EU-kommissionen letar kartellbevis hos SKF

Publicerad: 2011-11-08

Kullagertillverkaren SKF har haft påhälsning av EU:s konkurrensmyndighet.

EU-kommissionen har på tisdagen besökt SKF:s anläggningar i Göteborg och i tyska Schweinfurt, för att samla information för en utredning om eventuellt konkurrensbegränsande samarbete mellan vissa tillverkare av lager.

"SKF har en strikt "Code of Conduct" som förbjuder olagligt konkurrenssamarbete och kommer att samarbeta fullt ut med EU-kommissionen under undersökningsarbetet", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

För närvarande finns ingen ytterligare information, vare sig om utredningen eller om dess förväntade utgång, skriver SKF vidare.

Maximalt kan kommissionen utdöma böter på 10 procent av ett företags totala årliga omsättning. Eventuella bötesbelopp fastställs bland annat med utgångspunkt från varaktigheten av konkurrensbrottet, omfattningen av brottet och skadan för kunder och resten av ekonomin.

Inspektionerna är första steget i undersökningen av en misstänkt kartell. De så kallade gryningsräderna betyder inte att företagen är skyldiga till konkurrensbrott. De har rätt att försvara sig på olika sätt, till exempel vid en hearing.

Inga strikta tidsgränser finns för kommissionens kartellutredningar, till skillnad från utredningar av fusioner. Längden beror på olika faktorer som fallets komplexitet, företagens samarbetsvilja och hur de utnyttjar sina rättigheter till försvar.

Källa:Nyhetsbyrån Direkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.