Räntan lämnas oförändrad

Publicerad: 2011-09-07

Riksbankschefen Stefan Ingves sitter still i båten och lämnar styrräntan oförändrad vid 2 procent.

Som väntat väljer Riksbanken att avstå från en räntehöjning och sänker samtidigt räntebanan.

Beslutet att lämna räntan oförändrad var enhälligt.

När Riksbanken var ute senast i början på juli presenterades en räntebana som innebar att styrräntan skulle ligga runt 2,5 procent i slutet av året. Det skulle alltså innebära två höjningar under hösten.

Men i takt med att osäkerheten ökat och att tecknen på en inbromsning i svensk ekonomi har blivit allt fler, har förväntningarna på räntehöjningar sänkts.

"Oron för den statsfinansiella situationen i omvärlden har ökat och de globala tillväxtutsikterna har försämrats. Inbromsningen i svensk ekonomi väntas därmed bli mer uttalad jämfört med bedömningen i juli. Riksbankens direktion har därför beslutat att nu lämna reporäntan oförändrad på 2 procent och skjuta fortsatta höjningar något framåt i tiden", skriver Riksbanken.

Samtidigt som beslutet att lämna räntan oförändrad var enhälligt reserverade sig vice riksbankschef Karolina Ekholm och vice riksbankschef Lars E.O.
Svensson sig däremot mot räntebanan i den penningpolitiska uppföljningen.

De vill ha en räntebana som ligger kvar på 2 procent till och med mitten av 2013 och sedan stiger till en nivå på 3 procent vid slutet av prognosperioden.

I samband med räntebeskedet kommenterar också Riksbanken oron för situationen i USA och euroområdet:

"Finanspolitiska åtstramningar kommer att hämma den ekonomiska utvecklingen i USA och euroområdet de kommande åren. Tillväxttakten i flera länder i Asien dämpas också något."

Riksbanken varnar också för att den svenska tillväxten bromsar in på kort sikt, men redan under nästa år väntas den stiga igen.

"En förutsättning är dock att beslut om finanspolitiska åtgärdsprogram fattas i omvärlden och att förtroendet återvänder hos hushåll och företag."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.