellan 10-20 procent under 2011, medan strax under tio procent tror att börsen kommer att gå upp mer än 20 procent.

Strax över 30 procent av förvaltarna tror på en lite mer försiktig uppgång på mellan 0,1 och 10 procent. 18 procent av förvaltarna har en pessimistisk syn på börsåret 2011, och tror att börsen går ned.

Det är tillväxt som är det självklara ledordet för förvaltarna i undersökningen. Hela 60 procent uppger att ett bolags tillväxt är det viktigaste när de väljer aktier till sin portfölj. Faktorer som balansräkning, resultat, marginal och utdelning spelar alla i nuläget en undanskymd roll.

De flesta förvaltare, 56 procent, svarar i undersökningen att det är den makroekonomiska oron i omvärlden, främst i Europa, som kommer att få det avgörande inflytandet på börsutvecklingen det närmaste halvåret. 44 procent tror istället att det är konjunkturåterhämtningen i Sverige och företagens ökade försäljning som får störst inverkan på börsen.

Källa: Frida Andersson, Placera.nu 

Råvaror är hett - men
inte alla råvarufonder

Publicerad: 2010-12-02

ANALYS: De kommande 15 till 20 åren väntas efterfrågan på råvaror fördubblas. Trots exploatering av nya fyndigheter bedöms efterfrågan öka i snabbare takt än utbudet. Det ger goda möjligheter för råvarufonderna, men inte alla.

En välkänd kliché i finanssvängen är "köp det som Kina behöver". Den har visat sig stämma bra på mycket, däribland råvaror. Nu är det inte bara Kina som efterfrågar råvaror i mängder, utan även andra snabbväxande tillväxtmarknader, till exempel Indien.

Australiensiska Rio Tinto är ett av världens största gruvbolag och dess vd, Tom Albanese, sade härom veckan att efterfrågan på råvaror kommer att drivas av den ökande moderniseringen i utvecklingsländerna. Han spår att efterfrågan för en del metaller, inklusive järnmalm och koppar, kommer att fördubblas över de kommande 15-20 åren.

Så det kanske är dags att damma av ännu en gammal klyscha, commodity super cycle. Under många år har bland annat råvarugurun Jim Rodgers hävdat att efterfrågan på råvaror kommer att fortsätta under många år. Fram till 2008 hade han rätt, men finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen punkterade hans profetia, åtminstone temporärt.

Nu är råvaror hett igen och många talar återigen om en super-cykel. En av dem är Adrian Day som driver sitt egna kapitalförvaltningsbolag, Adrian Day Asset Management. Han menar att råvaru-super-cykeln kommer att pågå i ytterligare tiotals år. Han drar paralleller till både Japan och Korea som uppvisat samma mönster under sina utvecklingsfaser. Även om det idag är främst Kina som efterfrågar råvaror så finns det andra länder som står på tur därefter.

Även om råvarubolagen investerar mycket i ny kapacitet och nya fyndigheter kommer efterfrågan att var större än tillgången under en lång tid, säger Adrian Day enligt Yahoo Finance. Resan blir dock inte spikrak, han tror att det kommer stora sättningar någon gång de närmaste fem-tio åren. Men det ska inte avskräcka investerarna menar han.

I år tillhör råvarufonderna vinnarna med en uppgång på nästan 10 procent i genomsnitt. Men det skiljer mycket mellan fonderna i kategorin.

Bäst har JPM Global Natural Resources gått, upp nästan 23 procent. På andra plats kommer Stockpicker J.F. Commodity Energy Fund på plus 21 procent. Den senare är inte en ren råvarufond, utan investerar både i råvaror och i bland annat energibolag. Gränsen mellan energifonderna och råvarufonderna är ibland hårfin. First State Global Resources har också gått bra i år och har stigit med närmare 20 procent, se tabellen.

Värre har det gått för skogsfonderna som också tillhör kategorin råvaror. Pictet Timber har backat med 4 procent. Våra två svenska skogsfonder, Nordea Foresta och Swedbank Robur Skogsfond har inte heller hängt med utan ligger på plus 0,5 procent respektive 4 procent, hittills i år.

Trots en bredare råvaruinriktning har det inte gått så bra för Swedbank Robur Råvarufond heller. Hittills i år har den inte hängt med och bara stigit med 2 procent, vilket gör att den placerar sig på fjärde plats nedifrån.

Meningarna är delade om huruvida den senaste tidens kraftiga uppgång för råvarubolagen har drivit upp priserna för mycket.  Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch anser att det finns mycket som talar för att metallpriserna kommer fortsätt stiga under 2011.

