Oljemarknaden

Den allt våldsammare situationen i Libyen och de närliggande länderna har lett till kraftiga prisuppgångar på oljemarknaden. Men huvudfokus på marknaden är inte längre hur utbudet från Libyen kommer att påverkas, snarare är risken för spridning till större oljeproducerande länder såsom Saudiarabien och Iran i blickfånget.

Det framgår av kommentarer från råvaruanalytiker på torsdagen. Sedan början av februari har priset på Brent-olja i första terminsposition stigit 13 procent, och bara den senaste veckan har priset gått upp över 11 procent.

"Den här rörelsen den senaste tiden är, som vi bedömer, framför allt oro för att det sprider sig. När det gäller Libyen så säger Saudiarabien att de kommer att täcka upp för bortfallet, men å andra sidan är det Saudiarabiens reserver som ligger som säkerhet i marknaden och det är klart att det ökar hela tiden risken för att det blir ont om olja. Det är det som gör att marknaden blir väldigt orolig", säger Per Melander, råvarumäklare vid Handelsbanken Capital Markets till Nyhetsbyrån Direkt.

På torsdagen presenterade Saudiarabiens Kung Abdullah nya förslag att öka anslagen till arbetslösa och studenter, samt höja lönerna för de statligt anställda med 15 procent. Nyheten tolkades som ett tecken på oro bland makthavare i Saudiarabien för att liknande uppror ska ske i landet som är världens största producent av olja.

Per Melander konstaterar att det finns vissa geopolitiska experter som graderar risken för revolution i dessa länder och att dessa gjort gällande att det finns en sådan risk i Saudiarabien, "det är det här marknaden prisar in". Även vid ett scenario där oroligheterna i Mellanöstern och Nordafrika lägger sig, tror han att priserna kommer att hålla sig strax över 100 dollar per fat.

"Bortsett från den här geopolitiska oron så är det en uppåtgående trend i oljan, den går ju tillbaka sedan det fjärde kvartalet förra året. Ska den gå tillbaka till trendnivåer ska den ned till 100-105 dollar och kommer den ned dit gör den det om den här oron lägger sig. Då kan konjunkturen komma på spåret igen och då tror vi att det är det som att driva framöver", säger han men tillägger att konjunkturen kan komma att drabbas om de höga priserna fortsätter.

Just priser över 100 dollar per fat under resten av 2011 är något som chefen för den internationella energimyndigheten, Nabou Tanaka, varnade för skulle leda till en ny ekonomisk kris lik den som inträffade 2008.

Björnar Tonhaugen, senior råvaruanalytiker vid Nordea, anser att marknaden kan hantera de fysiska störningarna från hela den libyska produktionen utan någon störning på efterfrågan, men att svårigheterna för oljemarknaden inte skulle sluta där.

"Då skulle världens lediga kapacitet dras ned till nära alarmerande nivåer, och vi skulle se större volatilitet i oljepriserna", skriver han i en kommentar.

Vidare skriver han att om protesterna eskalerar i exempelvis Saudiarabien eller Iran och påverkar oljeproduktionen där, "skulle vi få en oljekris med extrema priser på kortsikt". Men han poängterar samtidigt att detta fortfarande är ett scenario med låg sannolikhet.

Han påpekar att den libyska situationen verkar bli en utdragen affär. Ju längre den varar, desto högre blir risken för stigande priser vilket kan orsaka en stor tillbakagång på aktiemarknaderna och den reala ekonomin.

Top World Oil
Net Exporters, 2009

(Thousand Barrels per Day) Sort By  

Källa: Direkt / Affärsvärlden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.