SSAB gör förlust

Publicerad: 2012-02-10

KVARTALSRAPPORT: Ståljätten SSAB gör ett resultat på -98 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, vilket var sämre än väntat. Även utdelningen blir något under förväntan. Aktien faller.

SSAB:s resultat före skatt blev -98 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2011 (-176). Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 88,0 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten. SSAB-aktien faller med 6 procent i fredagens inledande handel.

Försäljningen uppgick till 10.898 miljoner kronor för perioden (10.205). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 11.056 miljoner kronor.

Rörelseresultatet landade på 50 miljoner kronor (-81), här var 201 miljoner väntat.

Rörelsemarginalen uppgick därmed till 0 procent (-0,8). Genomsnittsförväntningen bland analytiker låg på 1,8 procent.

Nettoresultatet i kvartalet summerades till -76 miljoner kronor (-125), att ställa mot SME-förväntningarna på 22,4 miljoner kronor.

SSAB:s operativa kassaflöde uppgick till 1.671 miljoner kronor, att jämföra med -212 miljoner motsvarande period föregående år.

Nettoskuldsättningsgraden uppgick vid utgången av kvartalet till 60 procent, att jämföra med 65 procent i slutet av tredje kvartalet.

Utdelningen föreslås bli 2:00 kronor per aktie (2:00), att jämföra med förväntade 2:09 kronor.

Källa:NYHETSBYRÅN DIREKT

1 kommentar:

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.