Kraftig nedskrivning av prognosen

– Den prognos vi gör i dag betyder en kraftig nedrevidering av tillväxten, säger finansminister Anders Borg (M) vid en pressträff i samband med regeringens budgetöverläggningar på Harpsund.

Borg räknar med en budget i balans för 2012.

– Det kommer vara nära noll i finansiellt sparande.

Regeringen räknar med att BNP-tillväxten blir 4,7 procent i år och att det faller till 1,3 procent 2012, vilket är en kraftig revidering från tidigare prognos. Tidigare räknade regeringen med en tillväxt på 4,6 procent 2011 och 3,8 procent 2012.

För att möta krisen tänker sig Anders Borg tillfälliga åtgärder.

– Vi måste ta mer av tillfälliga efterfrågestimulanser, säger han.

Det innebär återhållsamhet med permanenta budgetsatsningar.

– Det är ett ganska tungt ekonomiskt läge just nu, sade finansminister Anders Borg på väg in till fredagens presskonferens på Harpsund.

Regeringen räknar nu med att tillväxten dämpas kraftigt och att arbetslösheten börjar stiga igen. I prognosen spår finansdepartementet att arbetslösheten stiger, från 7,5 procent i år till 7,8 procent 2012.

Regeringen spår också att konjunkturen vänder uppåt på sikt, men att lågkonjunkturen blir mycket utdragen.

BNP-tillväxten 2013 blir 3,5 procent. För 2014 blir den 3,9 procent och för 2015 3,7 procent.

Anders Borg konstaterar att flera storbanker i Europa har uppenbara likviditetsproblem, svårighet att låna på den finansiella marknaden. Problemen är inte lika allvarliga som vid finanskrisen 2008, efter Lehmankonkursen.

– Men det finns mycket allvarliga riskscenarier koppade till en sån utveckling.

Arbetslösheten väntas efter toppen på 7,8 procent 2012 successivt sjunka ned till 5,5 procent 2015.

Inflationen, mätt i konsumentprisindex (KPI), väntas falla till 1,2 procent nästa år från årets beräknade 3,0 procent. 2013 beräknas KPI till 1,8 procent.

Tidigare räknade regeringen med en inflation på 2,0 procent 2012 och 2,8 procent 2013.

Borg konstaterar också att skuldkrisen har fördjupats under sommaren och att USA och flera länder i euroområdet har allvarliga statsfinansiella problem. Därför råder det också stor osäkerhet kring vart konjunkturen är på väg, men riskerna för en svagare utveckling dominerar, enligt finansdepartementets bedömning.

De statsfinansiella problemen riskerar också att få spridningseffekter till fler länder. Enligt finansdepartementet kan banksektorn i euroområdet få allvarliga problem i spåren av den statsfinansiella krisen.

"De är risk för stora negativa realekonomiska effekter", skriver departementet.

Statsbudgeten väntas 2012 vara i balans efter ett budgetöverskott på 0,1 procent i år. Tidigare räknade regeringen med ett överskott i budgeten 2012 på 1,8 procent.

Under 2013 beräknas statsbudgeten ge ett överskott på 0,8 procent, mot tidigare beräkning på 2,8 procent, medan överskottet för 2014 beräknas stanna på 2,1 procent mot tidigare beräkning på 3,6 procent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.