Nytändning för alternativa energi

Kärnkraftsoro kan ge nytändning
för alternativa energi-fonder

Fonder som investerar i alternativ energi har gått kräftgång de senaste åren. Kärnkraftkatastrofen i Japan ger anledning att öka intresset för sektorn igen. Placera.nu har två favoriter bland de här fonderna.

Innan finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen slog till var alternativ energi på var mans läppar. Amerikas före detta vicepresident, Al Gore, reste jorden runt och drog fulla hus om klimathotet och vad som väntar världen om inget görs.

Bolag inom sektorn fick se sina aktiekurser rusa i höjden och en bubbla blåstes upp. S&P Global Clean Energy index steg under 2006 med 25 procent samtidigt som världsindex bara steg med knappt 5 procent. Under 2007 var det rena euforin och indexet steg med nära 70 procent, vilket var 12 gånger så mycket som världsindex.

Det blev ingen pyspunka på bubblan, utan den sprack med en rejäl smäll under 2008. Den största anledningen var finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen som ledde till att investerarna flydde allt vad risk hette och satsade på lågriskplaceringar. S&P Global Clean Energy index backade med nästan 60 procent under 2008, vilket var dubbelt så mycket som världsindex. Fonderna led också stor skada och föll som grupp med 40 procent.

Klimathotet betraktades som betydligt minde jämfört med hotet mot världsekonomin. Samtidigt drog länder, framför allt Spanien, ned subventionerna till förnyelsebar energi. Det bidrog till att investerare drog öronen åt sig, samtidigt som bolagens resultaträkning försämrades märkbart.

Sedan dess har intresset för alternativ energi varit lågt och flöden till fonderna likaså. Även om 2009 bjöd på bra avkastning, fonderna som grupp steg med knappt 25 procent, riktades intresset åt annat håll.

Förra året vände trenden åter nedåt, index backade med över 30 procent, men fonderna klarade sig hyfsat och tappade bara 10 procent som grupp. I år kanske trenden vänder igen. Hittills är det jämt skägg mellan världsindex och S&P Global Clean Energy, båda ned cirka 4 procent, räknat i svenska kronor.

Men kärnkraftkatastrofen i Japan har också givit nytt bränsle åt alternativ energi. I Tyskland har sju äldre kärnkraftverk stängts och regeringen har beslutat att skjuta upp planerna på att förlänga de övriga kärnkraftverkens livslängd. Kärnkraftrelaterade bolag föll kraftigt efter kärnkraftkatastrofen. Marknaden väntar sig hårdare regleringar och färre nya kärnkraftverk. Samtidigt har bolag inom förnyelsebar energi stigit markant, framför allt de inom solenergi, men även de inom vindenergi.

De närmaste åren kommer sannolikt kärnkraftens framtid debatteras kraftigt och det kan ge nytt bränsle åt förnyelsebar energi. Inom sektorn har de små förhoppningsbolagen försvunnit och de större bolagen har vuxit och utvecklats väl. Förra året sattes det rekord i installerade solpaneler. Branschen har också konsoliderats så till vida att solceller och vindkraft är de två största och intressantaste sektorerna, meden biobränsle har marginaliserats.

Även om den politiska risken finns kvar när det gäller subventioner så finns det ljuspunkter. De italienska subventionerna kommer inte dras ned så mycket som marknaden har befarat.

På den svenska marknaden finns cirka 35 olika fonder att välja mellan. Morningstar har delat upp dem i två kategorier, Ny energi och Miljö. I en analys i slutet av 2009, läs den här, rekommenderade vi SAM Smart Energy och DnB Nor Renewable Energy baserat på deras historiska avkastning, risk och avgifter. Sheen´s TRADING har skrivit om Ny energi.

 

Även om fonderna i absoluta tal inte utvecklats som vi hade tänkt har de gått bra relativt andra fonder inom sektorn. Förvaltarna är kvar och placera.nu ser ingen anledning att ändra rekommendationerna för dem och fortsätter att ha köp på dem. Möjligen kan de förnyade frågetecknen kring kärnkraften ge dessa fonder en renässans.

Källa: Jesper Strandberg Placera.nu

Ny energi kommer att bli en växande marknad

Även de flesta ”vanliga” människor har börjat titta 20 år (eller mer) framåt, Kommer jorden gå under när temperaturen höjs, kommer min pension räcka, hur kommer mina barnbarn må, peak oil och den eviga tillväxten, är bara några av de allt vanligare frågorna.

Vi intresserar oss helt enkelt mer och mer för hur framtiden kommer att se ut, hur det kommer att gå och hur människorna kommer att må. Men kollar vi verkligen på rätt saker?

Idag finns det ca 6 miljoner forskare i världen, varav ungefär 50 % befinner sig i USA, i framtiden räknar man med att det finns ca 40 miljoner forskare i världen och att hälften av dem kommer att befinna sig i Kina. Om vi fick Kalle Anka, Coca-Cola, McDonalds, World of Warcraft och Elvis av USA, vad kommer vi då att få av Kina?

Även Peak Oil är ett intressant fenomen enligt mig, folk hävdar att vi inte kan ha en evig tillväxt då oljan kommer att ta slut och att det är den som har drivit tillväxten de senaste 100 åren, folk glömmer bort att vi har haft en tillväxt de senaste 100 000 åren.

Världen blir varmare och isarna smälter. CO2-utsläpp gör att det blir stigande temperatur.

Smutsig energi dvs. Olja, kol och naturgas står idag för 80 % av världens energiutbud.

Historiskt har ekonomisk utveckling, energibehov och populationtionstillväxt gått hand i hand.

Ny energi kommer att bli en växande marknad.

Frågan är bara, när kommer fonderna att stiga så mycket att man skall börjar köpa dom och vilken fond är bäst?

Sheen/

Fonderna:Ny energi

Blå=SAM Smart Energy Fund B Acc

Grå=Fortis L Green Tigers Classic EUR Acc

Grön=Handelsbanken Ny Energi

Röd=PF(LUX)-Clean Energy R USD Acc

Ljusblå=Gustavia Blue Engine

Rosa=Nordea Klimatfond

Gul=Save Earth Fund

Blå=DnB NOR Renewable Energy SEK

Grå=FIM Green Energy Acc

Grön=Credit Suisse Eq Future Energy

Röd=Fortis L Green Future C Acc SEK

Ljusblå=BlackRock New Energy Fund A2 USD Acc

Rosa=Davegårdh & Kjäll Sol Vind och Vatten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.