Europakten förändrar ingenting

Sverige har för avsikt att gå med i europakten. Men det är en pakt som inte gör särskilt stor skillnad

Allt som beslutas om finns i princip redan med i Maastrichtavtalet.

De senaste dagarna har de varit mycket snack fram och tillbaka om Sveriges ja till europakten. Men redan med Maastrichtfördraget 1993 som EU:s länder skrev under så tillkom flera av de regler som nu på nytt tas upp i utkastet för den nya europakten.

Försök till nystart
I Maastrichtfördraget som även Sverige undertecknat finns det krav på att EU-ländernas budgetunderskott inte får överstiga 3 procent av BNP. Med europakten så har nu kravet skärpts något. Nu lägger man till att det strukturella underskottet inte får överstiga 0,5 procent av BNP.

Med det menar man att underskott som är permanenta över en lång tid såsom utgifter för sjukvård, militär och skola inte får var mycket högre högre än landest inkomster.

Redan i Maastrich så fanns regler kring budgetunderskott som skulle följas annars fanns risk för böter för länderna. Men både Tyskland och Frankrike bröt 2003 mot dessa regler utan några påföljder.

Mastrichtavtalet

• Genom Maastrichtfördraget 1991 skapades Europeiska unionen (EU).

• I fördraget beslutades att budgetunderskottet inte får överskrida 3 procent av ländernas BNP.

• Samtidigt fick EG-domstolen rätt att utdöma böter för ett medlemsland som bryter mot
EU:s lagar och fördrag.

• 2010 kunde bara Finland och Luxemburg leva upp till kravet för budgetunderskott.

"Vill visa handlingskraft"
Det är svårt att straffa länder utefter Mastrichavtalet eftersom regelverket urholkats av att länderna inte följt det. Varför ska Grekland böta för sitt budgetunderskott när inte Tyskland och Frankrike gjort det? 2010 var det endast Finland och Luxemburg som kunde leva upp till kravet för budgetunderskott, enligt statistik från Eurostat.

Nu hoppas EU-länderna att den nya europakten ska råda bot på den ekonomisk kris som drabbat Europa och Grekland.

Det är ett sätt att visa handlingskraft men marknaden ger blanka sjutton i det här. Vad som är viktigt för dem är om Europeiska centralbanken (ECB) kan tänka sig att skjuta till pengar till de drabbade länderna.

Sviket förtroende
En annan mindre ändring jämfört med Maastrichtavtalet är att EU nu mer regelbundet kommer att kontrollera ländernas budget.

Det är bara ett tecken på att man inte längre litar på varandra. Länder rundade det som var grunden för Maastrichtavtalet så nu vill man från EU:s håll ha mer kontroll över länderna ekonomi.

Europakten - de små förändringarnas pakt

• Ett tillägg av kravet för budgetbalans från Maastrichtfördraget. Det konstanta budgetunderskottet får inte överstiga 0,5 procent av BNP.

• Mer regelbunden kontroll av länders budget.

• En permanent skyddsfond skapas för länder i trubbel (den europeiska stabilitetsfonden). Fonden uppgår till 500 miljarder euro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.