Havsvatten ska kyla tredje reaktorn

Fukushima. Två reaktorhallar har redan flugit i luften. Nu hoppas den japanska regeringen att havsvatten ska stabilisera den krisartade situationen i reaktor två vid anläggningen Fukushima 1.

Det har redan skett två partiella härdsmältor, i reaktor 1 och 3 i kärnkraftverket i Fukushima. På måndagsförmiddagen hotade en ännu allvarligare härdsmälta i reaktor 2, sedan en pump slutat fungera. Vatteninån i reaktorn sjönk så att nästan hela bränslehärden, 3,7 meter av de 4 meter långa bränslestavarna, blottlades.

Men enligt regeringstalesmannen Yukio Edano pumpar kärnteknikerna vid Fukushima 1 nu in havsvatten i reaktor 2 igen, vilket bedömdes kunna stabilisera situationen och minska risken för ett våldsamt förlopp.

Hur allvarligt läget blir hänger enligt utredaren Peter Hofvander på SSM helt på om personalen lyckas kyla ned reaktorbränslet.

– Om kylningen inte fungerar bli konsekvenserna att bränslehärden går sönder och smälter. Då frigörs radioaktiva ämnen i reaktortanken som i slutändan riskerar att komma ut i omgivningen om inte reaktorinneslutningen är intakt, säger han.

Ett annat bekymmer, som inte rapporteras om tidigare, är att de japanska reaktorägarna förvarar sitt utbrända kärnbränsle i bassänger som placerats under reaktorbyggnaderna. Alltså även under kärnkraftverket i Fukushima, där partiella härdsmältor har inträffat i två reaktorer och en härdsmälta kan hota i en tredje.

– Det innebär att om kylningen inte fungerar till reaktorerna, då fungerar inte heller kylningen till bassängerna eftersom de hänger ihop i kylkedjan, säger Saida Larouche Engström, avdelningschef på SKB som fåt uppgifterna från en japansk kontakt med god insyn i Japans kärnkraftsprogram.

Hon befarar att det i förlängningen kan leda till samma typ av bekymmer för det använda bränslet i bassängerna som för bränslet i reaktorerna. När det efter ett tag börjar bli väldigt varmt och vattnet förångas blottas bränslet och riskerar att smälta.

Om kylningen till bassängerna med använt bränsle fungerar vet hon inte, det är bara små fragment av information som kommer ut.

– Man får hoppas att, när man tillför nytt vatten till reaktorn, det också räcker för att komma ner till bassängerna. Men det har jag faktiskt svårt att tro, kapaciteten måste vara enorm i så fall. Kylkedjan kan vara bruten dit, säger hon.

Hittills har utsläppen av radioaktiva ämnen i omgivningen varit begränsade, enligt de uppgifter som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) kunnat få fram.

Källa: TT-Reuters-AFP

Fakta: Härdsmälta, kärnkraftverk och tidigare olyckor

Kärnkraftverken som har problem:

Ett av de kärnkraftverk som nu har problem med kylsystemen är Fukushima 1, cirka 25 mil nordost om Stortokyo.

Fukushima 1 har sex reaktorer byggda mellan 1971 och 1979.

Reaktor 4–6 var avstängda för underhåll vid jordbävningen. 1,2 och 3 var i gång men snabbstoppades.

Reaktor 1, som hittills haft de största problemen, togs i drift 1971 och har en elektrisk effekt på 460 megawatt. Det kan jämföras med det svenska Oskarshamn 1. Reaktor 1 på Fukushima 1 utsattes i helgen för en explosion.

Reaktor 3 togs i drift 1976 och har en elektrisk effekt på 784 megawatt. Den utsattes natten till måndagen för en explosion.

Reaktor 3 på Fukushima 1 fick på måndagsmorgonen stora problem med sitt nedkylningssystem.

Problem har även uppstått vid kärnkraftverket Tokai 2 och kärnkraftverket i Onagawa.

Japans kärnkraftverk

Japan har 17 kärnkraftverk med 55 reaktorer i drift. Tio företag äger och driver inom Federation of Electric Power Companies of Japan (FEPC) 52 lättvattenreaktorer. Tre privata företag äger och driver de övriga tre.

Reaktorerna har en sammanlagd kapacitet på 49 467 megawatt.

Två reaktorer är under konstruktion, och det finns planer på att bygga ytterligare elva.

Vad är en härdsmälta?

En härdsmälta är allvarlig skada hos en kärnreaktor som innebär att dess inre del, härden, helt eller delvis har smält. Härdsmältan kan uppstå om det normala kylsystemet inte fungerar och härdnödkylsystemet inte träder i funktion, eller om reaktorns effekt stiger långt över de tillåtna gränserna. Härdsmälta har inträffat 1979 vid kärnkraftverket på Three Mile Island i USA och 1986 i Tjernobyl i Ukraina.

Tidigare kärnkraftsolyckor:

I mars 1979 inträffade en reaktorolycka i kärnkraftverket Three Mile Island i Pennsylvania. En ventil hade stannat i öppet läge så att ånga strömmade ut ur reaktorn. Reaktorn överhettades och kärnbränsle skadades, vilket ledde till en partiell härdsmälta. Inuti i anläggningen var strålningen hög men utsläppet till omgivningen blev trots det litet.

Reaktorolyckan i Tjernobyl inträffade den 26 april 1986. När kraftverkspersonalen skulle genomföra ett experiment i reaktor nummer fyra steg reaktoreffekten till 100 gånger normal full effekt. 200 personer strålskadades allvarligt och 32 människor dog inom tre månader efter olyckan.

Det har också inträffat fler och något mindre incidenter, exempelvis en uranläcka vid en hemlig anläggning i Tennessee i USA, i augusti 1979, fyra radioaktiva läckor på Tsuruga kärnkraftverk i Japan 1981 och en explosion på en hemlig anläggning i Sibirien i april 1993.

Källor: Nationalencyklopedin, Strålskyddsmyndigheten, AFP, TT.

Twitter: Följ Twitterflödet om Japan

Twitter: Följ Twitterflödet om nuclear

Twitter: Följ Twitterflödet om HelpJapan

Läs också

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.