Riksbanken höjer reporäntan

Publicerad 2011-07-05

Riksbanken, med Stefan Ingves i ledningen, höjer den styrande reporäntan med 0,25 procentenheter till 2,00 procent. Nivån gäller till nästa penningpolitiska möte.

Enligt SME Direkts enkät bland 14 analytiker räknade samtliga med att styrräntan skulle höjas med 0,25 procentenheter, till 2,00 procent.

Sveriges ekonomi träder enligt Riksbankens pressmeddelande in i en lugnare fas, men trots det är bedömningen att ekonomin fortsätter att växa, i god takt. Inhemsk efterfrågan, export och en förbättrad arbetsmarknad bidrar till utvecklingen.

SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist tycker att mycket tyder på att Rikbanken är trygg i sin ekonomiska bedömning. Räntebanan lämnas till exempel oförändrad.

”Jag trodde att de skulle vara lite mer oroliga när det gäller den inhemska ekonomin”, säger han.

I en osäker omvärld hoppas många på den inhemska marknaden.

”Där är, tycker jag, bilden lite mer osäker än tidigare, men Riksbanken verkar inte riktigt vara så orolig över vad som händer i svensk ekonomi. Man konstaterar att det utvecklas stabilt och att det ser ganska bra ut”, säger Robert Bergqvist.

Han påpekar även att räntan fortfarande bara är halvägs ikapp den nivå som Riksbanken benämner som normal, det vill säga 4 procent.

”Det är fortsatt väldigt låg ränta” säger han.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska möte den 19 april 2011, då den höjdes med 25 punkter.

Direktionen var oenig i sitt räntebeslut på tisdagen.

Vice riksbankschef Karolina Ekholm och vice riksbankschef Lars EO Svensson reserverade sig mot beslutet att höja räntan och mot reporäntebanan i den penningpolitiska uppföljningen.

De förordade i stället en reporänta på 1,75 procent och en reporäntebana som sedan gradvis stiger mot 3,8 procent vid slutet av prognosperioden.

Detta motiverades av deras bedömning att rapportens prognoser för utländska styrräntor och svenskt resursutnyttjande båda är för höga.

Källa:Nyhetsbyrån Direkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.