En orsak till uppgång är det senaste amerikanska stimulanspaketet, vilket har försvagat den amerikanska dollarn. Investerare ser råvaror som ett inflations- och valutaskydd. En annan anledning är den fortsatt stora efterfrågan från Kina. Banken anser också att den senaste tidens kinesiska åtstramningar är bra för de visar på landets ekonomiska styrka. Merrill Lynch tror att priset på koppar kan stiga ytterligare 25 procent nästa år.

En annan amerikansk investmentbank, Citigroup, är inte lika positiv. Den menar att prisuppgången för råvaror kommer att leda till ökade kostnader, så nettot blir inte så stort för bolagen. Det gäller främst för amerikanska bolag som har kostnader utomlands.

Placera.nu anser att råvarufonder är intressanta, men som sparare bör man vara försiktig och inte satsa alla pengar i en sektor. Enligt databasföretaget Factset utgör råvaror knappt 7 procent av världsindex, så fondsparare som investerar mer än så kan sägas vara överviktade i sektorn, i ett globalt perspektiv.

När det kommer till val av fonder så föredrar placera.nu JPM Global Natural Resources och First State Global Resources. Trots att de inte har så hög rating, två respektive tre, har de kommit starkt i år och placera.nu tror de kan fortsätta med det. De har också humana avgifter som ligger på 1,5 procent per år.

Trots att Stockpicker J.F. Commodity Energy Fund har gått starkt hör fonden inte till favoriterna. Anledningen är främst kostnaderna. Den fasta avgiften ligger på 2,5 procent per år, plus en resultatbaserad avgift på 20 procent på avkastning över 15 procent. Den som trots avgifterna väljer den fonden bör också vara medveten om att risken bör ses som högre. Kapitalet ligger på knappt 100 miljoner kronor och investeringarna görs i större utsträckning i mindre prospekteringsbolag inom olja och guld.

Råvarufonder

Avk% i år

JPM Global Natural Resources 22,9

Stockpicker J.F. Commodity Energy 21,6

First State Global Resources 19,9

Carmignac Portfolio Commodities 18,8

Franklin Natural Resources 16,6

BGF World Mining A2 USD 12,4

SGAM Fund Eqs Global Resources 11,4

Amundi Funds Glbl Resources 10,8

Commosphère World A 7,2

Martin Currie GF Glbl Resources 5,5

T. Rowe Price Glbl Natrl Res 5,2

Swedbank Robur Skogsfond 4,0

Aberdeen Global World Resources 2,5

Swedbank Robur Råvarufond 2,0

Nordea Foresta Kasvu 0,6

Parvest Equity World Resources -0,7

Pictet-Timber-HP EUR -4,0

Källa: Jesper Strandberg, Placera.nu

 

Råvarorna som gynnas 2011

Av: Direkt / Affärsvärlden
Publicerad 12 januari 2011 

Commerzbank har analyserat råvarusektorn och kommit fram till vilka råvaror som gynnas under året.

Riskaptit på marknaderna kommer att gynna vissa råvarusegment en tid framöver, och priserna på en del marknader kommer få ytterligare stöd på grund av stramare utbud.

Det skriver Commerzbanks råvaruanalytiker i en rapport på onsdagen.

Banken har bland annat höjt sin prognos för det genomsnittliga priset på koppar under 2011 till 10.050 dollar per ton från 9.350 i decemberprognosen.

"Vi har höjt kopparprognosen betydligt på grund av de ihållande utbudsproblemen samtidigt som efterfrågan fortsätter att vara stark. Ökningen i LME-lager som kan observeras för tillfället borde bara vara ett temporärt fenomen. I en redan stram marknad, skulle lanseringen av fysiskt baserade ETP:er (börshandlade produkter) kunna pressa marknaden ytterligare", skriver Commerzbank. De övriga industrimetallsprognoserna behålls i stort sett oförändrade.

Råoljan beräknas kosta 90 dollar per fat under första hälften av 2011.

Analytikerna tror inte att priset kommer att nå över 100 dollar på någon bestående basis på grund av att det fortfarande finns en mycket ledig kapacitet i Opec-länderna och stora industrilager i OECD-länderna.

Banken skriver att den uppåtgående trenden för oljan de senaste veckorna beror på en överraskande positiv trend i efterfrågan vilket har lockat större intresse från investerare.

"Överraskande stark ekonomisk statistik och förlängningen av skattelättnaderna i USA tyder på att den här trenden kommer att fortsätta. Det kalla vädret kommer att ge ytterligare stöd, om än tillfälligt. I andra hand håller Opec fast på utbudssidan: vid decembermötet gjorde oljekartellen inga som helst indikationer på att den vill höja produktionskvoterna", skriver Commerzbank.

Till andra hälften 2011 tror Commerzbank på ett råoljepris om 85 dollar per fat i snitt, i takt med att optimismen på marknaden avtar. Därmed skulle oljan närma sig 80 dollar per fat, en nivå som banken anser vara fundamentalt rättfärdigad.

