De 10 värsta ekonomierna i världen

Publicerad: 2011-07-07

Bland 177 länder har 10 valts ut av Forbes som de värsta ekonomierna i världen baserat på bland annat BNP och tillväxt.

Mellan 1970 och 2009 tredubblades Madagaskars BNP enligt Förenta Nationerna, FN. Landet har en historia kantad av militära kupper, ekonomisk misskötsel och en stadig befolkningstillväxt. 2009 kom ännu en statskupp och i dag lever 77 procent av befolkningen i fattigdom.

Det är de här problemen som nu gör att landet hamnar på listan som ett av de värsta ekonomierna i världen enligt tidningen Forbes. Det handlar om politisk misskötsel, korruption, fattigdom och länder som under de senaste åren inte har haft någon ekonomisk tillväxt i landet.

Forbes har tittat på 177 länder och har i de här länderna tittat på ett treårigt genomsnitt vad gäller BNP, tillväxt, inflation, BNP per capita och bytesbalansen. Enligt Forbes har det skett en hel del förändringar sedan senast de rankade länderna. Bland annat finns inte längre de tidigare förlorarna Ghana och Zimbabwe på listan. Madagaskar och Nicauragua har hamnat på listan mycket på grund av misskötsel från de som leder landet.

Forbes motiveringar för att just dessa länder hamnat på listan

Madagaskar

Detaljpriserna på ris har fördubblats i Madagaskar de senaste två åren. Tusentals jobb har försvunnit i textilsektorn efter militärkuppen 1999. Fortfarande råder politisk instabilitet och det är mycket svårt att göra några investeringar i landet för utländska bolag. BNP per capita ligger på 387 dollar och inflationen på 8,5 procent.

Armenien

BNP har minskat med 15 procent 2009 och tillväxtprognosen för de närmaste åren är medelmåttig. Fortfarande får den gamla sovjetstaten kämpa hårt för att hänga med resten av världen. BNP per capita är på 3 000 dollar och är mindre än en tredjedel av grannlandet Turkiets. Inflationen ligger på 7 procent och Armeniens medborgare blir allt fattigare. BNP per capita ligger på 2.999 dollar och inflationen på 7 procent.

Guinea

Det västafrikanska landet sägs enligt Forbes ha en av världens främsta mineralreserver. Trots det har Guinea svårt att attrahera investeringar i landet. Dåliga vägar, militärkupper och en ogästvänlig regering för utländska investerare är en anledning. Det här har dragit ned den ekonomiska tillväxten i landet. Att Alpha Conde blev president har dragit ned på oron i landet och en del aluminumprojekt har startats. BNP per capita ligger på 440 dollar och inflationen på 17  procent.

Ukraina

Den före detta sovejetrepubliken har rika jordbruksmarker och generösa mineraltillgångar så det borde inte vara något problem i landet. Trots det ligger BNP per capita efter grannländerna. Enligt Forbes är det komplexa lagar, dåligt styre och korruption några av anledningarna. BNP per capita ligger på 3.483 och inflationen på 10 procent.

Jamaica

Andelen fattiga har nästan halverats till 10 procent de senaste åren. Samtidigt har läskunskaperna bland befolkningen ökat med 88 procent, enligt Världsbanken. Men finanskrisen drabbade landet hårt. BNP har krympt med 4 procent under de senaste två åren och tillväxten verkar inte riktigt komma igång den närmaste tiden. BNP per captia ligger ppå 5.473 dollar och inflationen  på 7 procent.

Venezuela

Landet är väldigt oroligt men enligt Forbes så kanske diktatrons allvarliga sjukdom bli landets befrielse. Landets befolkning är fattigt trots att det finns en del naturrikedomar. BNP ligger på 9.886 dollar och inflationen på 32 procent.

Kyrgyzstan

Landet rankas som 164 av 178 länder i ”International’s Corruption Perceptions Index”. Här är runt 11 procent arbetslösa. Torts att det finns naturresurser har landet svårt att locka uländska investerare. BNP per capita ligger på 943 dollar och inflationsräntan på 12,6 procent.

Swaziland

Befolkningen växer mycket snabbt samtidigt som bristen på jobb är väldigt stor. Runt 60 procent anses fattiga. Här finns ett rikt odlingslandskap, de exporterar socker och det finns turister. BNP per capita ligger på 3 109 dillar och inflationen ligger på 7,3 procent.

Nicaragua

Här styr diktatorn Daniel Ortega. Nicaraguas BNP per capita är mindre än en tredje del av grannlandet El Salvadors. Landet är ett av de fattigaste länderna inom västvärlden efter Haiti. Nära hälften av landets befolkning lever i fattigdom enligt Världsbanken. BNP per capita ligger på 1.197 dollar och inflationen på 9 procent.

Iran

Här finns 10 procent av världens oljereserver enligt Energy Information Administration. Trots det är ekonomin i kras. BNP per capita ligger på 5 493 dollar inflationen ligger på 15 procent.

Källa:affärsvärlden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.