Oväntat svagt för ABB

Publicerad:2012-02-16

Den schweizisk-svenska industrikoncernen ABB redovisar en nettovinst på 830 miljoner dollar för fjärde kvartalet 2011. Motsvarande period året före var vinsten 700 miljoner dollar

Fjärde kvartalets vinstökning på 19 procent var sämre än väntad. Marknaden hade förväntat sig minst 25 procent.

Intäkterna uppgick till 10 571 miljoner dollar, jämfört med 9 179 miljoner dollar ett år tidigare. Orderingången uppgick till 10 160 miljoner dollar (8 752).

Bolaget oroas under första kvartalet av pågående prispress i bland annat Europa och USA. "Men vi är mer optimistiska i våra utsikter för resten av året och kommer att fortsätta jaga tillväxt offensivt".

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 0,65 schweizerfranc per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 0,60 franc per aktie.

ABB:s kassaflöde från rörelsen uppgick det i fjärde kvartalet till 1.674 miljoner dollar (1.759).

"Vi fortsatte att prestera väl i fjärde kvartalet, speciellt vad gäller våra kostnadsbesparingar och projektgenomföranden, vilket gör att vi kan rapportera rekordhöga intäkter och starka resultat på en volatil marknad", säger Joe Hogan, koncernchef för ABB i ett pressmeddelande.

"Vi såg en god efterfrågan på energieffektiva lösningar för industrin såväl som för utbyggnad och uppgradering av elnät, och vi räknar med att detta ska fortsätta."

Ekonomin i Nordamerika visar tecken på återhämtning och Kina tycks vara på väg att sätta fokus på tillväxt igen, medan osäkerheten runt länders budgetunderskott i Europa fortfarande är stor.

"ABB bedömer att ordertillväxten på kort sikt för de flesta av företagets verksamheter som ligger tidigt i konjunkturcykeln kommer att ligga på en låg ensiffrig nivå tills förtroendet för den makroekonomiska utvecklingen har stärkts", skriver bolaget.

Varulagret uppgick vid utgången av det fjärde kvartalet till 5.737 miljoner dollar, ned från 6.492 miljoner dollar i det tredje kvartalet i fjol. Kundfordringarna minskade till 10.773 miljoner dollar, från 10.831 föregående kvartal.

Sammantaget minskade rörelsekapitalet till 5.189 miljoner dollar, ned från 6.166 i slutet av september, och nivån i slutet av 2011 motsvarar 13,7 procent av helårsförsäljningen. I samband med förra rapporten uttryckte ABB-ledningen en ambition att nå 13 procent på denna punkt.

Källa:TT/NYHETSBYRÅN DIREKT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.