EMU får massiv räddningsplan

Uppdaterad 2011-09-25

Europeiska ledare förbereder en storplan för att återställa förtroendet för euroområdet, en plan som inkluderar massiv rekapitalisering av banker, att ge stödfonden EFSF eldkraft för "flera miljarder euro", och en möjlig grekisk default.

Det rapporterade tidningen Telegraphs nätupplaga på lördagskvällen och hänvisade till icke namngivna källor.

Tyska och franska myndigheter har börjat arbeta med tredelad strategi bakom kulisserna under trycket av växande farhågor för att eurokrisen ska växa bortom kontroll.

Enligt tidningen är avsikten att skapa en "brandgata" runt Grekland, Portugal och Irland för att förhindra att krisen sprider sig till Italien och Spanien, länder som anses vara "to big to bail".

Tidningen källor uppger att framsteg har gjorts vid G20-mötet i Washington på fredagen. Enligt kommunikén från mötet ger ledarna en tidsfrist på sex veckor för att lösa krisen, det vill säga före G20-mötet i Cannes den 4 november.

Källorna uppger att planen måste publiceras som helhet eftersom de enskilda elementen inte fungerar enskilt.

Den första delen av planen är att rekapitalisera bankerna med "flera tiotals miljarder euro" för att försäkra marknaderna om att en grekisk eller portugisisk default inte innebär en systemrisk. Rekapitaliseringen skulle därmed gå mycket längre än 2,5 miljarder euro som krävdes i stresstesterna, och den skulle inkludera de pressade franska bankerna.

Europeiska ledare är enligt tidningen övertygade om att vissa av bankerna kommer att klara att ta in kapital privat, men om de inte klarar det kommer de att rekapitaliseras av antingen staterna eller av EFSF.

Det andra steget i planen är att stärka EFSF. Ekonomer beräknar att EFSF behöver "eldkraft" för omkring 2.000 miljarder euro för att klara Italiens och Spaniens finansieringsbehov om länderna utestängs från marknadsfinansiering. Ledarna arbetar med att ta fram metoder för att skapa leverage för EFSF via ECB för att nå detta mål.

För att skapa leverage för EFSF, det vill säga att flerdubbla utlåningskapaciteten utöver kapitalet 440 miljarder euro, ska fonden ta risken för lån som ges via ECB. Om fonden tar på sig de första 20 procenten av potentiella förluster skulle EFSF:s kapacitet öka till 2.000 miljarder euro. Med denna metod skulle regeringarna kunna öka kapaciteten i EFSF utan att söka godkännande i de nationella parlamenten, vilket skulle vara ett problem i många länder.

Detta arrangemang liknar det föreslogs av USA:s finansminister Timothy Geithner i samband med eurogruppens möte i Wroclaw, Polen den 16 september. Det amerikanska förslaget avspisades initialt, men ökad marknadsturbulens har nu övertygat Tyskland om att börja arbeta med en variant av den, enligt Telegraphs källor.

Tidningen skriver samtidigt att förslaget ändå är "enormt känsligt" för Tyskland, som ännu inte har ratificerat eurogruppens beslut från toppmötet den 21 juli om att reformera EFSF. Parlamentet ska besluta i frågan den 29 september.

Enligt Telegraphs källor kräver Tyskland en "ordnad default" för Grekland, men där landet kvarstår i euroområdet, i utbyte mot stöd för utökad eldkraft för EFSF. Enligt planen skulle privata kreditgivare tvingas ta förluster på upp till 50 procent, mer än de 21 procent som det nuvarande förslaget anger.

Enligt Telegraph hoppas ledarna att planen kan stoppa paniken på marknaderna förhindra att "bond vigilantes" riktar in sig på Italien och Spanien, länder som enligt Europas och IMF:s bedömning inte är omedelbart stressade men som behöver långsiktiga reformer.

Källa:Nyhetsbyrån Direkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.