Banken har även höjt prisprognoserna för ädelmetaller eftersom de bör gynnas av den fortsatta jakten på värdebevaring. Prisprognosen för guld 2011 höjs till 1.500 dollar per uns från 1.375 i novemberprognosen, medan silverprognosen höjs till 32:50 dollar från 26:50.

"På guldmarknaden kommer starkare privat efterfrågan möta fallande utbud från offentlig sektor. Större volymer guld har nyligen kommit in på marknaden från IMF, som nu har avslutat försäljningen av 403,3 ton. Centralbanker i utvecklingsländer agerar redan i stigande grad som köpare på marknaden så den offentliga sektorn borde bli en nettoköpare under nuvarande år för första gången på 20 år", skriver Commerzbank.

Källa: Direkt / Affärsvärlden

 

"Maklig" uppgång för oljan 2011

Publicerad: 2011-01-11 13:10

Goda utsikter 2011 är rubriken på Handelsbankens första råvarubrev för året.   Den positiva rubriken baserar man på en förväntad fortsatt återhämtning på båda sidorna om Atlanten.

Det är alltså goda tider som gäller för den som investerar i råvaror nästa år menar Handelsbanken. Men några av de råvaror som utvecklats bäst förra året kan komma att få en sämre utveckling i år. När det gäller Handelsbankens eget råvaruindex tappade det 3 procent förra veckan, men dollarförstärkningen gör att totalresultatet blir noll.

Bland de råvaror man lyfter fram i veckans råvarubrev är råoljan som verkar fortsätta uppåt. Men Handelsbanken tror samtidigt att en starkare dollar kan leda till en rekyl inom en snar framtid. För hela året tror Handelsbanken på ett snittpris på 93 dollar, jämfört med ett snittpris för 2010 på 80,3 dollar. Det förväntade snittpriset innebär både och toppar och dalar över den nivån, men en ganska maklig uppgång totalt under året.

Trots att oljepriset gått upp betydligt den senaste tiden menar Handelsbanken att ett pris över 90 dollar per fat inte är ”onormalt ”högt. Detta eftersom oljebranschen till exempel ännu inte gjort samma investeringar i antalet oljeriggare som under prisuppgångarna på 70-talet.

Hur påverkar då en förväntad fortsatt återhämtning andra råvaror? Till exempel guld, som delvis ses som en säker hamn när det blåser, menar Handelsbanken kommer att falla tillbaka när världsekonomin stabiliseras. Och silver kommer att följa guldet ned. Under helåret 2010 var guld den råvara som gav bäst avkastning, men vara utvecklades svagare under december.

Under senaste månaden har istället aluminium utvecklats bäst av metallråvarorna, baserat på en förväntning om ökad efterfrågan när industrins efterfrågan hämtar sig. Andra basmetaller har följt med upp. Dessa uppgångar är dock redan baserade på de ljusnande framtidsutsikterna, och även om 2011 blir positivt blir inte alla uppgångar procentuellt lika starka som 2010 enligt Handelsbanken. Aluminium får dock en klar köprekommendation eftersom det är ett substitut för koppar.

källa: ANNA BLOMÉN, PRIVATA AFFÄRER

 

Oljepriset tar täten i fortsatt råvarurally

Uppdaterad 2010-12-29

Oljan blir ännu dyrare och passerar 100 dollar per fat under 2011, spår analytiker. Men även priset på råvaror som aluminium och vete kan fortsätta upp.

Trots en kraftigare prisuppgång än väntat under hösten, spår analytikerna att oljepriset fortsätter upp under 2011.

– Vi tror att tillväxten i världsekonomin får lite mer fart under andra halvåret 2011, och då tror jag att oljepriset går över 100 dollar, säger Thina Saltvedt, råvaruanalytiker på Nordea i Oslo

Oljepriset på världsmarknaden har inför årsskiftet nått upp till den högsta nivån sedan hösten 2008 - runt 94 dollar per fat.

Torbjörn Iwarson, råvaruanalytiker på Handelsbanken, tror att 100-dollargränsen sprängs redan inom de första tre månaderna.

Det är bara några månader sedan som USA offentligt deklarerade att lågkonjunkturen var över, och priset har redan passerat 90 dollar. Det är säkert som amen i kyrkan att oljepriset kommer att gå över 100 dollar under första kvartalet, säger han.

Thina Saltvedt tror snarare att oljepriset tillfälligt kan backa under första kvartalet.

– USA, delar av Europa och även Japan har konsumerat extra mycket olja på grund av ett extremt kallt väder. När det riktigt kalla vädret upphör kan oljepriset temporärt falla från dagens nivåer.

Även negativa nyheter från krisens Europa kan pressa ned priset under första halvåret, tror hon.

Kinas nya femårsplan som dras upp i samband med det kinesiska nyåret i februari, kan också komma att påverka oljepriset.

