P/e-tal i Världens börser

Världens börser är undervärderade

Publicerad: 2011-03-31
Idag värderar aktiemarknaden bolagens vinster lika lågt som de gjorde våren 2008. En uppvärdering till mer normala historiska nivåer skulle teoretiskt innebära en uppgång på 30 procent.

P/e-talet är ett av de mest använda nyckeltalen. Det visar hur högt aktiemarknaden värderar bolagens vinster i förhållande till rådande börskurser. Höga p/e-tal visar på stor framtidsoptimism och riskvilja. Stiger aktiekurserna, utan att vinstförväntningarna hänger med upp, stiger också p/e-talet. På samma sätt faller p/e-talet om vinstförväntningarna ökar, förutsatt att kurserna inte följer med.

Under it-yrans dagar låg det globala p/e-talet på 25, enligt datainsamlingsbolaget Factset. Sedan dess har det gått ned. Sett över de senaste 20 åren ligger det genomsnittliga p/e-talet på 16,3. Idag ligger det på knappt 12,5.

När finanskrisen och lågkonjunkturen var som värst, hösten 2008, föll p/e-talet för världsindex till cirka 9. Det betyder att aktiemarknaden var villig att betala ett pris på aktierna som motsvarade bolagens förväntade årsvinst nio gånger. Under 2008 gick också världsindex ned med 45 procent.

När sedan optimismen kom tillbaka under 2009 steg både börskurser och framtidstron. Från att ha varit villig att betala 9 gånger bolagens årsvinster var aktiemarknaden, nio månader senare, villiga att betala drygt 15 gånger bolagens vinster för att få äga aktier. Under 2009 steg också världsindex med närmare 50 procent.

Sedan sommaren 2009 har aktiekurserna fortsatt upp med 40 procent, men p/e-talsvärderingarna har fallit och ligger idag på cirka 12,4. Det betyder att aktiemarknaden har blivit lite mer försiktig i sin framtidstro och riskvilja. De senaste månadernas oroligheter i Nordafrika och Mellanöstern tillsammans med katastrofen i Japan har med all rätt visat att försiktigheten är befogad.

Men idag är p/e-talsvärderingarna nere på samma låga nivåer som under våren 2008, då börsen var på väg ned. Frågan är om det är rimligt, framtidsbilden ser inte så illa ut nu som då.

Det ger vid handen att potentialen för en börsuppgång är stor. Givet att vinstförväntningarna inte ändras men att riskviljan och framtidstron återgår till historiskt normala p/e-talsnivåer på drygt 16, så kan aktiemarknaden globalt stiga med 30 procent.

Skillnaderna mellan olika länder är stor. Det är även skillnaderna mellan nuvarande värderingsnivåer och de historiska snitten.

P/e-talet för Stockholmsbörsen ligger idag på 13, baserat på vinsterna det kommande året. Det historiska medelvärdet över 20 år ligger på drygt 15. Det innebär en uppgångspotential på 18 procent.

I USA, som sägs ha världens effektivaste aktiemarknad, har värderingarna kommit ned under det långsiktiga snittet. Idag ligger det på 14 jämfört med 17,2 som är snittet på de senaste 20 åren. Det ger en kurspotential på drygt 20 procent innan värderingarna är tillbaka till historiska nivåer.

I Brasilien gäller det omvända. Där ligger dagens värderingsnivåer över det historiska snittet. Sett över de senaste tio åren, som Factset har data på, ligger det historiska p/e-talet på knappt 9. För att komma dit från dagens p/e-tal på drygt 11,3 skulle börsen behöva falla på 20 procent.

Samma sak gäller för den kinesiska marknaden. Idag värderas bolagens vinster högre än de gjort historiskt. En återgång till snittet sedan 1993 till ett pe-tal på drygt 11,5 från dagens 13, skulle innebära en nedgång med 10 procent.

Den indiska börsen är i nivå med sitt historiska snitt. För att den ska stiga behövs mer än bara en återgång till historiska värderingar. Det fjärde Bric-landet, Ryssland, värderas idag lägre än det historiska snittet. Men en börsuppgång på drygt 17 procent skulle driva upp pe-talsvärderingarna från dagens knappt 7 det historiska snittet på 8.

