Ingves om riskbilden hos svenska banker

Den rådande skuldoron ökar misstron mot europeiska banker som är starkt exponerade mot flera krisdrabbade ekonomier. Så här ser Riksbankchefen Stefan Ingves på saken vars minne tycks vara längre än de svenska bankernas.

- Svenska banker är synnerligen välkapitaliserade jämfört med andra banker. De har också väldigt låga kreditförluster och dåliga lån är över huvud taget inte en frågeställning i dag, säger Stefan Ingnves till Svenska Dagbladet efter gårdagens möte i finansutskottet.

Det som oroar Ingves är att svenska banker inte är tillräckligt likvida vid en finansiell kris.

- Den risk som finns i de svenska bankerna är det stora beroendet av finansiering i dollar och euro, säger han, till SVD.
Ingen svensk bank vill kännas av det ständiga dollarproblemet. Men riksbankchefen minns den problematik som uppstod med bankernas kortfristiga lån i dollar efter att Lehman Brothers föll i september 2008.

- Jag kan bara konstatera att Riksbankens balansräkning växte från 200 till 700 miljarder under en väldigt kort tid. Det är oerhört mycket pengar. Jag kan inte tänka mig att svenskt bankväsende hade klarat sig på egen hand som världen såg ut då och då pratar jag särkilt om dollarlånen, säger Stefan Ingves till SVD.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.