Italienska räntan passerar "bristningsgränsen"

Publicerad: 2011-11-09

Den italienska tioårsräntan passerade idag den psykologiska smärtgränsen.

Räntorna i Europas kärnländer har vänt nedåt i onsdagens förmiddagshandel samtidigt som euron åter tappar i väntan på besked om den politiska utvecklingen i Italien och Grekland. Starkare svensk industriproduktion än väntat och ett protokoll från Riksbanken gick spårlöst förbi.

Ränteskillnaden mellan tyska och italienska tioårsräntor ökade till över 500 punkter under förmiddagen, med den italienska räntan strax över 7 procent, alltså över den psykologiska nivå som tidigare varit smärtgränsen för andra euroländer att söka stöd.

Den italienska tvåårsräntan steg dessutom över tioårsräntan och kostnaden för att försäkra bort italiensk risk på CDS-marknaden steg till en rekordnivå.

De italienska räntorna fortsatte att stiga trots uppgifter om att ECB även på onsdagen var inne och köpte italienska statspapper.

Strax efter klockan 11 var den tyska tioåriga benchmarkräntan ned 8 punkter till 1,74 procent, jämfört med svensk stängning på tisdagen, medan den svenska tioårsräntan var ned 8 punkter till 1,66 procent.

Den politiska turbulensen i euroområdet fortsätter alltså och den initiala positiva reaktionen på beskedet att Italiens premiärminister Silvio Berlusconi beslutat att avgå har gröpts ur.

Premiärministern sade att han ska avgå efter att parlamentet röstat igenom de sparåtgärder som utlovats inför EU. Dessa sparåtgärder väntas preciseras och därefter kunna röstas igenom under de kommande veckorna.

Frågan är nu öppen om det ska bli nyval eller om en ny regering med annan sammansättning kan bildas. Silvio Berlusconi uppger till italienska media att han inte ser något alternativ till nyval, att dessa skulle kunna hållas i februari och att han själv inte tänker eftersträva premiärministerposten i dessa val.

Det skulle också kunna bli en "teknokratisk" regering ledd av en "icke-politiker". Förre konkurrenskommissionären Mario Monti har nämnts som ett tänkbart namn.

EU-kommissionen kommer från och med onsdagen att ha en delegation i Rom för att följa hur Italien lever upp till sina konsolideringslöften. Ekonomikommissionär Olli Rehn sade på tisdagen att den "ekonomiska och finansiella situationen i Italien är mycket oroande" och att de måste följa den noga.

Clearinghuset LCH Clearnet har höjt marginalkravet för handel i italienska statsobligationer, vilket antagits vara på gång och bidragit till uppgången i italienska statspapper.

Från Grekland rapporteras att sökandet efter en ny premiärminister drar ut på tiden. Förre vice ECB-chefen Lucas Papademos verkar i nuläget inte vara aktuell som ny premiärminister.

Här hemma meddelade SCB att industriproduktionen steg med 1,3 procent i september jämfört med månaden före och med 4,8 procent från ett år tidigare.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker att produktionen skulle ha varit oförändrad i september jämfört med augusti och ha stigit 3,2 procent jämfört med september 2010.

Den totala orderingången till industrin sjönk dock 0,9 procent i september, jämfört med månaden före. Orderingången från hemmamarknaden steg 1,7 procent medan exportorderingången sjönk 2,6 procent.

Jämfört med samma månad föregående år ökade den totala orderingången med 1,7 procent, kalenderkorrigerat. Hemmamarknaden steg 0,8 procent och exportorderingången steg 2,5 procent.

Nordeas Andreas Jonsson skriver i en kommentar till industristatistiken att utfallet för produktionen var bättre än väntat även om det kraftiga fallet från augusti inte återhämtades.

Han konstaterar att den svenska ekonomin sammantaget utvecklades ganska bra genom det tredje kvartalet. Sysselsättningen var motståndskraftig och tjänsteproduktionen, som släpptes tidigare i veckan, ökade stadigt även under tredje kvartalet.

"Beträffande BNP är vår nuvarande bedömning att tillväxten dämpades under tredje kvartalet men icke desto mindre var positiv. Men med svagare indikatorer och dagens nedgång i orderingången inom tillverkningen, är utsikterna för fjärde kvartalet sämre", enligt Andreas Jonsson.

Han upprepar sin banks bedömning att Riksbanken inte har någon brådska att sänka reporäntan redan i december, men när tecknen på en svagare ekonomi och arbetsmarknad blir tydligare nästa år räknar de med en räntesänkning.

Per Selldén, Swedbank, gör bedömningen att den svenska industriproduktionen, trots uppgången i september, tydligt är i en nedåtgående trend och att vi kommer att få se svaga siffror under fjärde kvartalet. Han tycker att det är oroande att orderingången från exportmarknaden sjönk 2,6 procent i september efter en nedgång med 1 procent i augusti, och det verkar som att den europeiska skuldkrisen börjar påverka orderinflödet till industrin.

Riksbankens protokoll visade att på det stora hela ställer sig samtliga direktionsledamöter bakom prognoserna för de flesta variabler i utkastet till penningpolitisk rapport, men att det finns stora nyanser i bedömningarna av riskerna på nedåtsidan.

"Penningpolitiken i huvudscenariot bygger på att det förr eller senare kommer en återhämtning i omvärlden och att tillståndet i svensk ekonomi normaliseras", sade Riksbankschef Stefan Ingves enligt protokollet.

Olle Holmgren, SEB, konstaterar att majoriteten verkar vara nöjda med att vänta och se, men att både Lars Nyberg och Barbro Wickman-Parak verkar redo att sänka om utsikterna försämras ytterligare.

"Vi tror att Riksbanken rör sig mot räntesänkningar men vi tror att en december-sänkning är en öppen fråga", skriver Olle Holmgren i en kommentar.

Både Swedbank och Nordea tror att Lars Nyberg är den som ligger närmast att ändra sin hållning, med tanke på hans dystra syn på euroområdets skuldkris.

Tidigare på morgonen publicerades såväl TNS Prosperas inflationsförväntningar bland penningmarknadens aktörer, som visade på små förändringar, och ytterligare dystra besked från beklädnadshandeln.

Svensk Handel/Stils Blixtindex visade att klädhandelns försäljning sjönk 8,7 procent i årstakt i oktober medan skohandeln minskade 8,9 procent.

Amerikanska marknadsräntor pekar också nedåt under förmiddagens europeiska handel, efter en uppgång på tisdagskvällen. Efter att tisdagens emission av treåriga statsobligationer mött ett gott mottagande emitteras på onsdagen tioåriga statsobligationer för 24 miljarder dollar.

Det blir också statistik över grossistlager och Fed-chefen Ben Bernanke håller ett inledningsanförande vid en konferens om småföretagande, klockan 15.30 svensk tid.

På valutamarknaden har euron försvagats mot både dollar och yen på grund av osäkerheten kring den politiska utvecklingen i Italien och Grekland.

Euron handlas strax under 1:37 mot dollarn, jämfört med 1:381 på tisdagseftermiddagen.

Yenen gynnas samtidigt av att oron för att Japan ska intervenera på valutamarknaden har avtagit.

Kronan har under för middagen försvagats med knappt 7 öre mot dollarn och med 1,5 öre mot euron.

Källa:Direkt / Affärsvärlden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.