Japan har en historia av mycket höga p/e-tal. De senaste 20 åren har de i snitt legat på knappt 30. Det beror till stor del på att den japanska räntan har varit extremt låg, vilket har motiverat höga p/e-tal. P/e-talet har fallit kraftigt och ligger idag på drygt 12, viket är i nivå med resten av världen.

Det är högst osäkert om Japan återgår till sina historiska p/e-talsnivåer. Framför allt därför att ränteskillnaderna i världen antagligen kommer att vara mer lika, men också för att både bolagen och aktiemarknaderna har blivit mer globala. Idag agerar bolagen globalt och säljer sina produkter internationellt och det spelar inte så stor roll om bolaget är noterat i Japan eller i USA: Därför är kurspotentialen på 140 procent högst osäker, se tabell.

Observera att avkastningspotentialen för samtliga länder i listan ska ses som teoretiska exempel. Det finns inget som garanterar att p/e-talen ska tillbaka till sina historiska genomsnitt, varken uppåt eller nedåt.

Marknad             Avk% potential       P/e-tal 20 år snitt P/e-tal idag
Världsindex 31,5 16,3 12,4
Japan 141,1 29,5 12,2
Italy 54,0 16,4 10,6
Tyskland 51,5 17,0 11,2
Frankrike 45,0 15,9 10,9
Finland 41,4 18,6 13,2
England 36,6 14,3 10,4
Spanien 30,4 14,0 10,8
Grekland 26,4 13,4 10,6
Argentina 25,3 12,8 10,2
Schweiz 23,2 15,1 12,3
Thailand 22,5 14,5 11,8
USA 22,5 17,2 14,0
Australien 21,5 14,3 11,8
Sydkorea 21,0 12,0 10,0
Taiwan 19,0 14,9 12,5
Sverige 18,1 15,4 13,0
Ryssland 17,3 8,0 6,8
Norge 10,6 11,7 10,5
Polen 3,9 12,4 11,9
Hungary 3,9 10,1 9,8
India 1,3 13,0 12,9
Canada -3,5 14,7 15,2
Indonesien -4,4 13,3 13,9
Sydafrika -4,9 10,1 10,6
Hong Kong -8,1 11,9 13,0
Kina -10,1 11,7 13,0
Turkiet -10,3 8,9 9,9
Brazil -20,6 9,0 11,3
Mexico -23,4 11,0 14,4

Källa: Factset (USD)

Man kan även jämföra med P/e-tal från 2010-11-02 med 2009-11-02 och se åt vilket det går.

P/E är ett ekonomiskt begrepp som exempelvis kan används i aktieanalys. P/E står för price/earnings, vilket på svenska betyder pris/vinst.

Många använder P/E-talet för att se hur billig eller dyr en aktie är. Fördelen är att man kan jämföra bolag av olika storlek med varandra och att vinsterna ställs i relation till priset. Nackdelar är att företag genom redovisningstekniska justeringar och periodiseringar kan påverka den redovisade vinsten. Att använda P/E-talet är inte att likställa med att göra en värdering. Nyckeltalet kan inte heller användas separat för att jämföra aktier utan fler faktorer måste vägas in.

Om vinsten förväntas öka i framtiden bör P/E-talet kunna vara högre, medan om den förväntas minska bör P/E-talet vara mindre. För företag med förlust beräknar man inget P/E-tal. Sådana aktier kan ändå ha en kurs om man förväntar att företaget ger vinst i framtiden. Företag med jämn stabil vinst har ofta P/E-tal på 10-15.

P/E räknas fram på följande vis.

\frac{\textrm{Aktuell~aktiekurs}}{\textrm{Vinst~per~aktie}}

P/E-talet säger hur lång tid det tar innan du får tillbaka din investering, förutsatt att vinsterna förblir oförändrade.

Ett exempel: Om en aktie kostar 50 kr och vinsten per aktie efter skatt är 5 kr så är P/E = 10. Man kan säga att man får betala 10 kr för varje krona som företaget tjänar per år

Källa: Jesper Strandberg: placera.nu och wikipedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.