Det är fel tid för Astrazeneca

Astrazenecas bokslutsrapport imponerade inte. Visserligen kom resultatet in lite bättre än väntat men bolaget skruvar nu ned marknadens förväntningar på framtiden. Det är dags att ta ned rekommendationen.

Under det turbulenta börsåret 2011 var det högutdelande och aktieåterköpande läkemedelsbolaget en utmärkt defensiv aktieinvestering. Astrazenecas värld ter sig ganska dräglig i backspegeln men framåt ser det annorlunda ut.

Att Astrazeneca är ett läkemedelsbolag som brottas med tillväxtproblem är välkänt. En stor del av problematiken handlar om svag produktivitet i de egna labben. Men en inte oväsentlig faktor är den strukturella förändring av spelreglerna som pågått och kommer att fortsätta pågå på den globala läkemedelsmarknaden.

Under en längre tid har vi sett ökad svårighet att få nya läkemedel godkända samtidigt som acceptansen för läkemedelsbolagens lönsamhet sjunker bland konsumenter och politiker. Det gäller framför allt de delar av marknaden som finansieras med gemensamma medel.

Det har inte bara lett till en generell prispress utan en blomstrande marknad för generika. Med den problematiska budgetsituation vi har i USA och Europa är det svårt att se hur det strukturella strypgreppet på big pharma ska lossna i brådrasket.

Astrazenecas balanserande strategi har varit att gå på försäljningsoffensiv på tillväxtmarknaderna. En växande medelklass ska enligt gängse uppfattning resultera i växande konsumtion av läkemedel och sjukvård.

Men hittills har inte Astrazenecas satsning på tillväxtmarknaderna imponerat. En besvärande faktor för strategin är att respekten för patent på en del av marknaderna, som den kinesiska, inte är den bästa.

Bolagets mogna produkter i kombination med forskningsbesvikelser har lett till omfattande kostnadsbesparingar som frigjort kapital. På rapportdagen meddelade Astrazeneca att 1 100-1 200 tjänster inom forskningen i Södertälje ska bort.

Astrazenecas vinst för årets sista kvartal uppgick till 1,61 dollar per aktie i kärnverksamheten. Det var 5 procent bättre än konsensusprognsen enligt SME och ännu lite bättre om man justerar för större omstruktureringskostnader än väntat.

Försäljningen uppgick till 8 656 miljoner dollar, även det något bättre än förhandstipsen. I fasta valutakurser stod försäljningen stilla jämfört med motsvarande kvartal 2010 och sett till helåret sjönk den.

Samtidigt guidar ledningen ned marknadens prognoser för såväl årets utveckling som den långsiktiga.

Årets vinst i kärnverksamheten väntas enligt vd David Brennan landa i intervallet 6,00-6,30 dollar per aktie. Inför beskedet låg marknadens förväntningar på 6,27 dollar/aktie, enligt SME Direkt. Även om Astrazeneca är känt för att ligga lågt och spurta på slutet så kommer ett antal analytiker behöva ta ned sina förväntningar.

Sett till försäljningen spår bolaget en nedgång i år "i ett lågt tvåsiffrigt intervall" i fast valuta. Här låg analytikernas genomsnittliga förväntningar på en nedgång på 10,2 procent. Med andra ord ligger risken på nedsidan även här.

Kanske mer problematiskt är att den långa prognosen om en försäljning inom intervallet 28-34 miljarder dollar till 2014 nu sänks från mitten av intervallet till att ligga i den nedre delen. En redan anemisk tillväxtstory blir ännu blekare.

Inför verksamhetsåret 2012 föreslår nu styrelsen att omfattningen av återköpen dras ned till 4,5 miljarder dollar, 1,1 miljarder dollar mindre än vad bolaget återköpte för i fjol. Korrigerat för den höjning av återköpen som fjolårets försäljning av Astra Tech medförde innebär det dock en ökning med en halv miljard kronor.

Bolaget skeppade ut 9,4 miljarder dollar till aktieägarna under fjolåret. 3,8 miljarder var ren aktieutdelning och resterande 5,6 miljarder dollar återköpta aktier. Men vad som är att betrakta som en normal nivå på återköpen är egentligen ointressant. Bolaget kommer i år att spendera mindre pengar på återköp än i fjol. Mindre pengar in i systemet innebär allt annat lika mindre kursstöd.

Vår tidigare positiva bild av Astrazeneca grundade sig på den stora och höjda kapitalutskiftningen. I en turbulent och orolig aktiemarknad var Astrazeneca ett perfekt defensivt val där utdelningar och återköp bildade en behaglig kudde för riskaverta investerare. Och så outperformade också aktien börsen under fjolåret.

I dag ser läget annorlunda ut. Ledningen guidar ned marknadens förväntningar och krymper återköpen samtidigt som nya sparprogram sjösätts. Med en fortsatt stigande riskaptit på aktiemarknaden är det inte Astrazenecas aktie som kommer att locka stora skaror av investerare.

Men man måste komma ihåg att Astrazenecas bekymmer är välkända och aktien handlas till föga avskräckande 9 gånger årets väntade vinst. Det ligger fortfarande betydande återköp på agendan.

Lägg därtill att styrelsen har föreslagit en utdelning som för helåret landar på 2,80 dollar/aktie, motsvarande 18,90 kronor per aktie eller en kupong på nästan 6 procent.

Förväntningarna är fortsatta försiktiga utdelningshöjningar de närmaste åren. Det är naturligtvis inte illa att på tre år sikt kunna hösta in 17-19 procent i ackumulerad direktavkastning. Det kommer att ha en stabiliserande effekt på aktiekursen och den som är orolig för börsen kan gott behålla sin position.

Men tror man på en fortsatt bättre aktiemarknad med stigande riskaptit är det inte Astrazeneca man köper i dagsläget. Vår rekommendation blir Neutral.

Källa:Tomas Linnala-Placera.nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.