Snurr på PG:s vindsnurror

  

Enligt Direkt / Affärsvärlden har Arise Windpower vänt fjolårets förlustsumma till en nästan lika stor vinst.

Arise Windpower, där PG Gyllenhammar är ordförande, redovisar ett resultat efter skatt på 1,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2011 (-1,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:04 kronor (-0:06).

Nettoomsättningen uppgick till 39,6 miljoner kronor (14,5).

Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) blev 25,3 miljoner kronor (10,8).

"Utvecklingen på vindkraftsidan är fortsatt positiv med svagt fallande priser på vindkraftverk samtidigt som de tenderar att bli mer effektiva. En fortsatt stark krona jämfört med euro innebär också att investeringskostnaden hålls på en fortsatt god nivå", skriver vd Peter Nygren i rapporten.

Bolaget upprepar målet för 2011 att vid utgången av året ha 260 megawatt i drift eller byggnation, det vill säga en genomförd eller påbörjad utbyggnad av 136 megawatt under 2011.

Även det långsiktiga målet att vid utgången av år 2014 ha cirka 700 megawatt (motsvarande 300 vind-kraftverk) i drift eller under byggnation upprepas. Detta mål förutsätter ytterligare kapital, skriver bolaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.