– Den femårsplan som upphör i februari stipulerar att användningen av kol ska reduceras, och det som har skett är att många industrier börjat använda sig mer av oljeprodukten diesel. Vi har sett en kraftig efterfrågeökning från Kina och det har bidragit till att oljepriset steg mer under hösten än vad vi hade räknat med, säger Thina Saltvedt.

Men oljan är inte den enda råvaran som spås stiga i pris nästa år. De senaste sex månaderna har aluminiumpriset ökat 20,7 procent, och det pekar uppåt inför 2011, menar Torbjörn Iwarson.

– Aluminium drivs väldigt mycket av energipriserna, och vi tror att de kommer att fortsätta att stiga.

Och trots att Kopparpriset gått i taket under året – det senaste halvåret har priset stigit 37 procent – finns det potential för ytterligare höjningar.

– Vi tror att efterfrågan från i huvudsak tillväxtländerna håller i sig och tror att metaller som drivs av industriell efterfrågan fortsätter att stiga. Koppar har noterat nya högsta-noteringar och det brukar innebära att priset kan fortsätta upp en bit till, säger Torbjörn Iwarson.

Undantaget är zink, som stigit i pris med 23,5 procent det senaste halvåret, men som backat i pris med 10,7 procent sedan årsskiftet.

– Vi har haft ett överskott av zink i världen och lagernivåerna är höga. Bland basmetallpriserna har zinkpriset de svagaste utsikterna, säger Torbjörn Iwarson.

Utvecklingen av guldpriset – som stigit sedan 2001 och som slagit aktiemarknaden med råge det senaste decenniet – beror till stor del av om den statsfinansiella oron i Europa fortsätter. Ökad oro över USA:s växande skuldberg kan också bidra till att priset fortsätter upp. Hittills i år har guldpriset stigit drygt 27 procent.

Men starkare än såväl guld som koppar har grödor som potatis och vete gått.

I år har potatispriset rört sig från cirka 10 euro per 100 kilo till runt 30 euro – en 200-procentig uppgång. Vetepriset har stigit från runt 130 euro per ton till cirka 240 euro – en ökning med ungefär 85 procent.

– 2010 är ett La Niña-år, och det är den starkaste La Niña vi haft sedan 1972-1973. Vad som hände i början på 1970-talet var att vetepriset nästan fördubblades och det var brist i Ryssland. Vi har en liknande situation nu, säger Torbjörn Iwarson.

La Niña-året 1972 fortsatte vetepriset att stiga in på det nya året.

– Vi tror att det blir likadant den här gången och att vetepriset fortsätter att stiga under 2011.

Det finns också vissa indikationer på att väderfenomenet La Niña kan slå mot potatisodlingen.

När det är torrt slår det mot potatisskörden, och under La Niña-år tenderar det att bli torrt även i Europa, säger Torbjörn Iwarson.

källa: Annelie Östlund, E24

 

Vinnarmetallerna 2011

13 januari 2011

Råvaruindexet på den Londonbaserade metallbörsen LME, LMEX, har stigit runt 120 procent de senaste två åren men trots den makalösa prisstegringen har indexet en bra bit kvar till tidigare rekord som nåddes i maj 2007.

LMEX speglar utvecklingen på de sex huvudsakliga basmetallerna, koppar, aluminium, bly, nickel, tenn och zink.

Två av metallerna, koppar och tenn, väntas få en fortsatt mycket gynnsam prisutveckling i år. Det tror åtminstone Gail Berry, metallanalytiker på Barclays.

”Vi ser koppar och tenn som de basmetaller som har mest positiva fundamenta och störst potential för ytterligare uppgångar i priset i år”, säger hon till VA.se.

Utbudet av koppar har varit svagt under ett antal år vilket förklarar att prisuppgången för koppar överträffat de flesta andra basmetaller.   Men trots att metallen nått nya rekordnivåer de senaste månaderna ser hon ytterligare potential.

”Särskilt under årets andra kvartal när utbudet är svagt och efterfrågan väntas stiga med lagerminskningar som följd”, säger hon och förklarar den ökade efterfrågan med kombinationen av stark tillväxt i utvecklingsländerna och en ekonomisk återhämtning i industriländerna.

En liknande syn kom under onsdagen i en rapport från Commerzbanks råvaruanalytiker. Banken höjde sin prognos för det genomsnittliga kopparpriset till 10.050 dollar per ton från 9.350 i decemberprognosen.

Gail Berry ser också vissa prisuppgångar för aluminium, men bara på kort sikt och långt ifrån tidigare rekordnoteringar.   Någon risk för prisras i någon av basmetallerna ser hon inte mot bakgrund av den globala ekonomiska återhämtningen.

Källa: Jill Bederoff, VA.SE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.